Panelist terms (FI)

Paneelijäsenyyden, kyselyihin osallistumisen ja palveluiden käyttöehdot
Voimaantulopäivä: 28. helmikuuta 2018

Muokattu viimeksi: 28. helmikuuta 2018

Termistö
Näiden käyttöehtojen tapauksessa nämä termit ja ilmaisut tarkoittavat seuraavia asioita.

“Aktiivinen panelisti” viittaa paneelin jäseneen, joka on: (a) osallistunut kyselyyn tai (b) muuhun tutkimusohjelmaan tai (c) käyttänyt palvelun osia muilla tavoin vähintään kerran viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana, tai kyseinen henkilö on (d) päivittänyt profiiliaan tai jäsentietojaan vähintään kerran viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana.

“Markkinointitutkimuksen seurantapalvelu” viittaa käyttäjän hyväksymään palveluun, joka seuraa hänen toimintaansa verkossa; kyseisiin verkkosivuihin voi kuulua esimerkiksi käyttäjän avaamia verkkosivuja tai käyttäjälle markkinointitutkimussyistä näytettyjä verkkokampanjoita, mainosseurantatutkimus mukaan lukien.

“Sovellettava laki” viittaa kyseessä olevaan tilanteeseen pätevään kansalliseen ja/tai paikalliseen lainsäädäntöön.

“Asiakas” viittaa asiakkaisiimme, joille tarjoamme palvelujamme.

“Sisältö” viittaa sivustollamme, paneelisivustolla tai yhteistyökumppanin sivustolla oleviin tietoihin.

“Paneeli” viittaa joukkoon yksilöitä, jotka ovat hyväksyneet osallistumiskutsun markkinointitutkimuskyselyyn, muihin tutkimusohjelmiin tai muihin markkinointitutkimukseen liittyvien palveluiden käyttöön.

“Paneelin jäsen” viittaa paneelin jäseneen.

“Paneelin omistaja” viittaa sekä paneelin omistajaan että paneelisivustoon, jonka paneelissa olet jäsenenä.

“Paneelisivusto” viittaa verkkosivustoon, jossa on mahdollista rekisteröityä paneelin jäseneksi.

“Yhteistyökumppani” viittaa yhteistyökumppaneihimme, joihin lukeutuvat sekä paneelin omistajat että muut yhteistyökumppanit.

“Yhteistyösivusto” viittaa yhteistyökumppanimme ylläpitämään verkkosivustoon.

“Osallistuja” viittaa henkilöön, joka ei ole itse paneelin jäsen, ja jonka yhteistyökumppanimme on ohjannut kyselyyn, muuhun tutkimusohjelmaan tai muihin palveluihin.

“Henkilökohtaiset tiedot” tarkoittaa mitä tahansa tunnistettuun tai tunnistettavaan henkilöön (“Tietojen kohde“) liittyviin tietoihin; tunnistettavaksi henkilöksi lasketaan henkilö, jonka henkilöllisyys voidaan joko suoraan tai epäsuoraan todistaa tai selvittää, erityisesti joko yksittäisellä tai useammalla henkilöllisyyttä tukevalla tietolähteellä. Henkilökohtaisiksi tiedoiksi voidaan laskea esimerkiksi nimi, sosiaaliturvatunnus, syntymäaika- ja paikka, äidin tyttönimi, biometriset tiedot, valokuvat, ääni- tai videotallenteet tai muut yksittäiset henkilöön liittyvät tiedot, jotka voivat olla esimerkiksi terveys- talous- tai työhistoriatietoja (HUOMIO: Henkilökohtaisista tiedoista voidaan käyttää myös termiä “henkilökohtaisesti tunnistettava tieto”, eli HTT).

“Tutkimusohjelma” viittaa tutkimustilaisuuteen, joka ei ole kysely.

“Rajoitettu sisältö” viittaa luottamuksellisiin ja/tai yksityisiin tietoihin, materiaaleihin, tuotteisiin ja sisältöön, joka kuuluu meille ja/tai paneelin omistajalle, kyselyn omistajalle, asiakkaalle, yhteistyökumppanille ja/tai lisenssin myöntäjälle.

