Panelist terms (NO)

Vilkår og betingelser for panelmedlemskap, deltakelse i undersøkelser og bruk av tjenester
Effektiv dato: 28. februar 2018

Sist besøkt: 28. februar 2018

Definisjoner
Når følgende uttrykk brukes i disse vilkårene, skal de ha følgende betydninger.

«Aktiv paneldeltaker» henviser til et panelmedlem som har: (a) deltatt i en undersøkelse, (b) annet forskningsprogram; eller (c) andre deler av tjenesten minst en gang de siste tolv (12) månedene; eller (d) oppdatert sin profil- eller medlemskapsinformasjon minst en gang de siste tolv (12) månedene.

«Sporingstjeneste for markedsundersøkelser» henviser til en tjeneste som er godtatt av brukeren og som kan spore brukerens atferd på Internett, som hvilke nettsteder brukeren har åpnet og nettbaserte kampanjer brukeren har vært eksponert for som følge av markedsundersøkelser, inkludert sporingsundersøkelse for reklame.

«Gjeldende lov» viser til gjeldende nasjonale og/eller lokale lover og forskrifter.

«Kunde» henviser til kundene vi leverer tjenester til.

«Innhold» henviser til informasjonen på nettstedet vårt, et nettsted for undersøkelser, et panelnettsted eller et partnernettsted.

«Panel» henviser til en gruppe personer som har godtatt å bli invitert til og delta i markedsundersøkelser, andre forskningsprogrammer eller andre deler av tjenestene for markedsundersøkelser.

«Panelmedlem» henviser til et medlem i et panel.

«Paneleier» henviser til eieren av et panel og et panelnettsted hvor du er panelmedlem.

«Panelnettsted» henviser til et nettsted hvor personer kan registrere seg for å bli panelmedlem.

«Partner» henviser til en av våre partnere, inkludert paneleiere og andre partnere.

«Partnernettsted» henviser til et nettsted som drives av en av våre partnere.

«Deltaker» henviser til en person som ikke er panelmedlem, rettet til en undersøkelse, annet forskningsprogram eller andre deler av tjenestene av en av våre partnere.

«Personopplysninger» betyr enhver informasjon tilknyttet en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres eller spores direkte eller indirekte, særlig ved henvisning til en identifikator enten enkeltstående eller kombinert med andre personopplysninger eller identifiserende informasjon. Personopplysninger kan innebære informasjon som navn, fødselsnummer, fødselsdato og -sted, mors pikenavn, biometriske register, fotografier, lyd- og videoinnspilling og annen informasjon som er koblet til eller kan kobles til en person, som medisinsk, utdanningsmessig, økonomisk eller jobbmessig informasjon. (MERK: Personopplysninger kan også henvises til som personlig identifiserende informasjon eller PII.)

«Forskningsprogram» henviser til en forskningsmulighet som ikke er en undersøkelse.

«Begrenset innhold» henviser til konfidensiell og/eller patentbeskyttet informasjon, materiale, produkter og innhold som tilhører oss og/eller en paneleier, undersøkelseseier, kunde, partner og/eller lisensgiver.

«Tjeneste» henviser til tjenesten vi leverer som gir deg, som panelmedlem eller deltaker, mulighet til å delta i (a) et panel eller en undersøkelse, (b) et annet forskningsprogram eller (c) eventuelle andre tjenester levert av oss og brukt av deg, som en sporingstjeneste for markedsundersøkelser.

«Innsendelser» henviser til alle kommentarer, tilbakemeldinger, forslag, ideer og annen informasjon som du sender inn eller vi innhenter når du deltar i et panel, svarer på en undersøkelse eller et annet forskningsprogram eller bruker en tjeneste.

«Undersøkelseseier» henviser til eieren av en undersøkelse, som vanligvis er en kunde.

«Undersøkelsesnettsted» henviser til nettstedet du svarer til og gjennomfører en undersøkelse.

«Undersøkelser» henviser til markedsundersøkelser som vi gjør tilgjengelig til deg.

«Tredjepartsnettsteder» henviser til nettstedet som opprettholdes og/eller drives av tredjeparter.

«Bruker» henviser til deg som person når du bruker tjenesten.

