Panelist terms (DA)

Vilkår og betingelser for panelmedlemskab, undersøgelsesdeltagelse og brug af tjenester
Effektiv fra dato: 28. februar, 2018

Sidst redigeret: 28. februar, 2018

Definitioner
Når de anvendes i disse Vilkår, vil følgende vilkår og udtryk have følgende betydninger.

“Aktiv paneldeltager” henviser til et panelmedlem, der har: (a) deltaget i en undersøgelse, (b) andet forskningsprogram; eller (c) andre dele af Tjenesten, mindst, en gang i løbet af de sidste tolv (12) måneder; eller (d) opdateret sin profil eller medlemsinformation mindst en gang i løbet af de sidste tolv (12) måneder.

“Markedsundersøgelsessporingstjeneste” refererer til en tjeneste accepteret af en bruger, der kan spore sådan brugers online adfærd, som f.eks. websteder, som brugen tager adgang til og onlinekampagner, brugeren er blevet udsat for af markedsundersøgelsesformål, herunder reklamesporingsundersøgeler.

“Gældende lov” henviser til gældende nationale og/eller lokale love og bestemmelser.

“Klient” henviser til vores klienter, til hvem vi leverer tjenester.

Indhold” henviser til oplysningerne på vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted.

“Panel” henviser til en gruppe af personer, der har accepteret at blive inviteret til og deltage i markedsundersøgelser, andre forskningsprogrammer eller andre dele af tjenesterne for markedsundersøgelser.

“Panelmedlem” henviser til et medlem af et panel.

“Panelejer” henviser til ejeren af et panel og et panelwebsted, som du er panelmedlem af.

“Panelwebsted” henviser til et websted, hvor enkeltpersoner kan registrere sig for at blive panelmedlemmer.

“Partner” henviser til en af vores partnere, herunder panelejere og andre partnere.

“Partnerwebsted” henviser til et websted, der drives af en af vores partnere.

“Deltager” henviser til en person, som ikke er et panelmedlem, der henvises til en undersøgelse, et andet forskningsprogram eller andre dele af tjenesterne tilbudt af en af vores partnere.

“Personlige data” betyder enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (“Dataemne“); En identificerbar fysisk person er en, der kan identificeres eller spores direkte eller indirekte, især ved henvisning til en identifikator, enten alene eller i kombination med andre personlige eller identificerende oplysninger. Personlige data kan indeholde oplysninger som navn, CPR-nummer, fødselsdato og -sted, moderens pigenavn, biometriske optegnelser, fotografier, lyd- eller videooptagelse og anden information, der er knyttet eller kan forbindes til en person, som f.eks. medicinske, uddannelsesmæssige, økonomiske og beskæftigelsesmæssige oplysninger. (BEMÆRK: Personlige data kan også kaldes personligt identificerbare oplysninger eller PII.)

“Forskningsprogram” henviser til forskningsmulighed der ikke er en undersøgelse.

“Begrænset indhold” henviser til fortrolige og/eller proprietære oplysninger, materialer, produkter og indhold tilhørende os og/eller en panelejer, en undersøgelsesejer, en klient, en partner og/eller en licensgiver.

“Tjeneste” henviser til den tjeneste, der leveres af os, som tillader dig som panelmedlem eller deltager, at deltage i (a) et panel eller en undersøgelse, (b) andet forskningsprogram eller (c) enhver anden tjeneste, der ydes af os og bruges af dig, såsom en markedsundersøgelsessporingstjeneste.

“Indsendelser” henviser til alle kommentarer, feedback, forslag, ideer og andre oplysninger, som du indsender eller vi indsamler, når du deltager i et panel, svarer på en undersøgelse eller et andet forskningsprogram eller bruger en tjeneste.

“Undersøgelsesejer” henviser til ejeren af en undersøgelse, som typisk er en klient.

“Undersøgelseswebsted” henviser til webstedet, hvor du reagerer på og gennemfører en undersøgelse.

“Undersøgelser” henviser til markedsundersøgelser gjort tilgængelige af os til dig.