“Palvelu” viittaa tarjoamaamme palveluun, jonka avulla voit osallistu paneelin jäsenenä tai osallistujana (a) paneeliin tai kyselyyn, (b) muuhun tutkimusohjelmaan (c) tai mihin tahansa muuhun palveluun, jonka me tarjoamme ja jota sinä käytät, kuten esimerkiksi markkinointitutkimuksen seurantapalveluun.

“Lähetykset” viittaa kaikkiin kommentteihin, palautteeseen, ehdotuksiin, ideoihin tai muihin tietoihin, jotka sinä lähetät ja joita me keräämme osallistuessasi paneeliin, vastatessasi kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan, tai käyttäessäsi palvelua.

“Kyselyn omistaja” viittaa kyselyn omistajaan, joka on usein asiakas.

“Kyselysivusto” viittaa verkkosivustoon, jossa vastasit kyselyyn.

“Kyselyt” viittaavat tarjoamiimme markkinointitutkimuskyselyihin.

“Kolmannen osapuolen verkkosivustot” viittaa kolmansien osapuolien tarjoamiin ja/tai ylläpitämiin verkkosivustoihin.

“Käyttäjä” viittaa sinuun palvelun käyttäjänä.

“Käyttäjäsisältö” viittaa kaikkeen sisältöön, materiaaliin, tietoihin ja kommentteihin, joita käytät. lataat. julkaiset tai lähetät tai joita me keräämme käyttäessäsi palvelua; näihin tietoihin sisältyvät myös mainostenseurantapalvelusta saatavat tiedot, kuten esimerkiksi verkonkäyttötiedot.

“Sinä“, “sinä itse“, “sinun” ja “te” viittaa sinuun yksilönä.

“Me“, “me“, “meidän” ja “Cint” viittaa Ruotsista toimivaan yritykseen Cint AB rek. nro. 556559-8769.

1. Käytäntöönpano; sopimus
Nämä säännöt ja käyttöehdot (tästä eteenpäin “Käyttöehdot“) pätevät osallistumasi paneelin käyttöehtojen sekä yksittäisen kyselyn, muun tutkimusohjelman tai palvelun käyttöehtojen lisäksi. Nämä käyttöehdot eivät päde, jos ne ovat suoraan ristiriidassa paneelin omistajan ja sinun välisesi sopimuksen ehtojen tai kyselyn tai muun tutkimusohjelman omien osallistumisehtojen kanssa. Kyseiset ehdot eivät kuitenkaan koskaan vähennä oikeuksiamme tai kasvata vastuutamme näiden käyttöehtojen vastaisesti.

2. Esittely
Näiden käyttöehtojen tarkoitus on selventää sinulle kyselyjen, paneelien ja muiden tutkimusohjelmien käyttöä koskevat yleiset käyttöehdot.

Valvomme kyselyn omistajan ja paneelin omistajan välistä toimintaa paneelin omistajan puolesta. Tarjoamme myös käyttöalustan, jonka avulla paneelien jäsenet voivat osallistua kyselyihin sekä muihin tutkimusohjelmiin ja käyttää muita palveluita.

Yllä olevien lisäksi saatamme myös hallinnoida kannusteita. Kannusteita koskevat tiedot löytyvät näistä käyttöehdoista.

3. Kelvollisuus paneelin jäseneksi
Paneelien jäsenyys on pääsääntöisesti avoin kaikille, jotka täyttävät jäsenyysvaatimukset, joihin kuuluvat muun muassa ikäraja sekä maantieteellinen alue. Eri paneelien jäsenvaatimukset voivat vaihdella, ja niiden määrittäminen on paneelien omistajien vastuulla. Hakemalla paneelin jäseneksi ilmaiset hyväksyväsi kutsuja kyselyihin, tutkimusohjelmiin tai muihin palveluihin sekä jäsenhakemuksesi kohdepaneelin omistajalta että muiden paneelien omistajilta. Voit perua paneelin jäsenyyden milloin tahansa; löydät siitä lisätietoja kohdasta 12: “Perumiskäytännöt”.

Yhden sähköpostiosoitteen alla saa olla vain yksi osallistuja jokaista paneelia kohden.

