Undefined bork: [IntroHeader]

Undefined bork: [IntroText]
Minä vuosina lapsesi ovat syntyneet? Valitse vuodet (Voit valita useamman vaihtoehdon painamalla CTRL-näppäimen alas)
Vuositulosi ennen veroja?
Millaisia pelejä pelaat verkossa?
Tupakoitko?
Mitä seuraavista juomista juot säännöllisesti? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Millaista musiikkia kuuntelet?
Montako työntekijää yrityksessänne on?
Mikä on asemasi yrityksessänne?
Mikä on erikoistumisalasi?
Millä alalla työskentelet?
Oletko päävastuussa auton ostoa koskevista päätöksistä taloudessanne?
Onko sinulla mahdollisuus käyttää autoa?
Mikä on siviilisäätysi?
 

Undefined bork: [OutroHeader]

Undefined bork: [OutroText]