«Brukerinnhold» henviser til alt innhold, materiale, informasjon og kommentarer du bruker, laster opp, publiserer eller sender inn eller vi innhenter når du bruker tjenesten, inkludert informasjon mottatt gjennom tjenesten for annonsesporing, som informasjon om bruksmønster på Internett.

«Du», «deg», «din» and «deg selv» henviser til deg som person.

«Vi», «oss», «vår» og «Cint» henviser til den svenske enheten Cint AB med registreringsnummer 556559-8769.

1. Gyldighet; avtale
Disse vilkår og betingelser (i det følgende «vilkår») gjelder i tillegg til eventuelle avtaler med paneleieren av panelet hvor du er panelmedlem, samt eventuelle spesifikke vilkår som kan gjelde for en undersøkelse eller et annet forskningsprogram eller tjeneste. Disse vilkårene skal ikke gjelde i den grad de bryter med vilkårene i en avtale mellom deg og en paneleier eller med spesifikke vilkår fastsatt av paneleieren eller kunden som en betingelse for din deltakelse i en undersøkelse eller et annet forskningsprogram, og samtidig gitt at slike andre vilkår ikke skal redusere våre rettigheter eller øke vårt ansvar oppgitt i disse vilkårene.

2. Innledning
Formålet med disse vilkårene er å fastslå generelle vilkår og betingelser for din bruk av tjenestene, inkludert deltakelse i undersøkelser, paneler eller andre forskningsprogrammer.

Vi administrerer forholdet mellom en undersøkelseseier og en paneleier, og vi handler på vegne av paneleiere. Vi er også plattformleverandøren, som gir muligheter til panelmedlemmer for å kunne delta i undersøkelser, andre forskningsprogrammer og bruke andre tjenester.

I tillegg til det ovennevnte, kan vi også administrere insentiver. Nærmere opplysninger om slike insentivprogram finner du i disse vilkårene.

3. Gyldighet for panelmedlemskap
Panelmedlemskap er generelt åpen for personer som oppfyller kravene for medlemskap, inkludert, men ikke begrenset til nedre aldersgrense og krav til geografisk plassering. Kravene for panelmedlemskap kan variere hos spesifikke paneler og bestemmes av paneleiere. Ved å samtykke til å bli panelmedlem, godtar du å motta invitasjoner til å delta i undersøkelser, forskningsprogrammer eller andre tjenester, både fra paneleieren du har søkt om panelmedlemskap hos og fra andre paneleiere. Du kan når som helst melde deg ut av panelmedlemskapet. Se avsnitt 12 «Retningslinjer for utmelding» under.

Vi tillater kun ett panelmedlem per unike e-postadresse i hvert panel.

4. Panelregistrering
For å kunne bli panelmedlem må du registrere deg hos et panelnettsted og oppgi bestemt informasjon om deg selv. Informasjonen du oppgir må være sann, korrekt og fullstendig. Vi forbeholder retten til å begrense eller hindre din tilgang til tjenesten eller deltakelse i en undersøkelse eller annet forskningsprogram, dersom du oppgir informasjon som ikke er sann, korrekt og fullstendig, eller vi har grunn til å mistenke dette.

Et panelmedlemskap er personlig og kan kun brukes av personen som registrerer seg for medlemskap hos et panel. Du er ansvarlig for å holde eventuell brukerinformasjon og passord konfidensielt, og du er ansvarlig for eventuell autorisert eller uautorisert bruk av kontoen tilknyttet medlemskapet.

5. Betingelser for deltakelse i en undersøkelse, annet forskningsprogram eller andre tjenester
Når du deltar i en undersøkelse, et annet forskningsprogram eller en annen tjeneste og/eller bruker nettstedet vårt, et undersøkelsesnettsted eller et panelnettsted, er du forpliktet til å overholde disse vilkårene samt andre vilkår og betingelser som gjelder for din deltakelse, inkludert eventuelle avtaler mellom deg og en paneleier eller vilkår oppgitt av en kunde eller partner.

