Panelist terms (RO)

Termenii și condițiile pentru Apartenența la grupuri, Participarea la sondaje și Utilizarea serviciilor
Data intrării în vigoare: 28 februarie 2018

Ultima revizuire: 28 februarie 2018

Definiții
Atunci când sunt utilizați în acești Termeni, următorii termeni și expresii vor avea următoarele sensuri.

„Membru activ de grup” se referă la un Membru de grup care: (a) a participat la un Sondaj, (b) alt Program de cercetare; sau (c) alte părți ale Serviciului, cel puțin o dată în ultimele douăsprezece (12) luni; sau (d) și-a actualizat informațiile de profil sau de membru cel puțin o dată în ultimele douăsprezece (12) luni.

„Serviciu de urmărire a cercetării de piață” se referă la un Serviciu acceptat de un utilizator, care ar putea urmări comportamentul online al acestui Utilizator, precum website-uri accesate de Utilizator și campanii online la care a fost expus Utilizatorul în scopul cercetării de piață, inclusiv cercetarea urmăririi publicității.

„Lege aplicabilă” se referă la legislația și reglementările aplicabile la nivel național și/ sau local.

„Client” se referă la clienții noștri, cărora le oferim servicii.

„Conținut” se referă la informațiile de pe Site-ul nostru, un Site al unui sondaj, un Site al unui grup sau un Site al unui partener.

„Grup” se referă la un grup de indivizi care au acceptat să fie invitați și să participe la Sondaje de cercetare a pieței, alte Programe de cercetare sau alte părți ale Serviciului de cercetare a pieței.

„Membru de grup” se referă la membrul unui Grup.

„Proprietar de grup” se referă la proprietarul unui Grup și al unui Site de grup unde sunteți Membru de grup.

„Site-ul grupului” se referă la un website unde indivizii se pot înregistra pentru a deveni Membri de grup.

„Partener” se referă la unul dintre partenerii noștri, inclusiv proprietarii de grup și alți parteneri.

„Site-ul Partenerului” se referă la un website operat de unul dintre Partenerii noștri.

„Participant” se referă la un individ care nu este Membru de grup, direcționat către un Sondaj, alt Program de cercetare sau alte părți ale Serviciului de către unul dintre Partenerii noștri.

„Date personale” înseamnă orice informații care au legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă („Subiectul datelor”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată sau urmărită, direct sau indirect, în special prin intermediul unui identificator, fie individual, fie în combinație cu alte informații personale sau de identificare. Datele personale pot include informații precum nume, cod numeric personal, data nașterii, numele de fată al mamei, înregistrări biometrice, fotografii, sunete sau înregistrări video și alte informații corelate sau care pot fi corelate cu un individ, precum informații medicale, financiare și profesionale. (NOTĂ: Datele personale pot fi denumite și Informații identificabile personal sau IIP.)

„Program de cercetare” se referă la o ocazie de cercetare diferită de un Sondaj.

„Conținut restricționat” se referă la informații confidențiale și/ sau supuse drepturilor de autor, materiale, produse și conținut care ne aparțin nouă și/ sau unui Proprietar de grup, unui Proprietar de sondaj, unui Client, unui Partener și/ sau unui licențiator.

„Serviciu” se referă la serviciul furnizat de noi, care vă permite, ca Membru de grup sau Participant să participați la (a) un Grup sau un Sondaj, (b) alt program de cercetare sau (c) orice alt serviciu furnizat de noi și utilizat de dvs., precum Serviciul de urmărire a cercetării de piață.

„Transmiteri” se referă la toate comentariile, feedbackul, sugestiile, ideile și alte informații pe care le transmiteți sau pe care le colectăm atunci când participați la un Grup, răspundeți la un Sondaj sau alt Program de cercetare sau utilizați un serviciu.

„Proprietar de sondaj” se referă la proprietarul unui Sondaj, care este, de regulă, un Client.

„Site-ul sondajului” se referă la website-ul unde răspundeți la sau completați un Sondaj.

„Sondaje” se referă la sondajele de cercetare a pieței pe care vi le punem la dispoziție.

„Website-urile părților terțe” se referă la website-uri aflate în întreținerea și/ sau operate de părți terțe.

„Utilizator” se referă la dvs. ca individ atunci când utilizați Serviciul.

„Conținutul utilizatorului” se referă la tot conținutul, materialele, informațiile și comentariile pe care le utilizați, încărcați, postați sau transmiteți sau pe care le colectăm atunci când utilizați Serviciul, inclusiv informații primite prin Serviciul Ad Tracking, precum date privind tiparul utilizării internetului.