4. Paneeliin rekisteröityminen
Paneelin jäseneksi ryhtyminen vaatii paneelisivustolle rekisteröitymisen sekä joidenkin henkilökohtaisten tietojen antamisen. Kyseisten tietojen tulee olla paikkansapitäviä, virheettömiä ja kattavia. Pidätämme oikeuden estä tai rajoittaa osallistumistasi palveluun, kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan joko tietosi annettuasi tai jos epäilemme, että antamasi tiedot eivät ole paikkansapitäviä, virheettömiä tai kattavia.

Paneelin jäsenyys on tarkoitettu vain ja ainoastaan paneeliin rekisteröityneelle henkilölle. Olet velvoitettu pitämään käyttäjätietosi ja salasanasi turvassa, minkä lisäksi olet vastuussa kaikesta valtuutetusta ja valtuuttamattomasta jäsentilisi käytöstä.

5. Kyselyyn, muuhun tutkimusohjelmaan tai muihin palveluihin osallistumisen ehdot
Jos osallistut kyselyyn, muuhun tutkimusohjelmaan tai muun palvelun käyttöön ja/tai käytät sivustoamme, kyselysivustoa tai paneelisivustoa, niin olet velvoitettu hyväksymään nämä käyttöehdot sekä kaikki muut osallistumiseen mahdollisesti liittyvät ehdot, joihin lukeutuvat myös sinun ja paneelin omistajan välinen sopimus sekä asiakkaan tai yhteistyökumppanin omat käyttöehdot.

Osallistumalla kyselyyn, muuhun tutkimusohjelmaan tai muuhun palveluun ilmaiset vakuuttavasi, että itsestäsi antamasi tiedot ovat paikkansapitäviä, virheettömiä ja kattavia. Voimme evätä pääsysi kyselyyn, muuhun tutkimusohjelmaan tai muuhun palveluun annettuasi tiedot tai päätettyämme, että antamasi tiedot eivät vaikuta paikkansapitäviltä, virheettömiltä tai kattavilta, jolloin sinulle ei myönnetä osallistumiskannusteita. Tämän lisäksi paneelin omistaja voi halutessaan irtisanoa jäsenyytesi, jolloin et voi enää osallistua kyselyihin tai muihin tutkimusohjelmiin.

Olet vastuussa kaikista käyttäjätilisi kautta tehdyistä toimenpiteistä ja lähetetyistä viesteistä.

6. Palveluiden käyttö
Kyselyyn tai muuhun tutkimuspalveluun osallistuminen tai muun palvelun käyttö on täysin vapaaehtoista. Palvelut on tarkoitettu henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten ja pidätämme oikeuden muuttaa, muokata, rajoittaa tai estää palvelun tai sen osien käyttöoikeuksia ilman etukäteisvaroitusta.

Voimme halutessamme kieltäytyä tarjoamasta palveluitamme oman harkintamme mukaisesti.

Ilmaiset tiedostavasi, että hyödynnät ja/tai käytät palveluita ja/tai osallistut niihin itsenäisenä toimijana, joten näiden käyttöehtojen mukaisesti kyseessä ei ole yhteisyrittäjyys, yhteistyökumppanuus, työsuhde tai jälleenmyyntisopimus.

7. Valtuuttamaton käyttö
Ilmaiset kieltäytyväsi tekemästä seuraavaa:

(a) Et haittaa tai häiritse palvelun, sivustomme, kyselysivuston, paneelisivuston, yhteistyösivuston tai kyselyn, kyselysivuston, yhteistyösivuston tai linkitetyn sivuston palveluiden, järjestelmäresurssien, tilien, palvelinten tai verkostojen toimintaa

(b) Et käytä hämähäkkejä, robotteja tai muita automatisoituja tiedonkeruutekniikoita kerätäksesi, ladataksesi, tallentaaksesi tai muuten kopioidaksesi tai jakaaksesi palvelun tietoja tai sisältöä tai pyri muutoin vaikuttamaan kyselyn lopputulokseen

(c) Et pyri millään lailla häiritsemään sivustomme, kyselysivuston, yhteistyösivuston toimintaa tai kyseisten sivustojen käyttöä; häiritsevään toimintaan lukeutuu muun muassa sivuston ylikuormittaminen tai tahallinen “kaataminen”