“Tredjepartswebsteder” henviser til websteder, der opretholdes og/eller drives af tredjeparter.

“Bruger” henviser til dig som individ, når du bruger tjenesten.

“Brugerindhold” henviser til alt indhold, materiale, information og kommentarer, du bruger, uploader, udgiver eller indsender, eller vi indsamler, når du bruger tjenesten, herunder oplysninger modtaget via annoncesporingstjenester, f.eks. internetbrugsmønsterdata.

“Du“, “Dig selv“, “Din” og “Dine” henviser til dig som individ.

“Vi“, “Os“, “Vores” og “Cint” henviser til den svenske enhed Cint AB registreringsnummer 556559-8769.

1. Anvendelse; Aftale
Disse vilkår og betingelser (i det følgende benævnt “Vilkår“) gælder i tillæg til enhver aftale med panelejer af det panel, som du er panelmedlem i, samt eventuelle specifikke vilkår, som kan være gældende for en undersøgelse, andet forskningsprogram eller anden tjeneste. Disse Vilkår gælder ikke i det omfang, de er i strid med vilkårene i en aftale mellem dig og en panelejer eller med specifikke vilkår givet af panelejer eller klient som en betingelse for din deltagelse i en undersøgelse eller andet forskningsprogram, forudsat dog, at sådanne andre vilkår ikke reducerer vores rettigheder eller øger vores ansvar angivet i disse vilkår.

2. Introduktion
Formålet med disse vilkår er at fastlægge de generelle vilkår og betingelser for din brug af tjenesterne, herunder din deltagelse i undersøgelser, panel eller andre forskningsprogrammer.

Vi forvalter forholdet mellem en undersøgelsesejer og en panelejer, og vi handler på vegne af en panelejer. Vi er også platformleverandøren, der gør det muligt for panelmedlemmer, at deltage i undersøgelser, andre forskningsprogrammer og bruge andre tjenester.

Udover ovenstående kan vi også styre incitamenter. Oplysninger om en sådan incitamentsordning findes i disse vilkår.

3. Berettigelse for panelmedlemskab
Panelmedlemskab er generelt åbent for individer, der opfylder kravene til medlemskab, herunder, men ikke begrænset til, minimumsalderkrav og geografiske placeringskrav. Kravene til panelmedlemskab kan variere afhængigt af et specifikt panel og bestemmes af en panelejer. Ved at acceptere at blive panelmedlem, accepterer du at modtage invitationer til at deltage i undersøgelser, forskningsprogrammer eller andre tjenester, både fra panelejeren, du har ansøgt om panelmedlemskab til, og fra andre panelejere. Du kan til enhver tid afmelde dig fra panelmedlemskab, se venligst afsnit 12 “Frameldingspolitik” nedenfor.

Vi tillader kun et panelmedlem pr. unik e-mailadresse inden for hvert panel.

4. Registrering til panel
For at blive medlem af panelet skal du registrere dig på et panelwebsted og give visse oplysninger om dig selv. De oplysninger, du angiver, skal være sande, korrekte og fuldstændige. Vi forbeholder os retten til at begrænse eller forbyde din adgang til tjenesten, eller deltagelse i en undersøgelse, eller et andet forskningsprogram, hvis du giver oplysninger, eller vi har grund til at have mistanke om, at oplysningerne du har angivet ikke er rigtige, korrekte og fuldstændige.

Et panelmedlemskab er personligt og må kun bruges af den person, der registrerer medlemskabet af et panel. Du er ansvarlig for at holde enhver brugerinformation og adgangskode fortroligt, og du er ansvarlig for enhver brug, uanset om den er autoriseret eller uautoriseret, af din medlemskonto.

5. Betingelser for deltagelse i en undersøgelse, andet forskningsprogram eller andre tjenester
Når du deltager i en undersøgelse, et andet forskningsprogram eller en anden tjeneste og/eller bruger vores websted, et undersøgelseswebsted eller et panelwebsted, er du forpligtet til at overholde disse vilkår, samt alle andre vilkår og betingelser, der gælder for din deltagelse, herunder enhver aftale mellem dig og en panelejer eller vilkår anvendt af en klient eller en partner.

