Undefined bork: [IntroHeader]

Undefined bork: [IntroText]
Vad är din boendesituation?
Om du har barn, när är de födda?
Vad är din personliga årliga inkomst (före skatt)?
Är du ansvarig för inköp av hushållsvaror i ditt hushåll?
I vilket syfte reser du med flygplan?
Vilka av dessa spelplattformar använder du regelbundet?
Har du tillgång till bil?
Om du äger/leaser bil(ar), vilket märke(n) är de?
Vad är din primära roll i din organisation?
Ungefär hur många anställda arbetar i din organisation (alla enheter/kontor)?
Vilken av följande kategorier beskriver bäst huvudverksamheten för din organisation?
Röker du?
Vilka sorters undersökningar (förutom internetundersökningar) kan du tänka dig att bli inbjuden till?
 

Undefined bork: [OutroHeader]

Undefined bork: [OutroText]