(d) Et lähetä tai välitä viruksia, korruptoitunutta dataa tai muita haitallisia, häiritseviä tai vahingollisia koodeja, tiedostoja tai tietoja, joihin sisältyvät muun muassa vakoiluohjelmat, haittaohjelmat ja troijalaiset hevoset

(e) Et ketää palveluiden muiden käyttäjien henkilökohtaisia tietoja

(f) Et lähetä ei-toivottuja sähköpostiviestejä, kuten esimerkiksi eri tuotteiden tai palveluiden promootiotarjouksia tai mainoksia

(g) Avaa, käytä tai ylläpidä useampaa kuin yhtä (1) jäsentiliä paneelia kohden

(h) Käytä tai yritä käyttää toisen käyttäjän tiliä ilman tämän erillistä valtuutusta tai luo valehenkilöllisyydellä varustettua käyttäjätiliä

(i) Yritä murtautua luvatta sivustoomme, kyselyyn, kyselysivustoon, paneelisivustoon, yhteistyösivustoon tai kyselyn, sivustomme, kyselysivuston, paneelisivuston tai yhteistyösivuston rajoitettuihin alueisiin

(j) Väärennä tai salaa henkilöllisyyttäsi

(k) Rajaa sivustomme, kyselysivuston, paneelisivuston tai yhteistyösivuston osaa tai osia ja esitä sitä toisella verkkosivustolla tai muussa mediassa, tai muokkaa kyselysivuston, paneelisivuston tai yhteistyösivuston ulkoasua

(l) Et muodosta linkkiä muulta verkkosivulta sivustoomme, kyselysivustoon, paneelisivustoon, yhteistyösivustoon tai muihin palveluihin ilman erillistä kirjallista lupaamme

(m) Et julkaise tai lähetä uhkaavaa, valheellista, loukkaavaa, sopimatonta, pornografista, törkeää, siveetöntä tai herjaavaa materiaalia tai sisältöä

(n) Et käytä sopimatonta, loukkaavaa tai syrjivää kieltä sivustollamme, kyselyssä, kyselysivustolla, paneelisivustolla tai yhteistyösivustolla

(o) Et syyllisty huijaukseen, kuten esimerkiksi kyselyiden mahdollisimman nopeaan vastaamiseen, samaan kyselyyn vastaamiseen useampaan kertaan, väärien tietojen antamiseen rekisteröitymisen yhteydessä, virheellisen kyselydatan lähettämiseen, kannusteiden lunastamiseen epärehellisin keinoin, kyselyiden vääristelyyn tai verkkosivustoilla tai verkkokampanjoissa vierailuun puhtaasti siinä tarkoituksessa, että antaisit virheellisen kuvan verkonkäyttötavoistasi mainosseurantapalvelun tapauksessa

(p) Et yritä takaisinmallintaa palvelun mitään osa-alueita tai pyri muutoin avaamaan tai löytämään lähdekoodia. Et myöskään pyri kiertämään tai ohittamaan verkkosivustojen, sisällön tai koodien yksityisyydensuojakeinoja, ellei asianmukainen laki sitä nimenomaisesti salli

(q) Et syyllisty rikolliseen tai laittomaan toimintaan, joka voidaan yhdistää sivustoomme, kyselyyn, kyselysivustoon, panelisivustoon tai yhteistyösivustoon

(r) Et käytä rajattua sisältöä tai riko näitä käyttöehtoja

(s) Et rohkaise ja/tai kehoita ketään – paneelin jäsenet, osallistujat tai omat työntekijämme mukaan lukien – rikkomaan näitä käyttöehtoja.

8. Rajattu sisältö
Ellei toisin mainita, niin immateriaaliomaisuutta koskevat omistusoikeudet pätevät kaikkeen materiaaliin, joihin kuuluvat muun muassa kaikki konseptit, tekstit, suunnitelmat, grafiikat, piirustukset, valokuvat, videoleikkeet, musiikki- ja ääniraidat sekä kaikki tuotemerkit, palvelumerkinnät ja kauppanimet, joita käytetään kyselyssä, muussa tutkimusohjelmassa tai muussa palvelussa ja/tai sivustollamme, kyselysivustolla, paneelisivustolla tai yhteistyösivustolla. Kyseisiiin immateriaalioikeuksiin kuuluvat muun muassa meidän, kyselyn omistajan, paneelin omistajan, yhteistyökumppanin tai kyseisen rajoitetun sisällön omistavan kolmannen osapuolen tekijänoikeudet, tuotemerkit ja patentit sekä oikeus hakea niiden rekisteröintiä missä päin maailmaa tahansa.

