Participant privacy notice (NO)

Personvernerklæring for deltakere i Cint-undersøkelser.

Ikrafttredelsesdato: 28. feb. 2018
Sist revidert: 28. februar 2018

Denne personvernerklæringen definerer hvordan Cint AB («Cint») bruker (samler, lagrer, bruker og gjør tilgjengelig og på andre måter bruker) dine personopplysninger («personopplysninger», som også kan kalles personlig identifiserbar informasjon, eller «PII») og annen informasjon beskrevet i denne personvernerklæringen, enten du er medlem av et panel («panelmedlem») eid av en av våre paneleiere («paneleiere») eller er en deltaker («deltaker») som er henvist til en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram av en av våre klienter («klienter») eller partnere («partnere»). Din deltakelse kan også reguleres av en personvernerklæring fra en av våre paneleiere.

Cint er etablert i EU, og informasjonen i denne personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (2016/679), eller GDPR, som setter en høy standard for beskyttelse av personopplysninger. Imidlertid kan det være at andre personvernlover og regler også gjelder, avhengig av hvor du bor. Denne personvernerklæringen gjelder innbyggere i alle land over hele verden.

Cint vil etablere og opprettholde forretningsprosedyrer som er i samsvar med denne personvernerklæringen, og vil også sørge for at dets tilknyttede selskaper gjør det samme.

HVEM ER CINT?
Cint tilbyr en global plattform for nettanalyse og -innsikt som knytter paneleiere til markedsforskere, varemerker, panelmedlemmer og undersøkelsesdeltakere for å dele forbrukernes meninger og opplysninger. Cint har hovedkontor i Stockholm og kontorer ellers i store byer i Europa, Nord-Amerika, Asia og Stillehavsområdet.

Individer deltar i markedsundersøkelser på Cint-plattformen, enten via medlemskap i et panel som tilhører en av våre paneleiere eller via en av våre partnere som henviser deltakere til en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram. Panelmedlemmer og deltakere deltar i spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer for sjansen til å motta og innløse belønninger for deltakelsen.

Cints paneleiere og partnere som henviser deltakere til spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer, er datakontrollører som avgjør formålene og metodene for behandling av personopplysninger. Cint behandler dine personopplysninger kun som databehandler, på ordre fra datakontrolløren.

Personopplysningene dine kan brukes til flere formål, som forklares nedenfor, sammen med eksempler på kategorier av personlig informasjon for hvert formål. Spesifikke detaljer om bruken av personlig informasjon kan også bli beskrevet ytterligere i en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du alltid kontakte oss som beskrevet i delen «KONTAKT OSS» under.

CINT BESKYTTER PERSONOPPLYSNINGENE DINE
Registrering og deltakelse i et panel eid av en av våre paneleiere er underlagt Cints betingelser. Du finner Cints betingelser her.

Din deltakelse i en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram er fullstendig frivillig, og Cint bruker personopplysningene dine med din tillatelse. Spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogram administrert av Cints klienter, partnere eller andre tredjeparter, og opplysningene som er hentet inn i forbindelse med disse spørreundersøkelsene og andre markedsundersøkelsesprogrammer er ikke underlagt denne personvernerklæringen.

Cint forplikter seg til å beskytte personopplysninger. Cint bestreber seg på å tilpasse sin personvernpraksis til gjeldende lover og regler, og standardene i relevante markeds- og meningsmålingsforeninger, inkludert, og ikke begrenset til, ESOMAR ( www.esomar.org) og Insights Association ( www.insightsassociation.org).

HVORDAN INNHENTES PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
Personopplysningene dine vil alltid bli samlet inn via rettferdige og lovlige metoder, til spesifikke formål. For eksempel kan Cint hente inn personopplysningene dine når du registrerer deg for eller deltar i et panel for en av våre paneleiere, fyller ut en spørreundersøkelse, deltar i et annet markedsundersøkelsesprogram eller via automatiserte metoder eller andre metoder som beskrevet i delen «HVILKEN INFORMASJON HENTES INN AV AUTOMATISERTE TEKNOLOGIER?» under.