Ved å delta i en undersøkelse, andre forskningsprogrammer eller andre tjenester, godtar du å oppgi sann, korrekt og fullstendig informasjon om deg selv. Hvis du oppgir informasjon som ikke er sann, korrekt og fullstendig, eller vi har grunn til å mistenke dette, vil du kanskje ikke være kvalifisert for en undersøkelse, et annet forskningsprogram eller en annen tjeneste, og vil dermed ikke motta eventuelle insentiver for deltakelse. Videre kan en paneleier avslutte medlemskapet ditt, noe som vil føre til at du ikke kan delta i flere undersøkelser eller andre forskningsprogrammer.

Du er ansvarlig for handlinger og kommunikasjon utført eller overført fra kontoen din.

6. Bruk av tjenestene
Deltakelse i en undersøkelse, et annet forskningsprogram eller bruk av tjenesten er frivillig. Tjenestene er for personlig og ikke-kommersiell bruk, og vi forbeholder oss retten til å endre, modifisere, begrense eller blokkere tilgang til alle eller enhver del av tjenestene uten forvarsel.

Vi kan når som helst og etter eget skjønn nekte å levere tjenestene til enhver person.

Du anerkjenner at du har tilgang til, bruker og/eller deltar i tjenestene som uavhengig entreprenør, og ingen byrå, partnerskap, fellesforetak eller forhold mellom ansatt og arbeidsgiver eller franchisegiver og franchisetaker er tiltenkt eller opprettes som følge av disse vilkårene.

7. Uautorisert bruk
Du godtar å ikke:

(a) avbryte, forstyrre sikkerheten til eller på annen måte misbruke tjenesten eller nettstedet vårt, et undersøkelsesnettsted, et panelnettsted, et partnernettsted eller eventuelle tjenester, systemressurser, kontoer, servere eller nettverk knyttet til eller som er tilgjengelig gjennom en undersøkelse eller et undersøkelsesnettsted eller tilknyttede eller sammenkoblede nettsteder;

(b) bruke edderkoppprogrammer, roboter eller andre automatiserte datautvninningsprogrammer til å katalogisere, laste ned, lagre eller på annen måte gjengi eller distribuere data eller innhold som er tilgjengelig i tilknytning til tjenesten, eller på annet vis manipulere resultatet av en undersøkelse;

(c) utføre eventuelle handlinger som forstyrrer nettstedet vårt, et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted eller en persons bruk av slike nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til å overbelaste eller «krasje» et nettsted;

(d) sende eller overføre eventuelle virus, skadede data eller eventuelle andre skadelige, forstyrrende eller ødeleggende koder, filer eller informasjon, inkludert, men ikke begrenset til spionprogrammer, skadelig programvare og trojaner;

(e) innhente eventuelle personopplysninger om andre brukere av tjenestene;

(f) uoppfordret sende e-poster som inneholder kampanjer eller reklame for produkter eller tjenester;

(g) åpne, bruke eller opprettholde mer enn en (1) medlemskapskonto hos et panel;

(h) bruke eller forsøke å bruk en annen brukers konto uten autorisasjon eller opprette en konto med falsk identitet;

(i) forsøke å oppnå uautorisert tilgang til nettstedet vårt, en undersøkelse, et undersøkelsesnettsted, panelnettsted, partnernettsted eller deler av en undersøkelse, nettstedet vårt, en undersøkelse, et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted som er begrenset fra generell tilgang;

(j) forfalske eller skjule din sanne identitet;

(k) innramme en del / deler av nettstedet vårt, et undersøkelsesnettsted, et panelnettsted eller et partnernettsted og vise det frem på et annet nettsted eller medium, eller endre utseendet til ethvert undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted;

(l) etablere koblinger fra et nettsted til vårt nettsted, et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted eller til tjenestene uten skriftlig godkjennelse fra oss;

(m) publisere eller overføre eventuelt truende, ærekrenkende, nedsettende, uanstendig, pornografisk, utuktig, forargelig eller provoserende materiale eller innhold;

(n) bruke eventuelt frastøtende, fornærmende eller uanstendig språk på nettstedet vårt, i en undersøkelse eller på et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted;