Käyttäessäsi palvelua tai osallistuessasi kyselyyn, muuhun tutkimusohjelmaan tai muun palvelun käyttöön voit kohdata rajattua sisältöä. Sinulle ei myönnetä oikeuksia rajattuun sisältöön ja kaikki immateriaalioikeuksia koskevat omistusoikeudet pidätetään ehdottomasti. Sinulle ei myönnetä oikeutta käyttää, esittää, ladata, kopioida, jakaa tai julkaista (muun muassa verkkosivustolla, sosiaalisessa mediassa tai blogissa) rajattua sisältöä tai rajatun sisällön kohdemateriaalia. Otathan huomioon, että rajatun sisällön valtuuttamaton käyttö voi johtaa juridisiin toimenpiteisiin. Myönnät täten olevasi tietoinen, että noudatamme kaikkia kolmannen osapuolen vaatimuksia (joihin lukeutuu muun muassa henkilöllisyytesi paljastaminen), jotka liittyvät näiden käyttöehtojen vastaiseen rajatun sisällön käyttöön, jos katsomme kyseisten vaatimusten olevan perusteltuja.

Saat osallistua kyselyyn tai muuhun tutkimusohjelmaan tai muuhun palveluun ja/tai käyttää sivustoamme, kyselysivustoa, paneelisivustoa tai yhteistyösivustoa niin kauan kuin toimintasi ei loukkaa omiamme tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.

9. Käyttäjäsisältö
Olet vastuussa kaikesta käyttäjäsisällöstä. On myös sinun vastuullasi hankkia tarvittaessa kolmannen osapuolen suostumus ja/tai valtuutus siihen, että joko sinä tai me saamme käyttää käyttäjäsisältöäsi. Käyttäjäsisältö – valokuvat sekä ääni- ja videotallenteet mukaan lukien – voidaan katsoa henkilökohtaisiksi tiedoiksi. Käyttäjäsisältösi voi tulla näkyviin julkkisesti tai se voidaan jakaa kolmansille osapuolille, joihin lukeutuvat muun muassa asiakkaamme, asiakkaidemme asiakkaat, kyselyjen omistajat, paneelien omistajat, yhteistyökumppanit sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajat. On vastuullasi varmistaa, että käyttäjäsisältö ei sisällä kolmansien osapuolien omistamaa, tekijänoikeuksien tai tuotemerkkien suojaamaa materiaalia, johon lukeutuvat muun muassa äänimateriaali, videot, kuvat tai muiden kuin itsesi kuvat, ellei sinulla ole kyseisen kolmannen osapuolen lupaa ja/tai valtuutusta siihen, että joko sinä tai me saamme käyttää tätä käyttäjäsisältöä. Sinulla ei myönnetä korvauksia meidän, yhteistyökumppaniemme tai asiakkaidemme käyttämästä käyttäjäsisällöstä.

Käyttämällä, lataamalla, julkaisemalla, lähettämällä tai sallimalla meidän kerätä (lupa tähän myönnetään hyväksymällä nämä ehdot sekä käyttämällä asiaankuuluvaa palvelua) käyttäjäsisältöä tämän palvelun yhteydessä ilmaiset myöntäväsi meille päättymättömän, peruuttamattoman, rajoittamattoman, siirrettävän, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen, rojaltittoman oikeuden muokata, kopioida, siirtää, julkaista, esittää, monistaa, hienosäätää tai jakaa käyttäjäsisältöäsi, sekä käyttää sitä muilla tavoin ynnä luoda siitä innoitusta ammentavia teoksia. Sinulle ei myönnetä korvauksia käyttäjäsisällöstäsi tai sen käytöstä, ellei toisin ole erikseen sovittu.