Cint henter kun inn personopplysninger for markedsundersøkelsesformål.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER HENTES INN OG BEHANDLES?
Personopplysningene som behandles, kan inkludere navnet ditt, adressen, telefonnummeret, e-postadresse, fødselsdato og annen lignende informasjon. Cint kan samle inn personopplysninger direkte fra deg når du gir dem frivillig til Cint, eller Cint kan hente inn personopplysninger fra våre paneleiere, klienter eller markedsundersøkelsesfirmaer som har fått en deltakers samtykke. For panelmedlemmer av et panel eid av en av våre paneleiere, vil Cint innhente data i samsvar med deres instruksjoner.

Cint kan også hente inn personopplysninger fra databaseeiere som har forsikret oss om at deres databaser kun inneholder individer som har samtykket i å bli inkludert og deres personopplysninger delt. Til slutt kan Cint samle inn og bruke personopplysninger som er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder, som telefonkataloger.

Fra tid til annen kan Cint innhente sensitive personopplysninger, som, avhengig av landet du bor i, kan inkludere etnisk opprinnelse, helseopplysninger, finansiell informasjon, politiske meninger og religiøs eller filosofisk tro. Hvis Cint henter inn dine sensitive personopplysninger, vil Cint alltid be om ditt uttrykkelige samtykke.

Du kan også sende inn, laste opp eller overføre innhold eller materiale, inkludert bilder, videoer og/eller annet lignende innhold eller materiale som kan inkludere dine personopplysninger, for eksempel når du deltar i spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer. Slike personopplysninger kan brukes og gjøres tilgjengelig som beskrevet i denne personvernerklæringen og må ikke inneholde lyd, video eller bilder av noen andre enn deg.

HVORDAN HENTES OG BEHANDLES PERSONOPPLYSNINGER?
Cint kan hente og behandle personopplysningene dine av flere grunner, blant annet:

 • la deg delta i et panel for en av våre paneleiere;
 • samle profilinformasjon om deg, så Cint bedre kan målrette spesifikke spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogrammer til deg;
 • kontakte deg for å invitere deg til å delta i spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer;
 • oppdatere dine registrerte personopplysninger;
 • administrere belønningsprogrammene våre og imøtekomme forespørslene dine for slike belønninger;
 • la deg delta i konkurranser (hvis tillatt);
 • for å svare på eventuelle meldinger eller forespørsler du sender til oss;
 • bekrefte profilinformasjonen din eller svar som du har gitt i en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram;
 • tilby service og støtte til deg;
 • oppdage og forhindre brudd på våre betingelser;
 • for å etterforske mistenkt svindel eller brudd på en annen parts rettigheter;
 • for å etterfølge rettmessig autoriserte forespørsler om informasjon fra statlige myndigheter eller som påkrevd ved lov;
 • i forbindelse med salget, overdragelsen eller annen overføring av vårt firma, i hvilket tilfelle Cint vil innen økonomisk rimelige grenser bestrebe seg på å sikre at enhver slik kjøper samtykker i å behandle personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen, eller
 • på annen måte autorisert av deg.

Vær oppmerksom på at du må være villig til å motta kommunikasjon via e-post for å kunne delta i våre spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer. Du kan velge å ikke motta disse e-postene ved å slutte å abonnere på spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer.

Cint forsikrer seg alltid om at det har tillatelse til å behandle dine personopplysninger. Cint gjør dette generelt ved å få ditt samtykke, bortsett fra i begrensede tilfeller, der Cint kan bruke en lovbestemt betingelse til å behandle personopplysninger.

Hvis en lovbestemt betingelse gjelder, som lar Cint behandle personopplysningene dine og du trekker tilbake samtykket til å behandle personopplysningene dine, betyr ikke det nødvendigvis at Cint vil slutte å behandle personopplysningene dine, ettersom Cint for eksempel kan ha en lovbestemt plikt til å fortsette å behandle personopplysningene dine til visse formål, for eksempel for å oppbevare kopier av handelstransaksjoner i minst syv år.

