Cinti privaatsuseeskiri

Viimati uuendatud: September 2013

1. Kes on Cint?

Cint on keskmise suurusega ülemaailmne tehnoloogiaettevõte, kes pakub SaaS-põhiseid lahendusi (tarkvara teenusena) turu-uuringute valdkonnas tegutsevatele veebivalimi ostjatele ja müüjatele. Selleks, et luua läbipaistev valimiturg veebiküsitlustele, ühendab Cint OpinionHUB veebiuuringute ostjate ja paneeliomanike ühised huvid ja väljavaated. Cintil, kelle peakontor asub Rootsis, Stockholmis, on kontoreid kõikjal Euroopa, Põhja-Ameerika ning Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna suuremates linnades.

2. Cint on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele

Cinti üheks oluliseks eesmärgiks on tagada privaatsus nii paneeli liikmetele kui ka kõigile veebis vastajatele. Lugege järgmist privaatsuseeskirja, kus on kirjas info teie isiklike andmete kasutamise kohta.

3. Meie standardid

Cint toetab ja järgib rangelt ESOMAR-i (www.esomar.org) ja CASRO (www.casro.org) kehtestatud standardeid ja juhiseid.

4. Isiklike andmete kogumine ja kasutamine

Cint kogub isiklikke andmeid vaid otse paneelide liikmetelt, kes oma vabal tahtel teatud andmeid jagavad. Paneelide liikmed kutsutakse liituma paneelipartnerite paneelidega. Paneelide liikmed liituvad paneelidega vabatahtlikult, et avaldada arvamust toodete ja teenuste kohta. Cint aitab seda protsessi hõlbustada.

Cint, aidates kaasa uuringute läbiviimiseks vajalike andmete kogumisele, tagab järgmist: paneelide omanikud kasutavad kutseid ja kliendid kasutavad küsimustikke, milles on uuringut teostav ettevõte või paneeli omav ettevõte selgelt tuvastatud ja kontakti eesmärgid selgitatud.

Paneelide liikmete isiklikke andmeid kasutame vaid järgmistel eesmärkidel:

  1. Kutsumaks paneelide liikmeid turu-uuringutes osalema ja küsimustikele vastama.
  2. Profiilimisuuringu läbiviimiseks, et koguda rohkem teavet paneelide liikmete kohta.
  3. Toepõhistele probleemidega tegelemiseks.
  4. Klientide nimel tehtud hiljutises küsitluses paneeli liikme antud vastuste valideerimiseks.
  5. Uuendamaks paneeli liikmete isiklike andmeid sisaldavaid kirjeid, et tagada nende andmete õigsus.

Paneeli liikmetega võime ühendust võtta ka ühel allpool nimetatud põhjusest lähtudes:

  1. Koguda teavet, et esitada teises vormis mõnda ajendavat pakkumist.
  2. Küsida paneeli liikmelt luba tema isiklike andmete kasutamiseks eesmärgil, mida andmete esmakordsel kogumisel ei selgitatud.

Kui paneeli liige osaleb mõnes meie küsitluses, mida viime läbi kliendi nimel, võidakse küsitluses küsida paneeli liikme isiklikku arvamust, aga ka demograafilisi andmeid, nagu vanus ja perekonnaseis. Paneeli liige võib keelduda teatud küsimustele vastamast või katkestada küsitluses osalemise mis tahes ajal. Kui paneeli liige liitub mõne meie paneeli omaniku paneeliga, võib ta oma liikmelisuse mis tahes ajal tühistada, järgides loobumisjuhiseid.

5. Isiklike andmete avaldamine

Me EI edasta, müü ega levita mõnel muul viisil teie isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele ilma teie eelneva nõusolekuta, v.a järgmistel juhtudel.

Küsitluse vastused: teie vastused koondatakse kokku teiste küsitluses osalenute vastustega ja kantakse vaid ühtsesse koondtabelisse. Oma klientidega jagame vaid tuvastamatuid ja koondatud andmeid. Küsitluses antud vastused jäävad konfidentsiaalseteks.

Ettevõtte müük: meile teatavaks tehtud teid puudutavad andmed, mis on osaliselt või tervikuna meie ettevõttega seotud või mis on osaks ettevõtte ümberkorraldustest või muudest muudatustest ettevõtte juhtimises, võime ettevõtte varana üle anda ettevõtte ühinemisel või müümisel (sh maksejõuetus või pankrotimenetlus).

Juriidiline: Cint ja meie teenusepakkujad võivad teie isiklikke andmeid avaldada seoses läbiotsimisorderi või mõne teise juriidilistel alustel teostatava uurimise või korraldusega ja esitada need uurimisorganile seoses lepingu- või seaduserikkumisega või muul seaduslikul alusel. Isiklikke andmeid võime avaldada ka eesmärgiga aidata tasuda teie võlgnevusi, või mõnel muul põhjusel, mis on seotud juriidiliste nõuete kehtestamise, nendega tegelemise või kaitsega.