On vastuullasi varmistaa, että käyttäjäsisältösi sekä sen käyttömme näiden käyttöehtojen mukaisesti ei riko kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Emme tarkasta emmekä kykene tarkastamaan kaikkea käyttäjäsisältöä, emmekä ota mitään vastuuta omasta käyttäjäsisällöstäsi. Meillä on oikeus – mutta ei velvollisuutta – poistaa tai muokata käyttäjäsisältöäsi, jos se mielestämme: (a) on näiden käyttöehtojen vastainen, (b) rikkoo immateriaalioikeuksia tai (c) on loukkaava, häiritsevä, törkeä tai muutoin sopimaton.

10. Pistepohjaisten kannustinohjelmien käytännöt
Jos vastaat ja läpäiset kyselyn, muun tutkimusohjelman tai muun palvelun, voit ansaita pisteitä, jotka ovat vaihdettavissa rahaan tai muihin palkintoihin kannustinohjelmissamme. Näiden pisteiden hankkimiseen ei vaadita ostoksia. Hankkimasi pisteet ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voida siirtää toiselle henkilölle. Pisteesi ovat käytettävissä ja lunastettavissa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta käyttäjätilisi deaktivoinnin jälkeen. Voimme palauttaa kaikki lunastamattomat pisteesi takaisin itsellemme.

Saat kyselyn, muun tutkimusohjelman tai muun palvelun alkuvaiheessa tiedon saatavilla olevista pisteistä. Emme ole millään tavoin vastuussa annetuista tai lunastetuista pisteistä tai kannustimista johtuvista veroista tai tullimaksuista. Voit menettää kaikki ansaitsemasi pisteet tai kannustimet käyttöehtoja rikkomalla. Emme ota mitään vastuuta pisteidesi käytöstä johtuvista asioista.

11. Profiilien päivittäminen
Paneelin jäsenillä on velvollisuus pitää profiilinsa ajan tasalla. Paneelin jäsen voi päivittää, korjata ja/tai poistaa jäsenprofiilinsa tietoja: (a) oman paneelin jäsenen tilinsä kautta tai (b) lähettämällä sähköpostia kyseisen paneelin asianmukaiselle tukitiimille.

12. Poistumiskäytännöt
Paneelien jäsenet voivat halutessaan lopettaa palveluidemme (joihin lukeutuvat myös rajoituksetta kyselykutsut, uutiskirjeet ynnä muu viestintä) käytön milloin tahansa: (a) noudattamalla perumiskäytäntöjä, jotka löytyvät kyseessä olevalta paneelisivulta, muilta asiaan liittyviltä sivustoilta tai lähettämästämme sähköpostista tai (b) lähettämällä sähköpostia paneelien jäseniä palvelevalle tukitiimille täältä.

Pyrimme parhaamme mukaan ja lain velvoittamina vastaamaan jokaiseen sähköpostipyyntöön kohtuullisen ajan sisällä sen vastaanottamisesta. Palveluiden keskeyttämisen jälkeen paneelin jäsenen yhteystiedot poistetaan kaikista viestintä- ja yhteystietolistoilta, jotka liittyvät katkaistuihin palveluihin. Otathan huomioon, että poistamiseen voi mennä useampi päivä ja tällä välin saatat saada viestejä, jotka on luotu ennen palveluiden keskeyttämistä.

13. Linkit
Käyttäessäsi palveluita sinulle saatetaan tarjota mahdollista muodostaa yhteys kolmannen osapuolen verkkosivustoon. Otathan huomioon, että emme itse tue tai suosittele kyseisten kolmansien osapuolten verkkosivujen mainostamia tai tarjoamia tuotteita, palveluita tai tilaisuuksia. Muista tarkistaa kaikki kyseisten kolmansien osapuolten verkkosivuston käyttöehdot ja käytännöt tarkasti.

14. Viestintä kanssamme
Kaikki kanssamme tapahtuva viestintä (henkilökohtaiset tiedot pois lukien) ja kaikki käyttäjäsisältö, jonka olet lähettänyt meille sähköisten tai muiden kanavien kautta, tai jonka olemme muutoin keränneet, katsotaan ei-luottamukselliseksi ja ei-yksityiseksi tiedoksi, ellet ole erikseen ilmoittanut toisin joko ennen viestien tai käyttäjäsisällön lähettämistä tai keräämistä, tai niiden aikana. Ilmaiset täten hyväksyväsi, että meillä on oikeus käyttää kaikkea kyseistä viestintää ja käyttäjäsisältöä oman harkintamme mukaisesti.