(o) engasjere deg i eventuelt bedragersk aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til hurtig gjennomføring av undersøkelser, gjennomføre samme undersøkelse flere ganger, oppgi falsk informasjon under registreringsprosessen, oppgi falsk eller usann undersøkelsesdata, løse inn eller forsøke å løse inn insentiver på falsk eller bedragersk vis, tukle med undersøkelser og, med hensyn til bruk av tjenesten for annonsesporing, åpne nettstedet eller nettbaserte kampanjer i den hensikt å gi et feilaktig inntrykk av din nettbaserte atferd;

(p) utføre omvendt utvikling av ethvert aspekt av en tjeneste eller utføre noen handlinger som kan avsløre eller avdekke kildekode, eller forbigå eller omgå tiltak eller kontroller brukt til å forby, begrense eller innskrenke tilgang til eventuelle nettsider, innhold eller koder, unntatt hvis dette er uttrykkelig tillat av gjeldende lovgivning;

(q) engasjere deg i kriminelle eller ulovlige handlinger som kan kobles til nettstedet vårt, en undersøkelse eller et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted;

(r) bruke begrenset innhold som er i strid eller bryter med disse vilkårene; eller

(s) oppfordre til og/eller rådføre enhver person, inkludert, men ikke begrenset til panelmedlemmer, deltakere eller noen av våre ansatte til å utføre en handling som bryter med disse vilkårene.

8. Begrenset innhold
Med mindre annet er oppgitt, er alle materialer, inkludert, uten begrensning, alle konsepter, tekster, design, grafikk, tegninger, fotografier, videoklipp, musikk og lyder og alle varemerker, tjenestemerker og handelsnavn brukt i en undersøkelse, et annet forskningsprogram eller en annen tjeneste og/eller på nettstedet vårt, et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted og deres utvalg og arrangementer, underlagt immaterielle rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til opphavsrett, varemerker og patenter eller retten til å søke om registrering av dette hvor som helst i verden, som holdes eller er lisensiert av oss, en undersøkelseseier, paneleier, partner eller andre tredjeparter som er respektiv eier av eller som kontrollerer slikt begrenset innhold.

Når du bruker en tjeneste eller deltar i en undersøkelse, et annet forskningsprogram eller en annen tjeneste, kan det bli fremvist begrenset innhold til deg. Du har ingen rettigheter tilknyttet det begrensede innholdet, og alle immaterielle rettigheter er uttrykkelig forbeholdt. Du tildeles ingen lisens til å bruke, avsløre, laste ned, kopiere, distribuere eller gjengi (inkludert, men ikke begrenset til publisering på ethvert nettsted, sosiale media eller blogg) det begrensede innholdet eller materialet til det begrensede innholdet. Vær oppmerksom på at det kan bli reist sak dersom eventuell uautorisert bruk av begrenset innhold kan knyttes til deg. Du er herved informert om og anerkjenner at vi vil samarbeide fullt ut med alle forespørsler om avsløring fra tredjeparter (inkludert, men ikke begrenset til avsløring av identiteten din) tilknyttet påstander om at du har brukt begrenset innhold i strid med disse vilkårene, og som vi anser som legitime.

Du kan kun delta i en undersøkelse, et annet forskningsprogram eller en annen tjeneste og/eller bruke nettstedet vårt, et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted på en måte som ikke overholder våre eller en tredjeparts immaterielle rettigheter.

9. Brukerinnhold
Du er ansvarlig for alt brukerinnhold. Du er også ansvarlig for å oppnå, der det er relevant, godkjennelse, samtykke og/eller autorisering fra tredjeparter for din og vår bruk av ditt brukerinnhold. Brukerinnhold, inkludert fotografier, lyd- eller videoinnspillinger, kan anses som personopplysninger. Brukerinnholdet ditt kan bli offentlig tilgjengelig og delt med tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til kundene våre, kundene våre sine kunder, undersøkelseseiere, paneleiere og tjenesteleverandører til tredjeparter. Du må påse at brukerinnhold ikke inneholder opphavsrettsbeskyttet eller varemerkebeskyttet innhold eller materiale tilhørende eventuelle tredjeparter, inkludert lyd, video, bilder eller noe som er i likhet med noen andre enn deg, med mindre du har anskaffet godkjennelse, samtykke og/eller autorisasjon fra slike tredjeparter som kreves for din eller vår bruk av slikt brukerinnhold. Du vil ikke motta kompensasjon for vår, våre partneres eller våre kunders bruk av eventuelt brukerinnhold.