„Dvs.”, „dumneavoastră”, „al dvs.” și „al dumneavoastră” se referă la dvs. ca individ.

„Noi”, „al nostru” și „Cint” se referă la entitatea suedeză Cint AB nr. de înregistrare 556559-8769.

1. Aplicabilitate; Acord
Acești Termeni și Condiții (în continuare, „Termenii”) se aplică pe lângă orice acord cu Proprietarul de grup al unui Grup în care sunteți Membru de grup, precum și oricăror termeni specifici care se pot aplica unui Sondaj, altui Program de cercetare sau altui Serviciu. Acești Termeni nu se vor aplica în cazul în care sunt în conflict cu termenii unui acord dintre dvs. și un Proprietar de grup sau cu termeni specifici prezentați de Proprietarul de grup sau de Client ca o condiție pentru participarea dvs. la un Sondaj sau alt Program de cercetare, cu condiția ca acești termeni diferiți să nu ne reducă drepturile sau să ne mărească gradul de răspundere specificate în acești Termeni.

2. Introducere
Scopul acestor Termeni este de a stabili termenii și condițiile principale pentru utilizarea Serviciilor de către dvs., inclusiv participarea dvs. la Sondaje, Grup sau alte Programe de cercetare.

Gestionăm relația dintre un Proprietar de sondaj și un Proprietar de grup și acționăm în numele unui Proprietar de grup. De asemenea, suntem furnizorii platformei, oferindu-le Membrilor de grup ocazii de a participa la Sondaje, alte Programe de cercetare și de a utiliza alte servicii.

Pe lângă cele menționate mai sus, putem gestiona și recompensele. Detaliile privind schema acestor recompense pot fi regăsite în acești Termeni.

3. Eligibilitate pentru Apartenența la grup
Apartenența la grup este disponibilă, în general, indivizilor care întrunesc cerințele de apartenență, inclusiv, dar nelimitându-se la cerințele privind vârsta minimă și locația geografică. Aceste cerințe pentru apartenența la Grup pot varia în funcție de Grup și sunt stabilite de Proprietarul grupului. Prin acordul de a deveni Membru de grup, acceptați să primiți invitații de a participa la Sondaje, Programe de cercetare sau alte servicii, atât din partea Proprietarului de grup unde ați aplicat pentru apartenență la Grup, cât și din partea altor Proprietari de grup. Puteți să vă încheiați apartenența la Grup în orice moment, vă rugăm să consultați Secțiunea 12 „Politica de renunțare” de mai jos.

Permitem un singur Membru de grup per adresă unică de e-mail în fiecare grup.

4. Înregistrare la Grup
Pentru a deveni un Membru de grup, trebuie să vă înregistrați pe un Site al grupului și să oferiți anumite informații despre dvs. Informațiile pe care le oferiți trebuie să fie adevărate, corecte și complete. Ne rezervăm dreptul de a vă restricționa sau interzice accesul la Serviciu sau participarea la un Sondaj sau alt Program de cercetare dacă oferiți informații sau avem motive să credem că informațiile pe care le-ați oferit sunt neadevărate, incorecte și incomplete.

Calitatea de Membru de grup este personală și poate fi utilizată doar de către individul care se înregistrează pentru a fi Membru de grup. Aveți responsabilitatea de a vă menține confidențiale orice informații despre utilizator și parole și aveți responsabilitatea pentru orice utilizare, fie autorizată sau neautorizată, a contului dvs. de membru.

5. Condiții de Participare la un Sondaj, alte Programe de cercetare sau alte Servicii.
Atunci când participați la un Sondaj, alt Program de cercetare sau alt Serviciu și/ sau utilizați Site-ul nostru, Site-ul unui sondaj sau Site-ul unui grup, aveți obligația de a vă conforma acestor Termeni, precum și altor termeni și condiții care se aplică participării dvs., inclusiv orice acord între dvs. și un Proprietar de grup sau termeni aplicați de un Client sau Partener.

Prin participarea la un Sondaj, alt Program de cercetare sau alt Serviciu, confirmați că sunteți de acord să oferiți informații adevărate, corecte și complete despre dvs. Dacă oferiți informații sau avem motive să credem că informațiile pe care le-ați oferit sunt neadevărate, incorecte și incomplete, nu vă puteți califica pentru un Sondaj sau alt Program de cercetare sau alt Serviciu și, prin urmare, nu veți primi nicio recompensă pentru participarea dvs. Mai mult, un Proprietar de grup poate anula calitatea dvs. de membru, ceea ce are drept rezultat faptul că nu veți mai putea participa la alte Sondaje sau Programe de cercetare.