HVILKEN INFORMASJON ER HENTET INN AV AUTOMATISERTE TEKNOLOGIER?
Cint kan hente inn visse opplysninger automatisk. Avhengig av landet du bor i kan slike opplysninger anses som personopplysninger. Slike opplysninger inkluderer, men er ikke begrenset til informasjon om din enhet og enhetens funksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, enhetens operativsystem, andre apper på enheten, informasjonskapselinformasjon, IP-adresse, nettverksleverandør til enheten, type enhet, tidssone, nettverksstatus, nettlesertype, nettleseridentifikator, unik enhetsidentifikasjonsnummer (som identifikatorer for analyser eller annonsering) nettverksleverandørens bruker-ID (et unikt nummer som er tildelt deg av nettverksleverandøren din), Media Access Control (MAC)-adresse, mobilannonseidentifikator, plassering og annen informasjon som alene eller i kombinasjon kan identifisere din unike enhet. Spesifikk teknologi er beskrevet nedenfor:

Informasjonskapsler:

En informasjonskapsel er ganske enkelt en liten tekstfil som inneholder informasjon om brukeren som er plassert på et nettsted på en brukers datamaskin eller enhet. Cint plasserer informasjonskapsler på din datamaskin eller enhet for å kontrollere spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogrammer og for å forhindre svindel.

Cint kan også bruke sporingsinformasjonskapsler, merker og skript for å spore visse opplysninger om deg, basert på aktiviteten din på vårt nettsted eller tredjepartsnettsteder. Cint kan bruke denne informasjonen til å finne ut om du har sett, klikket på eller på annen måte reagert på en nettreklame eller markedsføringskampanje som Cint holder på med å evaluere for en av våre forskningsklienter. Avhengig av ditt samtykke, kan Cint også utpeke deg til en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram der informasjonskapsler vil bli brukt til å vise deg spesifikke reklamer eller annonser i forkant av spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer som skal evaluere slike spesifikke reklamer eller annonser.

Med ditt samtykke kan Cints klienter eller partnere også plassere informasjonskapsler på din datamaskin eller enhet og bruke disse informasjonskapslene, merkene og skriptene til å spore informasjon om aktiviteten din på visse nettsteder. Cints klienter eller partnere kan bruke denne informasjonen til forskjellige markedsforskningsaktiviteter.

Hvis du ønsker det, kan du velge å ikke gi samtykke til informasjonskapsler eller velge å ikke akseptere informasjonskapsler ved å endre personverninnstillingene i nettleseren din til å slette informasjonskapsler når du går ut av nettsteder, eller når du lukker nettleseren. Du kan også konfigurere nettleseren til blokkere informasjonskapsler. Ved å ikke gi samtykke eller ved å slette informasjonskapsler eller blokkere informasjonskapsler, kan du bli utelukket fra å delta i spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer, eller det kan påvirke brukeropplevelsen din på en negativ måte. Informasjon om hvordan du velger bort informasjonskapsler finner du i avsnittet «HVORDAN MELDER JEG MEG UT?»

Cints bruk av informasjonskapsler er alltid med ditt samtykke.

Hvis du vil lese mer om informasjonskapsler brukt av Cint, kan du klikke her.

Mobilannonseidentifikatorer:

En mobilannonseidentifikator er en streng med tall og bokstaver som identifiserer en individuell smarttelefon eller nettbrett. På iOS heter en mobilannonseidentifikator «Identitet for annonsører» (forkortet til IDFA eller IFA). På Android heter mobilannonseidentifikatoren GPS ADID (eller Google Play-tjeneste-ID for Android). Cint kan hente inn mobilannonseidentifikatorer eller få dem fra en partner. Cint kan bruke mobilannonseidentifikatorer i våre markedsundersøkelsesprogrammer eller for å dele opplysningene dine med klienter eller partnere. Avhengig av ditt samtykke kan Cint også utpeke deg til en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram, der mobilannonseidentifikatorer vil bli brukt til å vise deg spesifikke reklamer eller annonser i forkant av spørreundersøkelsen eller annet markedsundersøkelsesprogram som evaluerer slike reklamer og annonser.