Ved at deltage i en undersøgelse, et andet forskningsprogram eller en anden tjeneste, accepterer du at levere sand, korrekt og fuldstændig information om dig selv. Hvis du giver oplysninger, eller vi har grund til at have mistanke om, at oplysningerne du har angivet ikke er rigtige, korrekte og fuldstændige, vil du muligvis ikke kvalificere dig til en undersøgelse, andet forskningsprogram eller anden tjeneste og vil derfor ikke modtage incitamenter for din deltagelse. Endvidere kan en panelejer opsige dit medlemskab med det resultat at du ikke vil være i stand til at deltage i flere undersøgelser eller andre forskningsprogrammer.

Du er ansvarlig for handlinger og kommunikation, der gennemføres eller overføres fra din konto.

6. Brug af tjenesterne
Deltagelse i en undersøgelse, andet forskningsprogram eller brug af andre tjenester er frivillig. Tjenesterne er til personlig og ikke-kommerciel brug og vi forbeholder os ret til at ændre, redigere, begrænse eller blokere adgang til, alle eller dele af tjenesterne uden forudgående varsel.

Vi kan til enhver tid nægte at levere tjenester til nogen efter eget skøn.

Du anerkender, at du har adgang til, bruger og/eller deltager i tjenesterne som en uafhængig entreprenør, og intet agentur, partnerskab, joint venture, medarbejder-arbejdsgiver eller franchisegiver-franchiseleverandør forhold er beregnet eller skabt af disse vilkår.

7. Uautoriseret brug
Du accepterer ikke at:

(a) forstyrre, interferere med sikkerheden, eller på anden måde misbruge tjenesten eller vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted, et partnerwebsted eller tjenester, systemressourcer, konti, servere eller netværk, der er tilsluttet eller tilgængelige via en undersøgelse, eller et undersøgelseswebsted, eller tilknyttede, eller affilierede websteder;

(b) bruge edderkopper, robotter eller andre automatiserede dataudvindingsmetoder til at katalogisere, downloade, gemme eller på anden vis reproducere eller distribuere data eller indhold, der er tilgængelige i forbindelse med tjenesten, eller på anden måde manipulere resultatet af en undersøgelse;

(c) træffe foranstaltninger til at forstyrre vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted eller en persons brug af sådanne websteder, herunder men ikke begrænset til overbelastning eller “nedbrud” af et websted

(d) sende eller transmittere virusser, beskadigede data eller enhver anden skadelig, forstyrrende eller destruktiv kode, fil eller information, herunder, men ikke begrænset til, spyware, malware og trojanere;

(e) indsamle personlige oplysninger fra andre brugere af tjenesterne

(f) sende uopfordrede e-mails, f.eks. kampagner og reklamer for produkter eller tjenester

(g) åbne, bruge eller vedligeholde mere end en (1) medlemskonto hos et panel

(h) bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto uden tilladelse eller oprette en konto med en falsk identitet

(i) forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores websted, en undersøgelse, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted, et partnerwebsted eller dele af en undersøgelse, vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted, der er begrænset fra generel adgang

(j) ændre eller maske din sande identitet

(k) snyde en del af vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted, og vise det på et andet websted eller medie eller ændre udseendet på et undersøgelseswebsted, panelwebsted eller partnerwebsted;

(l) etablere links fra et websted til vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted, eller et partnerwebsted, eller til tjenesterne, uden vores forudgående skriftlige samtykke

(m) sende eller overføre ethvert truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk, uanstændigt, skandaløst eller inflammatorisk materiale eller indhold

(n) bruge nogen form for urent; misbrugende eller uanstændigt sprog på vores websted, i en undersøgelse eller på et undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted;