Sunteți responsabil(ă) pentru orice acțiuni și comunicări întreprinse sau transmise din contul dvs.

6. Utilizarea Serviciilor
Participarea la un Sondaj sau alt Serviciu de cercetare sau utilizarea altui Serviciu este voluntară. Serviciile sunt în scop personal și necomercial și ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica, restricționa sau bloca accesul la toate părțile sau la orice parte a Serviciilor, fără notificare prealabilă.

Putem refuza în orice moment furnizarea de Servicii oricui, la discreția noastră.

Confirmați că accesați, utilizați și/ sau participați la Servicii în calitate de contractant independent, și acești termeni nu intenționează să creeze și nici nu creează o relație de agenție, parteneriat, societate mixtă, angajat-angajator sau francizor-franciză.

7. Utilizare neautorizată
Sunteți de acord să nu:

(a) întrerupeți, interferați cu securitatea sau să nu abuzați în niciun alt mod de Serviciu sau Site-ul nostru, un Site al unui sondaj, un Site al unui grup, un Site al unui partener sau orice servicii, resurse ale sistemului, conturi, servere sau rețele conectate la sau accesibile printr-un Sondaj sau Site al unui sondaj sau site-uri afiliate sau conectate;

(b) utilizați păianjeni, roboți sau alte tehnici automate de preluare a datelor pentru a cataloga, descărca, stoca sau reproduce sau distribui în alt mod datele sau conținutul disponibile în legătură cu Serviciul sau pentru a manipula în orice mod rezultatul unui Sondaj;

(c) efectuați orice acțiuni care interferează cu Site-ul nostru, Site-ul unui sondaj, Site-ul unui grup sau Site-ul unui partener sau cu utilizarea acestor site-uri de către un individ, inclusiv, dar nelimitându-se la supraîncărcare sau „prăbușirea” unui website;

(d) trimiteți sau să nu transmiteți orice viruși, date corupte sau orice alt cod nociv, disruptiv sau distructiv, fișier sau informații, inclusiv, dar nelimitându-se la spyware, malware și troieni;

(e) colectați orice Date personale ale altor Utilizatori ai Serviciilor;

(f) trimiteți e-mailuri nesolicitate, precum promoții și reclame la produse sau servicii;

(g) deschideți, utilizați sau gestionați mai mult de un (1) cont de membru într-un Grup;

(h) utilizați sau să nu încercați să utilizați contul altui Utilizator, fără autorizare, sau să creați un cont cu o identitate falsă;

(i) încercați să obțineți acces neautorizat la Site-ul nostru, un Sondaj, Site-ul unui sondaj, Site-ul unui grup, Site-ul unui partener sau părți ale unui Sondaj, ale Site-ului nostru, ale Site-ului unui sondaj, ale Site-ului unui grup sau ale Site-ului unui partener care sunt restricționate pentru accesul general;

(j) falsificați sau să nu mascați identitatea dvs. adevărată;

(k) preluați o porțiune/-i a Site-ului nostru, Site-ului unui sondaj, Site-ului unui grup sau Site-ului unui partener și să o afișați pe alt website sau în alt mijloc media sau să modificați aspectul oricărui Site al unui sondaj, Site al unui grup sau Site al unui partener;

(l) stabiliți linkuri de la un website către Site-ul nostru, Site-ul unui sondaj, Site-ul unui grup, Site-ul unui partener sau către Servicii, fără consimțământul nostru prealabil în scris;

(m) postați sau să nu transmiteți orice materiale sau conținut amenințător, calomnios, defăimător, obscen, pornografic, indecent, scandalos sau agitator;

(n) utilizați orice limbaj indecent, abuziv sau obscen pe Site-ul nostru, într-un sondaj sau pe Site-ul unui sondaj, Site-ul unui grup sau Site-ul unui partener;

(o) vă angajați în orice activități frauduloase, inclusiv, dar nelimitându-se la completarea superficială a Sondajelor, completarea de mai multe ori a aceluiași Sondaj, transmiterea de informații false în timpul procesului de înregistrare, transmiterea unor informații false sau neadevărate în Sondaj, răscumpărarea sau încercarea de a răscumpăra recompense prin mijloace false sau frauduloase, manipularea Sondajelor și, în ceea ce privește utilizarea Serviciului Ad Tracking, accesarea website-urilor sau campaniilor online cu singura intenție de a oferi o impresie nereprezentativă pentru comportamentul dvs. online;

