Undefined bork: [IntroHeader]

Undefined bork: [IntroText]
Onko sinulla mahdollisuus käyttää autoa?
Oletko päävastuussa auton ostoa koskevista päätöksistä taloudessanne?
Minä vuosina lapsesi ovat syntyneet? Valitse vuodet (Voit valita useamman vaihtoehdon painamalla CTRL-näppäimen alas)
Vuositulosi ennen veroja?
Millä alalla työskentelet?
Mikä on erikoistumisalasi?
Mikä on asemasi yrityksessänne?
Montako työntekijää yrityksessänne on?
Millaisia pelejä pelaat verkossa?
Tupakoitko?
Mitä seuraavista juomista juot säännöllisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Millaista musiikkia kuuntelet?
Mikä on siviilisäätysi?
 

Undefined bork: [OutroHeader]

Undefined bork: [OutroText]