(o) engagere dig i enhver svigagtig aktivitet, herunder, men ikke begrænset til, skynde dig gennem undersøgelser, tage samme undersøgelse mere end én gang, indsende urigtige oplysninger under registreringsprocessen, indsende falske eller usande undersøgelsesdata, indløse eller forsøge at indløse incitamenter på falske eller svigagtige måder, manipulere med undersøgelser og, med hensyn til brugen af annoncesporingstjenester, tage adgang til websteder eller onlinekampagner med hensigt at yde et fejlagtigt indtryk af din online adfærd;

(p) omvendt konstruere ethvert aspekt af en tjeneste eller foretage handlinger, der kan afsløre eller åbenbare kildekoden eller bypasse eller omgå foranstaltninger eller kontroller, der anvendes til at forbyde, hæmme eller begrænse adgangen til ethvert websted, indhold eller koder, medmindre det udtrykkeligt er tilladt ved gældende lov

(q) engagere dig i kriminel eller ulovlig(e) handling(er), der kan være knyttet til vores websted, en undersøgelse eller undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted;

(r) bruge begrænset indhold i strid med eller bryde disse vilkår; eller

(s) opmuntre og/eller rådgive ethvert individ, herunder, men ikke begrænset til, panelmedlemmer, deltagere eller nogen af vores medarbejdere til at begå en handling i strid med vilkårene.

8. Begrænset indhold
Medmindre andet er angivet er alle materialer, herunder uden begrænsning alle begreber, tekst, design, grafik, tegninger, fotografier, videoklip, musik og lyde og alle varemærker, servicemærker og handelsnavne, der anvendes i en undersøgelse, andet forskningsprogram eller anden tjeneste og/eller på vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted og udvælgelsen og arrangementerne heraf, er underlagt intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsret, varemærker og patenter eller ret til at ansøge om deres registrering overalt i verden, indehavet eller under licens af os, en undersøgelsesejer, en panelejer, en partner eller andre tredjeparter, som er den respektive ejer af eller kontrollerer sådan begrænset indhold.

Når du bruger en tjeneste eller deltager i en undersøgelse, andet forskningsprogram eller anden tjeneste, kan du komme i kontakt med begrænset indhold. Du modtager ingen rettigheder til det begrænsede indhold, og alle intellektuelle ejendomsrettigheder er udtrykkeligt forbeholdt. Du modtager ingen licens til at bruge, afsløre, downloade, kopiere, distribuere eller reproducere (herunder men ikke begrænset til udgivelse på ethvert websted, sociale medier eller blog) det begrænsede indhold eller emnet for det begrænsede indhold. Vær opmærksom på, at der kan tages retlige skridt, hvis uautoriseret brug af det begrænsede indhold spores tilbage til dig. Du underrettes hermed herom og anerkender, at vi fuldt ud vil samarbejde med alle tredjeparts anmodninger om oplysninger (herunder men ikke begrænset til offentliggørelsen af din identitet) relateret til påstande om at du har brugt begrænset indhold i strid med disse vilkår, som vi anser for at være legitime.

Du må kun deltage i en undersøgelse, andet forskningsprogram, anden tjeneste og/eller bruge vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted på en måde, der ikke krænker vores eller en tredjeparts intellektuelle ejendomsretrettigheder.

9. Brugerindhold
Du er ansvarlig for alt brugerindhold. Du er også ansvarlig for at få, når det er relevant, tredjeparts godkendelser, samtykker og/eller tilladelser til din og vores brug af dit brugerindhold. Brugerindhold, herunder fotografier, lyd- eller videooptagelser, kan betragtes som personlige data. Dit brugerindhold kan blive offentligt tilgængeligt og deles med tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, vores kunder, vores kunders kunder, undersøgelsesejere, panelejere, partnere og tredjepartsudbydere. Du skal sikre, at brugerindholdet ikke indeholder ophavsretligt beskyttet eller varemærket indhold eller materiale fra tredjepart, herunder lyd, video, billeder eller lignende som andre end dig, medmindre du har fået godkendelser, samtykker og/eller tilladelser fra sådanne tredjeparter, der kræves til din og vores brug af sådant brugerindhold. Du modtager ikke kompensation for vores, vores partnere eller vores kunders brug af brugerindhold.