Cint vil bare samle inn eller få mobilannonseidentifikatorer med ditt samtykke.

Websignaler:

Et websignal (også kalt et merke, klar gif eller 1×1 piksel) består av en liten streng med kode som er bygget inn i en nettside eller e-post. De kan være et synlig grafisk bilde som er tilknyttet websignalet, men ofte er bildet ment å gå i ett med bakgrunnen på en nettside eller e-post.

Cint kan bruke websignaler i våre e-postmeldinger for å finne ut om meldingene er åpnet og for å bekrefte om det er blitt klikket på lenker i e-posten, eller i annonser eller nettstedsanalyser for å finne ut om en deltaker har sett på reklamer eller annet nettinnhold som Cint måler. Cint og våre autoriserte agenter kan knytte personopplysninger til websignaler for drifts- og analyseformål.

Geografisk plasseringsdata:

Cint kan hente inn geo-plasseringsdata fra datamaskinen eller enheten din. Cint kan bruke geo-plasseringsdataene til å forhindre svindel eller til markedsforskningsformål, inkludert, men ikke begrenset til annonseringsanalyse eller andre sporingsbaserte markedsanalyseaktiviteter. Cint vil be om samtykke fra deg hvis Cint henter inn eller bruker geo-plasseringsinformasjonen din.

Digitale fingeravtrykk:

Cint kan bruke digital fingeravtrykksteknologi for å samle visse opplysninger om deg og/eller datamaskinen eller enheten din. Disse opplysningene kan inkludere personopplysninger som IP-adresse, og ikke-personlige opplysninger som datamaskinens operativsystem eller nummer på en nettleserversjon. Denne teknologien skaper en unik datamaskinidentifikator som kan brukes til forhindring av svindel eller til å identifisere og spore din deltakelse i en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram og begrense deltakelse i henhold til kravene i en spesifikk spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram.

Informasjon om sosiale medier:

Du kan også bli tilbudt muligheten til å delta i spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogrammer gjennom eller med sosiale medieplattformer. Hvis du velger å delta i spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer gjennom eller med sosiale medieplattformer, kan Cint, med ditt samtykke, innhente profilinformasjon som er lagret i kontoen din i den sosiale medieplattformen.

Loggfiler:

Cint samler inn og lagrer automatisk visse opplysninger gjennom din deltakelse i spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogrammer. Serverne våre registrerer automatisk informasjon som nettleseren din sender hver gang du besøker et nettsted. Disse serverloggene kan inneholde informasjon som dine webforespørsler, Internet Protocol (IP)-adresse, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for forespørselen din og en eller flere informasjonskapsler som kan identifisere din unike nettleser. Denne informasjonen slettes regelmessig som en del av våre normale vedlikeholdsrutiner.

Informasjon som Cint samler inn fra tredjeparter:

Cint kan hente inn personopplysninger, oppførselsinformasjon og/eller demografisk informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, dataadminstreringsplattformer, annonsenettverk, informasjonstjenestebyråer, andre markedsundersøkelsesleverandører og/eller sosiale medieplattformer. Cint kan bruke personopplysningene, oppførselsinformasjonen og/eller den demografiske informasjonen som er mottatt fra disse tredjepartene til forskjellige formål, inkludert, men ikke begrenset til, datavalidering, datatilføyelser, utvikling av markedsføringsinnsikt, oppdaging av svindel.

HVEM DELER CINT PERSONOPPLYSNINGER MED?
Cint vil ikke gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for noen tredjepart uten ditt samtykke, såfremt det ikke er påkrevd ved lov, som beskrevet nærmere nedenfor.