6. Küpsiste, logifailide ja muu tehnoloogia kasutamine meie veebisaidil

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille salvestab arvutisse veebisait. Need määravad numbrilise kasutaja ID ja salvestavad teatud teavet inimese veebisirvimise kohta. Cint kasutab küpsiseid meie platvormidel selleks, et pakkuda paneeli liikmetele paremat kasutuskogemust, kvaliteedikontrolli ja valideerimise funktsioone. Cinti kasutatavatesse küpsistesse ei salvestata isiklikke andmeid. Cint küpsised

Osad meie või meie partnerite platvormidel kasutatavad küpsised peavad paneeli liikmeid tuvastama ja valideerima selleks, et kaitsta juurdepääsu paneeli liikme profiilile ja konto andmetele. Paneeli liikme brauseri privaatsussätted tuleb konfigureerida nii, et küpsised saidilt www.cint.com (või paneeli omaniku veebisaidilt) oleksid lubatud. Vastasel juhul ei saa paneeli liige paneelil registreeruda ega pääse Cinti portaali. Paneeli liikmed saavad oma brauseri privaatsussätteid kohandada selliselt, et tagatakse küpsiste kasutamine veebisaitidelt väljumisel või brauseri sulgemisel.

Mõned Cinti ja Cinti partnerite saidid kasutavad paneeli liikmete eelistuste salvestamiseks Flashi kohalikke jagatud objekte (LSO), mida nimetatakse ka "Flashi küpsisteks", et kuvada sisu selle põhjal, mida paneeli liige vaatab, isikupärastada nende külastusi või mõnel muul viisil jälgida nende käitumist ja tegevusi saidi külastuste vältel. Flashi küpsiseid kasutame vaid uuringutega seotud eesmärkidel.

Flashi küpsised erinevad brauseri küpsistest salvestatud andmete hulga ja tüübi ning andmete salvestusviisi poolest. Kasutaja brauseri või viirusetõrjerakenduse pakutavad küpsiste haldamise tööriistad ei eemalda Flashi küpsiseid ja privaatse sirvimise režiimid ei takista nende paigutamist kasutaja arvutisse.

Siiski saab paneeli liige hallata Flashi küpsiste privaatsus- ja salvestussätteid või üldse keelata nende kasutamine, külastades Flash Playeri tootja Macromedia veebisaiti järgmise lingi kaudu: Adobe - Flash Player: Settings Manager

7. Isiklike andmete turvalisus

Selleks, et teie isiklikele andmetele oleks juurdepääs vaid teil endal, on teie konto andmed ja profiil kaitstud parooliga.

Soovitame teil oma parooli mitte kellegagi jagada. Cint ei küsi teie parooli e-posti teel ega ka teiega telefoni teel vesteldes. Kui olete töö lõpetanud, logige alati oma paneeli kontolt välja ja sulgege brauseriaken. Sel viisil tagate, et kui kasutate oma arvutit mõnes avalikus kohas (nt raamatukogus või Interneti-kohvikus) või kui jagate oma isiklikku arvutit teiste isikutega, siis ei pääse nad ligi teie isiklikele andmetele ega kirjavahetusele.

Alati, kui Cint ülal kirjeldatud viisil isiklikke andmeid käsitseb (sõltumata, kus see toimib), kasutab Cint sobilikke meetmeid teie andmete turvaliseks, vastavalt asjakohastele privaatsuseeskirjadele, kasutamiseks.

8. Laste privaatsuse kaitse

Cint on veendunud, et oluline on ka laste võrguprivaatsuse tagamine. Seetõttu julgustab Cint lapsevanemaid või laste eestkostjaid koos lastega Internetis aega veetma. Sel viisil on vanematel võimalik oma laste Interneti-alastest tegevustest osa võtta ja neid tegevusi ka jälgida. Cint ei töötle laste isiklikke andmeid ilma lapsevanema/eestkostja nõusolekuta mitte kunagi. Eelneva garanteerimiseks järgib Cint kehtivaid seadusi ja koodekseid, mis käsitlevad laste privaatsuse kaitset, sh (kuid mitte ainult) USA laste võrguprivaatsuse kaitse seadus aastast 1998 (United States Children's Online Privacy Protection Act of 1998) USA paneeli liikmete puhul, Euroopa Liidu andmedirektiiv (European Union Data Directive) (95/46/EÜ) EL-i paneeli liikmete puhul, ja kõiki kehtivaid rahvusvahelisi ja riikikke seadusi. Ülemaailmsete veebiuuringute puhul järgib Cint kõiki kehtivaid rahvusvahelisi ja riiklikke seadusi, mis puudutavad sellistes veebiuuringutes lapse osalemise kohta nõusoleku saamist vanematelt/eestkostjatelt. Cint julgustab lapsevanemaid või laste eestkostjaid Cintiga ühendust võtma, et rääkida teemadel, mis puudutavad laste isikuandmete kogumist.

9. Kuidas meiega ühendust võtta

Veendumaks, et olete kursis sellesse eeskirja sisse viidavate muudatustega, vaadake eeskirja jaotist Viimati uuendatud. Eeskirja puudutavad küsimused, kaebused meie tavade kohta ja juurdepääsutaotlused tuleb saata: Cint Support Team, learnmore@cint.com või postiga aadressile Cint AB, Luntmakargatan 46, 4tr, 111 37 Stockholm, Sweden