Ved at bruge, uploade, udgive, indsende eller tillade os at indsamle (sådan tilladelse, der anses for at være givet efter dit samtykke til disse vilkår og brug af den relevante tjeneste) brugerindhold i forbindelse med tjenesterne, giver du hermed evig, uigenkaldelig, ubegrænset, overdragelig, underlicensibel, verdensomspændende, royaltyfri, ret og licens til at redigere, kopiere, transmittere, offentliggøre, vise, oprette afledte værker af, reproducere, modificere, distribuere og på anden måde bruge dit brugerindhold efter eget valg. Du modtager ikke nogen kompensation for dit brugerindhold eller vores brug af det, undtagen hvor udtrykkeligt aftalt.

Du er eneansvarlig for at sikre, at dit brugerindhold og vores brug af det i henhold til disse vilkår ikke krænker tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi vil ikke, og kan ikke, gennemgå alt brugerindhold og vi accepterer intet ansvar overhovedet for dit brugerindhold. Vi har ret, men ikke en forpligtelse, til at slette, fjerne eller redigere dit brugerindhold, som vi efter eget skøn anser: (a) at overtræde disse vilkår b) krænke intellektuelle ejendomsrettigheder eller (c) være fornærmende, ærekrænkende, uanstændigt eller ellers uacceptabelt.

10. Politik om pointbaserede incitamentsprogrammer
Hvis du reagerer på og gennemfører en undersøgelse, deltager i et andet forskningsprogram eller en anden tjeneste, kan du optjene point, som kan indløses til forskellige belønninger eller kontanter i vores incitamentsprogram. Du behøver ikke købe noget for at modtage point. De point, du har tjent, er personlige, og du kan ikke overføre dem til andre. Dine point vil være gyldige og kan indløses i en periode på fireogtyve (24) måneder efter din konto bliver inaktiv. Eventuelle punkter eller incitamenter, som du ikke indløser, kan tilbagekaldes af os.

I starten af en undersøgelse, et andet forskningsprogram eller en anden tjeneste, vil du modtage oplysninger om antallet af point, du kan tjene. Vi accepterer ikke at være ansvarlige eller forpligtede på nogen måde for skattemæssige konsekvenser eller pligter, der måtte opstå som følge af point eller incitamenter udstedt eller indløst. Hvis du bryder vilkårene, kan du miste alle de point eller incitamenter du har optjent. Vi accepterer ikke noget ansvar for dig i forhold til de point du har optjent.

11. Profilopdateringer
Panelmedlemmer accepterer at holde deres medlemsprofil opdateret. Et panelmedlem kan opdatere, redigere og/eller slette oplysninger indeholdt i hans eller hendes medlemsprofil ved at: a) tage adgang til hans eller hendes panelmedlemskonto; eller (b) sende en e-mail til det relevante panelmedlem-serviceteam for det relevante panel.

12. Frameldingspolitik
Panelmedlemmer kan til enhver tid framelde sig at bruge nogen eller alle tjenester (herunder, men ikke begrænset til, at modtage invitationer til undersøgelser, nyhedsbreve eller kommunikation) ved at: (a) følge de afmeldingsprocedurer, der er beskrevet på det relevante panelwebsted eller relaterede websteder eller indeholdt i en e-mail modtaget fra os eller (b) ved at sende en e-mail til vores panelmedlem-serviceteam her.

Vi vil anvende rimelige bestræbelser, som krævet i henhold til lov eller regulering, at svare på hver e-mailanmodning inden for en rimelig frist efter modtagelsen. Ved afslutningen af tjenesten vil et panelmedlems kontaktoplysninger blive fjernet fra alle kommunikations- eller kontaktlister forbundet de frameldte tjenester. Bemærk venligst, at det kan tage et par dage før fjernelsen fuldføres, og i løbet af dette tidsrum kan du modtage meddelelser fra os, som blev oprettet eller kompileret forud for din framelding.