Hvis en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram eller annen aktivitet medfører at personopplysninger blir gjort tilgjengelige for en tredjepart, vil Cint kun dele dine personopplysninger med ditt samtykke. Hvis innsamlede opplysninger brukes til å skape en statistisk modell for å bedre forstå trender og popularitet blant spesifikke grupper eller målgrupper innen den generelle befolkningen, blir bare begrensede personopplysninger delt og bare for markedsundersøkelsesformål, og igjen, bare med ditt samtykke.

Cint kan gjøre dine personopplysninger, profildata eller andre analysedata tilgjengelige for tredjeparter som følger:

 • i forbindelse med markedsundersøkelsestjenester (inkludert belønningsprogrammet vårt), til våre agenter, underleverandører eller partnere som legger slike tjenester til rette; forutsatt imidlertid at disse partene er begrenset til kun å bruke personopplysningene til å utføre tjenester for Cint;
 • med agenter, underleverandører eller partnere av Cint i forbindelse med tjenester som disse individene eller organisasjonene utfører for eller med Cint. Disse agentene, underleverandørene eller partnerne er begrenset til kun å bruke denne informasjonen til å utføre tjenester for Cint. Cint kan for eksempel gi personopplysninger til agenter, underleverandører eller partnere til datainnsamling eller behandlingstjenester, for å sende informasjon til deg som du har bedt om eller når de skal være vert for våre spørreundersøkelsesnettsteder, men disse partene kan ikke bruke dine personopplysninger til sine egne formål som ikke er relatert til arbeid de gjør for oss;
 • med klienter av Cint, men i disse tilfellene blir personopplysningene dine bare delt med klienter:
  i) med ditt samtykke, eller ii) for tillatte forskningsformål i samsvar med reglene til Insights Association og ESOMAR.
 • i forbindelse med lovmessig forespørsel eller krav fra offentlige myndigheter, for å oppfylle nasjonale sikkerhetskrav eller krav for å opprettholde lov og orden;
 • i samsvar med påkrevd juridisk prosess, til den parten som krever det;
 • når Cint mener at tilgjengeliggjøring er nødvendig eller korrekt for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap eller i forbindelse med mistenkt eller faktisk ulovlig aktivitet;
 • I forbindelse med salget, overdragelsen eller annen overføring av Cint, i hvilket tilfelle Cint vil kreve at enhver slik kjøper vil samtykke i å behandle personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen. I det tilfellet at et salg, overdragelse eller annen overføring av Cint ikke er gjennomført med en potensiell kjøper, vil Cint kreve at tredjeparten ikke bruker eller gjør dine personopplysninger tilgjengelige på noen som helst måte og at denne sletter disse fullstendig; eller
 • på annen måte autorisert av deg.

Cint kan lisensiere visse begrensede personopplysninger til tredjeparter (f.eks. datameglere, datasamlere osv.) for markedsforskningsformål, inkludert, men ikke begrenset til, lisensieringen av data på individnivå og/eller aggregert nivå (f.eks. kjøps- eller bruksaktivitet av produkt og/eller tjeneste, nettstedsbesøksdata, internettsøkehistorikk osv.) til utviklingen av innsikt av målgrupper og/eller dobbeltgjenger-modeller, til det formålet å selge slike data til tredjepartens kunder med den hensikt å utføre analyse og levere markedsføringsinformasjon. Denne informasjonen kan deles via en informasjonskapsel (informasjonskapsel-ID), en mobilannonseidentifikator, en e-postadresse eller annen metode. Etter at dobbeltgjenger-modelleringen eller aggregasjonen er utført, blir personopplysningene slettet.

I tillegg kan identifiserende informasjon og informasjon innhentet på automatisk vis gjøres tilgjengelig til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, klienter, partnere, agenter og/eller selgere for identifisering av svargivere for gjentakende kontakt i forbindelse med spørreundersøkelser eller kommunikasjon, for oppdaging og/eller forhindring av svindel, for databasesammenligning, datavalidering, datatilføyelse, koding, datasegmentering, og for tjenester relatert til premier, belønninger og/eller konkurranser eller reklamekampanjer.

