Nowy projekt "Digital Trends F+ pomoże zrozumieć efektywność kampanii reklamowych w rodzinie aplikacji Facebook

Dane udostępniane przez GfK Polonia firmie Facebook

Dane są wykorzystywane do ustalenia dopasowania między uczestnikami badań GfK a użytkownikami Facebooka. Po dopasowaniu Facebook wysyła informacje o ekspozycji reklam do GfK w celach badawczych w celu pomiaru skuteczności tych reklam.

Poniżej znajdują się informacje o danych, które GfK zbiera od Ciebie lub uzyskuje od swojego partnera Cint i wykorzystuje jako kryteria dopasowania z Facebookiem, a także informacje dotyczące Twojej ekspozycji na reklamy, które zbieramy z Facebooka.

Dane osobowe, które GfK zbiera od Ciebie lub uzyskuje za pośrednictwem swojego partnera Cint w celu dopasowania danych, obejmują:

 • Identyfikator uczestnika Digital Trends F+, który jest regularnie przypisywany
 • Zaszyfrowany mobilny identyfikator reklamowy
 • Zaszyfrowany adres e-mail
 • Zaszyfrowany identyfikator Facebooka w Twoim imieniu do łączenia Twoich danych z informacjami o koncie na Facebook
 • Zaszyfrowane imię, nazwisko i data urodzenia
 • Zaszyfrowany numer telefonu komórkowego

Dane przesłane do GfK przez Facebook dotyczące ekspozycji reklam na Facebooku:

 • Liczba kontaktów reklamowych
 • Liczba „kliknięć” w reklamę
 • Data kontaktu reklamowego
 • Klient („marka”) i kampania reklamowa
 • Format reklamowy (np. baner lub wideo)
 • Rodzaj urządzenia, na którym odbył się kontakt reklamowy

Za pomocą tych danych GfK ocenia i analizuje kampanie reklamowe na Facebooku i generuje dane badawcze na poziomie zagregowanym.