13. Link
I forbindelse med din brug af tjenesten kan du være i stand til at linke eller oprette forbindelse til tredjeparts websted. Bemærk venligst, at vi ikke støtter nogen tredjeparts websted eller produkter, tjenester og/eller muligheder, der annonceres, tilbydes gennem eller i forbindelse med sådan tredjeparts websted. Gennemgå venligst alle politikker og vilkår, der gælder for sådanne tredjeparts websteder, omhyggeligt.

14. Kommunikation med os
Alle meddelelser (med undtagelse af personlige data) og brugerindhold indsendt eller overført af dig til os, via e-mail eller på anden måde eller på anden måde indsamlet af os, vil blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-proprietære oplysninger af dine, medmindre du specifikt angiver andet, enten forud for, eller samtidig med, din indsendelse af eller tilladelse til os om at indsamle sådan kommunikation og brugerindhold. Du accepterer, at enhver sådan kommunikation og brugerindhold må bruges af os efter eget valg.

15. Fortrolighed
Når du ansøger om panelmedlemskab, bruger en tjeneste eller på anden måde kommunikerer med os eller en panelejer, kan personlige data vedrørende dig blive behandlet. For information om Cints fortrolighedspraksis og behandlingen af dine personlige data, bedes du gennemse fortrolighedserklæring for undersøgelsesdeltagere her.

16. Ansvarsfraskrivelse
Du er udtrykkeligt enig i, at din deltagelse i en undersøgelse, andet forskningsprogram og brug af tjenesten og besøg på vores websted, et undersøgelsessted, et panelwebsted eller et partnerwebsted er på din egen risiko og ansvar. Vi, vores kunder, undersøgelsesejere, panelejere, partnere eller andre tredjeparter, og vores og deres respektive direktører, officerer, medarbejdere, repræsentanter, agenter, tredjeparts indholdsleverandører og licensgivere vil i det omfang, det er tilladt ikke give nogen garanti, udtrykkelig, underforstået eller lovbestemt, om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, deltagelse i en undersøgelse eller brug af tjenesten, vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted vil være uafbrudt eller fejlfri. Vi, vores kunder, undersøgelsesejere, panelejere, partnere eller andre tredjeparter, og vores og deres respektive direktører, officerer, medarbejdere, repræsentanter, agenter, tredjeparts indholdsleverandører og licensgivere vil i det omfang, det er tilladt ikke give nogen garanti, udtrykkelig, underforstået eller lovbestemt, om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af oplysninger eller tjenester, der leveres via en undersøgelse eller vores websted, et undersøgelseswebsted, et panelwebsted eller et partnerwebsted, bortset fra det som udtrykkeligt er angivet i disse vilkår.

17. Ansvarsbegrænsning
I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV, VIL VI, UNDERSØGELSESEJER, PANELEJER ELLER PARTNERE, TREDJEPARTER ELLER DIREKTØRER, OFFICERER, AKTIONÆRER, MEDARBEJDERE, REPRÆSENTANTER, KONTRAKTØRER, SUCCESSORER ELLER ASSIGNEERE, IKKE VÆRE ANSVARLIGE OVER FOR DIG PÅ NOGEN MÅDE, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, TIL ETHVERT FORHOLD RELATERET TIL DISSE VILKÅR, TJENESTEN, VORES WEBSTED, EN UNDERSØGELSE, ET PANELWEBSTED, ET PARTNERWEBSTED ELLER FOR INDSENDELSER DU FORETAGER, ELLER FOR ALLE DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, STRAFBARE, TILFÆLDIGE, TILLID, EKSEMPLARISKE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORVENTEDE INDTÆGTER, ELLER ANDRE INDIREKTE SKADER, UANSET OM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM SANDSYNLIGHEDEN ELLER MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Begrænsningen af ansvar og ansvarsfraskrivelsen i disse vilkår gælder uanset handlingsform, uanset om det er kontrakt, garanti, forbrydelse, quasi-delict, strengt ansvar, uagtsomhed eller anden skade og overlever et grundlæggende brud eller flere brud eller fejl på det væsentlige formål med kontrakten eller manglende eksklusiv afhjælpning.