Cint kan beholde personopplysninger eller datamaskinidentifiserende informasjon for å imøtekomme dine forespørsler og/eller Cints forretningsbehov. For eksempel kan Cint holde på e-postadressene til deltakere som har meldt seg av, for å sikre at Cint overholder et slikt ønske. Beholding av personopplysninger gjøres i samsvar med gjeldende lover og regler.

Igjen, Cint vil bare dele personopplysningene dine med ditt samtykke.

HENTER CINT INN INFORMASJON FRA BARN?
Cint henter ikke med viten og vilje inn personopplysninger fra barn under aldersgrensen hvor foreldrenes samtykke er påkrevd. Hvis Cint blir oppmerksom på at Cint uforvarende har innhentet personopplysninger fra et barn under aldersgrensen hvor foreldrenes samtykke er påkrevd, vil Cint slette slike personopplysninger fra databasen vår.

HVILKE SIKKERHETSANORDNINGER HAR CINT SATT I VERK FOR Å SIKRE DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Sikkerheten til personopplysningene dine er svært viktig for oss. Derfor har Cint iverksatt rimelige tekniske, fysiske og administrative sikkerhetsanordninger for å beskytte informasjonen som Cint samler inn. Bare de ansatte som trenger tilgang til informasjonen din for å utføre jobben sin, er autorisert til å ha tilgang til personopplysningene dine.

Til tross for sikkerhetsanordningene som Cint iverksetter, er ikke overføringer over internett og/eller mobile nettverk 100 % sikre, og Cint kan ikke garantere sikkerheten av nettoverføringer. Cint er ikke ansvarlig for feil som gjøres av individer ved innsending av personopplysninger til Cint.

BEHOLDING AV PERSONOPPLYSNINGER
Cint vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for behandlingsaktiviteten eller på autorisasjon fra deg. Denne perioden kan også baseres på Cints eller en av våre paneleieres eller partneres kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, gjeldende foreldelsesfrister (for å reise krav) eller i henhold til gjeldende lov.

DINE RETTIGHETER
Du har rett til å gå gjennom, korrigere eller slette personopplysningene dine, i henhold til gjeldende lov og regler. Spesifikt:

 • Rett til tilgang — Du har rett til å få bekreftelse og informasjon om behandling av personopplysningene dine
 • Rett til korrigering — Du har rett til å få korrigert enhver feil i dine personopplysninger
 • Rett til sletting — Du har rett til å få dine personopplysninger slettet (denne retten er begrenset til data som i henhold til lov og regler bare kan behandles med ditt samtykke, hvis du trekker tilbake samtykket til behandling)
 • Rett til begrensning av databehandling — Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses (under en eventuell gransking ved innfrielsen av forespørselen din, vil Cints tilgang til personopplysningene dine være begrenset)
 • Rett til flyttbarhet av data — Du har rett til å få overført dine personopplysninger til en annen part (denne retten er begrenset til data du selv har oppgitt)

Hvis du vil benytte en eller flere av rettighetene dine, kan du kontakte oss med en slik forespørsel gjennom

kontaktinformasjonen som står i «KONTAKT OSS»-delen under.

Når Cint mottar en forespørsel fra et individ, vil Cint forsøke å levere den forespurte informasjonen innen 30 dager, forutsatt at forespørselen er slik at det kan forventes at den blir svart på i den tidsperioden. Hvis det er nødvendig med mer tid, vil Cint gi beskjed om dette innen tretti dager.

I visse situasjoner kan det imidlertid hende at Cint ikke kan gi tilgang til enkelte personopplysninger. Dette kan skje hvis:

 • å gi tilgang til personopplysninger gjør det sannsynlig at personopplysninger om en tredjepart avsløres
 • å gi tilgang til informasjonen kan avsløre konfidensiell forretningsinformasjon, eller
 • informasjonen er innhentet på grunn av en rettslig etterforskning.

Hvis Cint avslår en person’s forespørsel om tilgang til personopplysningene sine, vil Cint opplyse personen om årsaken til avslaget.