Ved å bruke, laste opp, publisere, sende inn eller gi oss tillatelse til å innhente (slik tillatelse anses som innvilget når du samtykker til disse vilkårene og bruk av relevant tjeneste) brukerinnhold i tilknytning til tjenestene, gir du oss en evigvarende, ugjenkallelig, ubegrenset, overførbar, underlisensierbar, verdensomspennende, avgiftsfri rett og lisens til å endre, kopiere, overføre, publisere, fremvise, opprette avledede verk, reprodusere, modifisere, distribuere eller på annen måte bruke brukerinnholdet ditt etter eget skjønn. Du vil ikke motta noe kompensasjon for brukerinnholdet ditt eller vår bruk av dette, unntatt der dette er uttrykkelig avtalt.

Du er selv ansvarlig for å påse at brukerinnholdet ditt og vår bruk av dette i henhold til disse vilkårene vil overholde immaterielle rettigheter til eventuelle tredjeparter. Vi gjennomgår ikke og kan ikke gjennomgå alt brukerinnhold, og vi påtar oss ingen ansvar for brukerinnholdet ditt. Vi har rett, men ikke forpliktelse til å slette, fjerne eller endre brukerinnholdet ditt som vi, etter eget skjønn, anser å: (a) bryte disse vilkårene; (b) bryte immaterielle rettigheter; eller (c) være fornærmende, ærekrenkende, uanstendig eller på annen måte uakseptabelt.

10. Retningslinjer for poengbaserte insentivprogrammer
Hvis du svarer på og fullfører en undersøkelse, deltar i et annet forskningsprogram eller en annen tjeneste, kan du tjene poeng som kan løses inn for ulike belønninger eller kontanter i insentivprogrammet vårt. Du er ikke nødt til å kjøpe noe som helst for å motta poeng. Poengene du har tjent er personlige og kan ikke overføres til noen andre. Poengene er gyldige og innløsbare i en periode på tjuefire (24) måneder etter at kontoen din blir inaktiv. Vi kan tilbakekalle eventuelle poeng eller insentiver du ikke har løst inn.

På begynnelsen av en undersøkelse, et annet forskningsprogram eller en annen tjeneste vil du motta informasjon om antall poeng du kan tjene. Vi påtar oss ikke på noen måte å være ansvarlig eller skyldig for skattemessige konsekvenser eller plikter som kan oppstå som følge av poeng eller insentiver som blir utstedt eller innløst. Hvis du bryter vilkårene kan du miste alle poeng eller insentiver du har tjent. Vi påtar oss ikke noe ansvar ovenfor deg i tilknytning til poengene du har tjent.

11. Profiloppdateringer
Panelmedlemmer godtar å holde medlemskapsprofiler oppdatert. Et panelmedlem kan oppdatere, korrigere og/eller slette informasjon som finnes i vedkommendes medlemsprofiler ved å: (a) åpne vedkommendes konto for panelmedlemskap; eller (b) sende en e-post til det aktuelle støtteteamet for panelmedlemmer for det aktuelle panelet.

12. Retningslinjer for utmelding
Panelmedlemmer kan når som helst melde seg av bruk av enhver eller alle tjenester (inkludert, uten begrensning, mottakelse av undersøkelsesinvitasjoner, nyhetsbrev eller kommunikasjon) ved å: (a) følge prosedyrene for avmelding som beskrevet på det aktuelle panelnettstedet eller tilknyttede nettsteder, eller som du finner i en e-post mottatt fra oss; eller (b) sende en e-post til støtteteamet for panelmedlemmer her.

Vi skal iverksette rimelige tiltak som pålagt av lov eller forskrifter for å svare på hver e-postforespørsel innen rimelig tid etter disse blir mottatt. Ved opphør av tjenester vil panelmedlemmers kontaktinformasjon bli fjernet fra alle kommunikasjons- eller kontaktlister tilknyttet de avsluttede tjenestene. Merk at det kan ta noen få dager å fullføre slik fjerning, og at du i løpet av denne tidsperioden kan motta meldinger fra oss som vi har opprettet eller satt sammen før avmelding fant sted.