18. Erstatning
Du accepterer fuldt ud og effektivt at erstatte, forsvare og holde os, undersøgelsesejere, panelejere og partnere og andre relaterede tredjeparter, herunder direktører, officerer, aktionærer, medarbejdere, repræsentanter, entreprenører, tilknyttede virksomheder, efterfølgere eller modtagere, uskadelige fra og imod alle skader, udgifter, forpligtelser og tab af enhver art, herunder juridiske gebyrer, der direkte eller indirekte skyldes ethvert brud af vilkårene, som er forårsaget af dig.

19. Ændringer
Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at ændre disse vilkår. Vi opfordrer dig til løbende at gennemgå disse vilkår. Vi vil bede om dit samtykke inden ændringer, der er af en sådan art, at samtykke er nødvendigt eller krævet. For ændringer, der ikke kræver samtykke, vil din fortsatte brug af, adgang til og/eller deltagelse i tjenesten udgøre din accept af disse ændrede vilkår.

20. Overholdelse af gældende lov
Du anerkender og accepterer, at du altid skal overholde gældende lov, når du besvarer en undersøgelse, deltager i et andet forskningsprogram eller på anden måde bruger tjenesten.

21. Suspension, opsigelse og deaktivering
Ud over alle andre tilgængelige retsmidler kan vi uden forudgående varsel suspendere og/eller opsige din brug af og adgang til tjenesten eller dit medlemskab med et panel, hvis du overtræder disse vilkår eller i tilfælde af at du anvender tjenesten ulovligt eller på anden måde handler på en måde, som efter vores eget skøn er uacceptabel for os, en undersøgelsesejer, panelejer eller en partner. Hvis vi opsiger din ret til at bruge tjenesten og/eller hvis dit panelmedlemskab ophører: (a) du mister alle rettigheder, titel og interesse for og/eller til alle uindfriede gevinster, incitamenter og/eller præmier, der er effektive ved opsigelse ; (b) dit panelmedlemskab vil straks blive annulleret (c) din adgang til og brug af tjenesten ophører straks; og (d) du vil ikke kunne deltage i fremtidige undersøgelser, der tilbydes gennem tjenesten.

Desuden forbeholder vi os ret til at deaktivere din panelmedlemskonto: (a) hvis du ikke længere er på listne over aktive panelmedlemmer; (b) hvis vi modtager en meddelelse om hård bounce eller manglende levering af vores e-mailkommunikation med din e-mailkonto eller (c) hvis vi modtager en “indboks fuld” svarmeddelelse tre (3) gange i vores e-mailkommunikation med din e-mailkonto.

I tilfælde af en deaktivering, opsigelse fra dig eller opsigelse fra os, forfalder du eventuelle incitamenter, du har tjent.

22. Afbrydelse og tildelelse
Såfremt, af enhver grund, ethvert vilkår eller bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldigt eller uhåndhæveligt, anses dette vilkår som værende adskilt fra resten af disse vilkår, og resten af disse vilkår skal fortolkes og fortolkes uden henvisning til det ikke-bindende begreb.

Du må ikke overdrage disse vilkår uden vores forudgående skriftlige samtykke, som kan tilbageholdes efter vores eget skøn. Du accepterer, at vi til enhver tid kan tildele disse vilkår til enhver.

23. Gældende lov, jurisdiktion og juridisk lokalitet
Eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, herunder eventuelle spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller opsigelse, henvises til Stockholms Amts domstol (på svensk Stockholms tingsrätt) og styres af og fortolkes i overensstemmelse med Sveriges lovgivning uden hensyntagen til ethvert valg af lovprincipper (uanset om der er tale om Sverige eller andre jurisdiktioner), der muliggør anvendelse af en anden jurisdiktionskodeks.