HVORDAN MELDER JEG MEG UT?
Din avgjørelse om å delta i en spørreundersøkelse eller annet markedsundersøkelsesprogram, svare på et spesifikt undersøkelsesspørsmål eller oppgi personopplysninger, inkludert sensitive personopplysninger, vil alltid respekteres.

Du kan velge om du vil delta eller ikke i spesifikke spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer, nekte å svare på visse spørsmål eller avslutte deltakelse når som helst. Hvis det er informasjon du ikke oppgir eller hvis du ikke tar fullstendig del i en undersøkelse, kan du imidlertid utelukkes fra å motta belønninger eller å kunne delta i visse studier i fremtiden. Du kan finne mer informasjon om belønninger i Cints Betingelser ved å klikke her.

Panelmedlemmer på et panel eid av en av våre paneleiere som ikke lenger ønsker å delta i spørreundersøkelser, andre markedsundersøkelsesprogrammer eller være underlagt bruken av automatiserte teknologier eller andre aktiviteter, inkludert informasjonskapsler, kan melde seg ut ved å gå til personverninnstillingene i medlemsportalen i panelet du tilhører. Du kan også komme til personverninnstillingssiden ved å klikke på avmeldingslenkene på undersøkelsesinvitasjoner. Til slutt kan panelmedlemmer og deltakere kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i «KONTAKT OSS»-delen nedenfor.

GRENSEOVERSKRIDENDE RETNINGSLINJER
Cint lagrer data i EU og EØS. Som global organisasjon kan imidlertid et Cint-tilknyttet selskap eller ikke-tilknyttet tjenesteleverandør innhente, behandle, lagre eller overføre personopplysningene dine utenfor landet du bor i.

EU og EØS:

Cints juridiske enheter utenfor EU og EØS har inngått databeskyttelsesavtaler seg imellom ved hjelp av standard kontraktsmessige klausuler fremsatt av EU-kommisjonen. Cint har kontrakter med tjenesteleverandører og andre forretningsleverandører som krever at kontraktspartene respekterer konfidensialiteten av personopplysningene dine og at de håndterer europeiske personopplysninger i samsvar med gjeldende europeiske databeskyttelseslover.

Den russiske føderasjon:

I samsvar med databeskyttelseslover i Den russiske føderasjon innhenter, behandler og lagrer Cint personopplysningene til russiske statsborgere i Russland og bare overfører disse opplysningene til EU eller EØS etter dette.

LENKER TIL TREDJEPARTERS NETTSTEDER
Denne personvernerklæringen gjelder kun våre spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogrammer, og ikke noe annet produkt eller tjeneste. Våre spørreundersøkelser og andre markedsundersøkelsesprogrammer kan inneholde lenker til flere tredjepartsnettsteder som Cint mener byr på nyttig informasjon. Retningslinjene og prosedyrene som Cint beskriver her, gjelder ikke disse nettstedene. Cint anbefaler at du leser nøye igjennom personvernerklæringene eller retningslinjene til hvert av nettstedene du besøker, for å få informasjon om deres personvern, sikkerhet, datainnsamling og distribusjonspolicyer. Ved å delta i en eller flere av våre spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer eller ett eller flere av våre nettsteder etter enhver endring i personvernerklæringen, gir du oss uttrykkelig og av fri vilje ditt samtykke til at vi innhenter, bruker, overfører og gjør tilgjengelig dine personopplysninger på den måten som er beskrevet i den inntil da gjeldende personvernerklæringen.

KONTAKT OSS
Cint setter stor pris på dine meninger og tilbakemeldinger. Hvis du ønsker å gå gjennom, korrigere eller slette personopplysningene dine, eller har spørsmål, kommentarer eller forslag, eller hvis du ønsker å melde deg ut av våre spørreundersøkelser eller andre markedsundersøkelsesprogrammer eller har spørsmål om personopplysningene dine, bes du kontakte oss:

Via e-post på:
privacy@cint.com

Eller via vanlig post til:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sverige

ATT: Privacy Compliance Officer