13. Koblinger
I tilknytning til din bruk av tjenesten, kan du ha muligheten til å koble til et tredjepartsnettsted. Merk at vi ikke godkjenner eventuelle tredjepartsnettsteder eller produkter, tjenester og/eller muligheter som markedsføres eller tilbys gjennom eller i tilknytning til slike tredjepartsnettsteder. Gjennomgå alle gjeldende retningslinjer og vilkår til slike tredjepartsnettsteder nøye.

14. Kommunikasjon med oss
All kommunikasjon (unntatt personopplysninger) og brukerinnhold som du sender inn eller overfører til oss via e-post eller på annen måte, eller som på annen måte innhentes av oss, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og ikke-patentbeskyttet informasjon fra deg, med mindre du spesifikt indikerer annet enten før eller sammen med din innsending av eller tillatelsen tildelt oss til å innhente slik kommunikasjon og brukerinnhold. Du godta at vi kan bruke slik eventuell kommunikasjon og brukerinnhold etter eget skjønn.

15. Personvern
Ved søknad om panelmedlemskap, bruk av en tjeneste eller annen form for kommunikasjon med oss eller en paneleier, kan personopplysninger angående deg bli behandlet. Hvis du vil ha informasjon om Cints personvernpraksis og behandling av personopplysninger, kan du se personvernerklæringen for forskningsdeltakere her.

16. Ansvarsfraskrivelse
Du godtar uttrykkelig at din deltakelse i en undersøkelse eller et annet forskningsprogram, bruk av tjenesten og visning av nettstedet vårt, et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted gjøres på egen risiko og eget ansvar. I den grad det er tillatt av loven, gir ikke vi, våre kunder, undersøkelseseiere, paneleiere, partnere eller andre tredjeparter, og våre og deres henholdsvise direktører, konsulenter, medarbeidere, stedfortredere, representanter, tredjeparts innholdsleverandører og lisensgivere, noen garanti, hverken uttrykkelig, underforstått eller lovbestemt, inkludert hva gjelder salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål, for at deltakelse i en undersøkelse eller bruk av tjenesten, nettstedet vårt, et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted vil være uforstyrret eller feilfri. I den grad det er tillatt av loven, gir ikke vi, våre kunder, undersøkelseseiere, paneleiere, partnere eller andre tredjeparter, og våre og deres henholdsvise direktører, konsulenter, medarbeidere, stedfortredere, representanter, tredjeparts innholdsleverandører og lisensgivere, noen garanti, hverken uttrykkelig, underforstått eller lovbestemt, inkludert hva gjelder salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål, til nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet av eventuell informasjon eller tjenester levert gjennom en undersøkelse eller vårt nettsted, et undersøkelsesnettsted, panelnettsted eller partnernettsted, unntatt der dette er uttrykkelig oppgitt i disse vilkårene.

17. Ansvarsbegrensning
I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL VI, UNDERSØKELSESEIERE, PANELEIERE ELLER PARTNERE, TREDJEPARTER ELLER DIREKTØRER, KONSULENTER, AKSJONÆRER, MEDARBEIDERE, REPRESENTANTER, ENTREPRENØRER, ETTERFØLGERE ELLER OPPDRAGSTAKERE IKKE VÆRE ANSVARLIG OVENFOR DEG PÅ NOEN MÅTE, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING FOR EVENTUELLE SAKER TILKNYTTET DISSE VILKÅRENE, TJENESTEN, NETTSTEDET VÅRT, EN UNDERSØKELSE, ET PANELNETTSTED, PARTNERNETTSTED ELLER FOR EVENTUELLE INNSENDINGER FRA DEG, ELLER FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE, TILFELDIGE, AVHENGIGE, EKSEMPELVISE ELLER AVLEDEDE SKADER, TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORVENTEDE BESPARELSER ELLER EVENTUELLE ANDRE INDIREKTE SKADER, UANSETT OM VI HAR BLITT INFORMERT OM SANNSYNLIGHETEN ELLER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE.