15. Yksityisyys
Sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja voidaan käsitellä hakiessasi paneelin jäsenyyttä, käyttäessäsi palvelua tai käydessäsi viestintää meidän tai paneelin omistajan kanssa. Saat lisätietoja Cintin yksityisyyskäytännöistä sekä henkilökohtaisten tietojesi käsittelelystä tutkimukseen osallistujan yksityisyystiedotteesta, joka löytyy täältä.

16. Erotuslausuma
Ilmaiset täten hyväksyväsi sen, että osallistumisesi kyselyyn, muuhun tutkimusohjelmaan tai muuhun palveluun sekä sivustomme, kyselysivuston, paneelisivuston tai yhteistyösivuston selaaminen tapahtuu täysin omalla vastuullasi. Me, asiakkaamme, kyselyiden omistajat, paneelien omistajat, yhteistyökumppanit tai muut kolmannet osapuolet sekä heidän johtajansa, virkailijansa, työntekijänsä, edustajansa, agenttinsa sekä kolmansien osapuolten sisällön tarjoajat ja lisensoijat kieltäydymme kaikissa lain sallimissa rajoissa antamasta minkäänlaisia avoimia tai tulkinnanvaraisia vakuuksia siitä, että kyselyyn osallistuminen tai palvelun, sivustomme, kyselysivuston, paneelisivuston tai paneelisivuston käyttö on aina täysin häiriötöntä ja virheetöntä, kauppa- ja käyttökelpoisuus mukaan lukien. Me, asiakkaamme, kyselyiden omistajat, paneelien omistajat, yhteistyökumppanit tai muut kolmannet osapuolet sekä heidän johtajansa, virkailijansa, työntekijänsä, edustajansa, agenttinsa sekä kolmansien osapuolten sisällön tarjoajat ja lisensoijat kieltäydymme kaikissa lain sallimissa rajoissa antamasta minkäänlaisia avoimia tai tulkinnanvaraisia vakuuksia kyselyn, sivustomme, kyselysivuston, paneelisivuston tai yhteistyösivuston tietojen tai palveluiden tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä – kauppa- ja käyttökelpoisuus mukaan lukien –, ellei asiasta ole toisin mainittu näissä käyttöehdoissa.

17. Vastuurajoitukset
ME, KYSELYIDEN OMISTAJAT, PANEELIEN OMISTAJAT, YHTEISTYÖKUMPPANIT, KOLMANNET OSAPUOLET, JOHTAJAT, VIRKAILIJAT, OSAKKAAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, URAKOITSIJAT, SEURAAJAT TAI VALTUUTETUT KIELTÄYDYMME KAIKISSA LAIN SALLIMISSA RAJOISSA OLEMASTA SINULLE MILLÄÄN TAVOIN VASTUUSSA MISTÄÄN NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN, SIVUSTOOMME, KYSELYYN, PANEELISIVUSTOON TAI YHTEISTYÖSIVUSTOON LIITTYVÄSSÄ ASIASSA TAI MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUKSELLISISTA, TAPATURMAISISTA, RIIPPUVAISSUHTAISISTA, ESIMERKKITAPAUKSEEN LIITTYVISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, RAHALLISISTA MENETYKSISTÄ, OLETETTUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSISTÄ TAI MUISTA EPÄSUORISTA VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO MEILLE KERROTTU KYSEISTEN VAHINKOJEN TODENNÄKÖISYYDESTÄ TAI MAHDOLLISUUDESTA.

Näiden käyttöehtojen vastuurajoitukset ja erotuslausumat ovat aina voimassa tapahtuman luonteesta riippumatta, olipa sitten kyseessä sopimus, vakuus, rikkomus, laiminlyönti, ankara vastuu, heitteillejättö tai muu vahingonteko, eivätkä niihin vaikuta sopimuksen rikkominen tai rikkomukset, sopimuksen olennaisen tarkoituksen pettäminen tai oikeussuojakeinojen pettäminen.

