Undefined bork: [IntroHeader]

Undefined bork: [IntroText]
Kolik obyvatel má vaše obec/město?
V jaké zemi v současné době žijete?
Kolik členů má Vaše domácnost?
Kolik členů Vaší domácnosti je mladších 18-ti let?
Jaká je Vaše bytová situace?
V jakém oboru pracujete?
Který obor studujete?
Jakou pozici zastáváte v rámci vaší společnosti?
Vlastníte osobní automobil?
Kdo je výrobcem vašeho automobilu?
Jste tím, kdo rozhoduje o nákupu nového osobního automobilu?
Jaký druh internetového připojení běžně využíváte?
Který/é z následujících produktů vlastníte (pro více možností podržte klávesu CTRL)?
Jaká je značka Vašeho osobního mobilního telefonu?
Které z následujících funkcí Vašeho mobilního telefonu používáte?
Využíváte internet banking?
Využíváte internetu k nákupům či hledání informací o (pro více možností podržte klávesu CTRL):
Který je Váš hlavní mobilní operátor?
Má Váš počítač, který byste používali pro internetové výzkumy, webkameru?
V případě, že máte webovou kameru, měli byste zájem účastnit se výzkumů při kterých byste používali Vaši webovou kameru k nahrání Vašeho názoru ve video formátu?
Kouříte?
Souhlasíte s podmínkami účasti v MP3ky.net?
Jaký styl hudby posloucháte? (pro více možností podržte klávesu CTRL)?
 

Undefined bork: [OutroHeader]

Undefined bork: [OutroText]