Ansvarsbegrensningen og ansvarfraskrivelsen i disse vilkårene gjelder uavhengig av handlingsformen, enten i form av kontrakt, garanti, forseelse, delvis forseelse, strengt ansvar, uaktsomhet eller annen skade, og skal overleve et eller flere grunnleggende brudd eller mangel på det viktigste formålet med kontrakten eller mangel på et eksklusivt rettsmiddel.

18. Skadesløsholdelse
Du godtar å fullt ut og effektivt godtgjøre, forsvare og holde oss, undersøkelseseiere, paneleiere og partnere, og andre tilknyttede tredjeparter, inkludert direktører, konsulenter, aksjeholdere, medarbeidere, representanter, entreprenører, tilknyttede selskaper, etterfølgere eller oppdragstakere harmløse fra og mot eventuelle og alle skader, kostnader, ansvar og enhver form for tap, inkludert juridiske avgifter som oppstår enten direkte eller indirekte fra eventuelt brudd på disse vilkårene forårsaket av deg.

19. Endringer
Vi forbeholder oss herved retten til å gjøre endringer i disse vilkårene etter eget skjønn. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå disse vilkårene fortløpende. Vi vil oppnå samtykke fra deg før endringer som er av slik karakter at samtykke er nødvendig eller påkrevd. For endringer som ikke krever samtykke, vil din videre bruk av, tilgang til og/eller deltakelse i tjenestene utgjøre og utgjør din godkjennelse av disse vilkårene med endringer.

20. Overholdelse av gjeldende lov
Du anerkjenner og godtar at du til enhver tid skal overholde gjeldende lov når du svarer på en undersøkelse, deltar i et annet forskningsprogram eller på annen måte bruker tjenesten.

21. Suspensjon, avslutning og deaktivering
I tillegg til eventuelle og alle andre tilgjengelige rettsmidler, kan vi, uten varsel, suspendere og/eller avslutte din bruk av og tilgang til tjenesten eller ditt medlemskap hos et panel hvis du bryter med disse vilkårene, eller dersom du bruker tjenesten på ulovlig vis eller på annet vis handler på en måte som, etter vårt eget skjønn, er uakseptabel for oss, en undersøkelseseier, paneleier eller partner. Hvis vi avslutter din rett til å bruke tjenesten og/eller hvis panelmedlemskapet ditt avsluttes: (a) mister du alle rettigheter, titler og fordeler i og/eller til alle ikke-innløste belønninger, insentiver og/eller premier etter avslutning; (b) vil panelmedlemskapet ditt umiddelbart bli kansellert; (c) din tilgang til og bruk av tjenesten umiddelbart opphøre; og (d) du vil ikke ha tillatelse til å delta i noen fremtidige undersøkelser levert gjennom tjenesten.

Videre forbeholder vi retten til å deaktivere kontoen for panelmedlemskap: (a) hvis du ikke lenger er en aktiv paneldeltaker; (b) hvis vi mottar varsel om returnering ulevert eller leveringsfeil i e-postkommunikasjonen med e-postkontoen din; eller (c) hvis vi mottar varsel om «full postboks» tre (3) ganger ved e-postkommunikasjon til e-postkontoen din.

Ved deaktivering, avslutning utført av deg eller avslutning utført av oss, mister du eventuelle insentiver du har tjent.

22. Ugyldighet og tildeling
Hvis eventuelle vilkår eller bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldige eller uhåndterlige av hvilken som helst grunn, skal slike vilkår eller bestemmelser anses som fraskilt fra resten av disse vilkårene, og resten av disse vilkårene skal oppfattes og tolkes uten henvisning til de uhåndterlige vilkårene.

Du kan ikke tildele disse vilkårene uten skriftlig godkjennelse fra oss, som kan tilbakeholdes etter vårt eget skjønn. Du godtar at vi når som helst kan tildele disse vilkårene til hvem som helst.

23. Gjeldende lov, jurisdiksjon og juridisk sted
Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i tilknytning til disse vilkårene, inkludert eventuelle spørsmål angående vilkårenes eksistens, gyldighet eller avslutning, skal henvises til den lokale retten i Stockholm (Sv. Stockholms tingsrätt) og reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Sverige, uten hensyn til valg av rettsprinsipper (enten svenske eller tilhørende andre jurisdiksjoner) som kan gi mulighet til anvendelse av lovgivningen til en annen jurisdiksjon.