18. Suojaaminen
Ilmaiset täten olevasi täysin valmis vapauttamaan ja suojaamaan meidät, kyselyiden omistajat, paneelien omistajat, yhteistyökumppanit sekä muut kolmannet osapuolet – johtajat, virkailijat, osakkaat, työntekijät, edustajat, urakoitsijat, sidosryhmät, seuraajat ja valtuutetut mukaan lukien – kaikilta vahingoilta, kuluilta, vastuulta tai tappioilta – oikeuskorvaukset mukaan lukien –, jotka johtuvat suorasti tai epäsuorasti omasta käyttöehtojen rikkomisestasi.

19. Muutokset
Pidätämme täten itsellämme oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin. Suosittelemme sinua tarkistamaan nämä ehdot tasaisin väliajoin. Pyydämme suostumustasi ennen muutosten tekemistä, jos kyseiset muutokset ovat laadultaan sellaisia, että niihin vaaditaan suostumuksesi. Muissa tapauksissa palveluiden jatkuva avaaminen, käyttö ja/tai niihin osallistuminen ilmaisee, että hyväksyt käyttöehtoihin tehdyt muutokset.

20. Sovellettavan lain noudattaminen
Ilmaiset täten noudattavasi aina tapauskohtaisesti sovellettavia lakeja aina vastatessasi kyselyyn, osallistuessasi muihin tutkimusohjelmiin tai käyttäessäsi palvelua muilla tavoin.

21. Kiinnittäminen, lopettaminen ja deaktivointi
Muiden käytettävissä olevien toimenpiteiden lisäksi voimme ilman ennakkovaroitusta kiinnittää ja/tai lopettaa palvelun käyttösi, yhteytesi palveluun tai paneelin jäsenyyden, jos toimit näiden käyttöehtojen vastaisesti, käytät paneelia lainvastaisesti tai toimit omasta mielestämme tavalla, joka on meidän, kyselyn omistajan, paneelin omistajan tai yhteistyökumppanin kannalta sopimatonta. Jos poistamme oikeutesi käyttää palvelua ja/tai paneelin jäsenyys katkaistaan, niin: (a) luovut kaikista mahdollisista vaateista lunastamattomiin palkintoihin ja/tai kannustimiin välittömästi kyseisten oikeuksien poistamisen yhteydessä; (b) paneelin jäsenyys peruutetaan välittömästi; (c) yhteytesi palveluun ja oikeutesi sen käyttöön katkeavat välittömästi ja (d) sinulla ei ole enää oikeutta osallistua jatkossa palvelun kautta tarjottaviin kyselyihin.

Lisäksi pidätämme oikeuden deaktivoida paneelin jäsenen käyttäjätilisi, jos: (a) et ole enää aktiivinen panelisti; (b) jos sähköpostiviestimme ei saavu perille sähköpostiosoitteesi virheellisyydestä tai lopettamisesta johtuen; (c) saamme “sähköposti on täynnä” -ilmoituksen kolme (3) kertaa lähettäessämme viestejä sähköpostiosoitteeseesi.

Luovut kaikista hankkimistasi kannustimista, jos käyttäjätilisi deaktivoidaan, sinä poistat sen tai me poistamme sen.

22. Erotettavuus ja soveltaminen
Jos jokin näiden käyttöehtojen ehto tai osa mistään syystä poistetaan tai ilmoitetaan pätemättömäksi, niin kyseinen termi tai osa erotetaan muista käyttöehdoista ja käyttöehtojen muita osia sovelletaan ilman kyseistä ehtoa.

Et voi soveltaa näitä ehtoja muille ilman erillistä kirjallista suostumustamme, jonka voimme jättää antamatta harkintamme mukaisesti. Ilmaiset hyväksyväsi, että voimme soveltaa näitä ehtoja kehen tahansa ja milloin tahansa.

23. Sovellettava laki, hallintoalue ja tuomioistuin
Kaikki näistä käyttöehdoista johtuvat tai niihin liittyvät haasteet – niiden olemassaoloon, pätevyyteen tai perumiseen liittyvät asiat mukaan lukien – ovat Tukholman lääninoikeuden (r. Stockholms tingsrätt) alaisia ja niihin sovelletaan Ruotsin lakeja riippumatta siitä, antavatko muiden tuomioistuinten (muualla Ruotsissa tai muualla maailmassa sijaitsevien) päätökset mahdollisuuden soveltaa muiden hallintoalueiden lakeja.