(p) inversați orice aspect al unui Serviciu sau să nu întreprindeți acțiuni care ar putea dezvălui sau divulga codul sursă sau să nu ocoliți sau să nu înșelați orice măsuri sau controale utilizate pentru a interzice, restricționa sau limita accesul la orice pagină web, conținut sau coduri, cu excepția permisiunilor exprese oferite de Legea aplicabilă;

(q) vă angajați în orice activitate/-ăți criminală/-e sau ilegală/-e care ar putea fi conectată/-e cu Site-ul nostru, un Sondaj sau Site-ul unui sondaj, Site-ul unui grup sau Site-ul unui partener;

(r) utilizați Conținut restricționat pentru încălcarea sau nerespectarea acestor Termeni; sau

(s) încurajați și/ sau sfătuiți orice individ, inclusiv, dar nelimitându-se la Membri de grup, Participanți sau oricare dintre angajații noștri să acționeze în conflict cu Termenii.

8. Conținut restricționat
În cazul în care nu este specificat altfel, toate materialele, inclusiv, dar nelimitându-se la toate conceptele, textele, machetele, graficele, desenele, fotografiile, videoclipurile, muzica și sunetele, precum și toate mărcile comerciale, mărcile serviciului și mărcile înregistrate utilizate într-un Sondaj, alt Program de cercetare sau alt Serviciu și/ sau pe Site-ul nostru, Site-ul unui sondaj, Site-ul unui grup, Site-ul unui partener și selecția și ordinea din cadrul acestora sunt supuse drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv, dar nelimitându-se la drepturi de autor, mărci comerciale și patente sau dreptul de a aplica pentru înregistrarea lor oriunde în lume, deținut sau autorizat de noi, un Proprietar de sondaj, un Proprietar de Grup, un Partener sau orice alte părți terțe care sunt proprietarii respectivi ai unui sau controlează un astfel de Conținut restricționat.

Atunci când utilizați un Serviciu sau participați la un Sondaj sau alt Program de cercetare sau alt Serviciu, puteți fi expus(ă) la Conținut restricționat. Nu aveți dreptul de a accesa Conținutul restricționat și toate drepturile de proprietate intelectuală sunt expres rezervate. Nu vi se acordă nicio autorizare de a utiliza, dezvălui, descărca, distribui, copia sau reproduce (inclusiv, dar nelimitându-se la postarea pe orice website, rețele sociale sau blog) Conținutul restricționat sau subiectul Conținutului restricționat. Vă rugăm să rețineți că pot fi întreprinse acțiuni în justiție în eventualitatea în care utilizarea Conținutului restricționat este conectată cu dvs. Prin prezenta, sunteți informat(ă) și confirmați că vom coopera pe deplin în ceea ce privește toate solicitările terților de dezvăluire (inclusiv, dar nelimitându-se la dezvăluirea identității dvs.) în legătură cu afirmațiile conform cărora ați utilizat Conținut restricționat prin încălcarea acestor Termeni pe care îi considerăm legitimi.

Puteți participa la un Sondaj, alt Program de cercetare, alt Serviciu și/ sau să utilizați Site-ul nostru, Site-ul unui sondaj, Site-ul unui grup sau Site-ul unui partener doar într-un mod care nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale noastre sau ale unei părți terțe.

9. Conținutul utilizatorului
Aveți responsabilitatea pentru întregul Conținut al utilizatorului. De asemenea, sunteți responsabil(ă) pentru obținerea, acolo unde este cazul, aprobărilor terților și/ sau autorizărilor pentru utilizarea de către dvs. și de către noi a Conținutului dvs. de utilizator. Conținutul utilizatorului, inclusiv fotografii, sunete sau înregistrări video, poate fi considerat Date personale. Conținutul dvs. de utilizator poate deveni public și poate fi împărtășit cu părți terțe, inclusiv, dar nelimitându-se la Clienții noștri, Clienții clienților noștri, Proprietarii de sondaj, Proprietarii de grup, parteneri și furnizori terți de servicii. Vă veți asigura că acest Conținut al utilizatorului nu cuprinde conținut sau materiale ale părților terțe supuse drepturilor de autor sau mărcilor comerciale, inclusiv audio, video, imagini sau fotografii cu altcineva în afară de dvs., decât dacă ați obținut aprobările, consimțământul și/ sau autorizări de la astfel de terți necesare pentru utilizarea de către dvs. sau de către noi a unui astfel de Conținut al utilizatorului. Nu veți primi compensație pentru utilizarea oricărui Conținut al utilizatorului de către noi, Partenerii noștri sau clienții noștri.

Prin utilizarea, încărcarea, postarea, transmiterea sau permisiunea acordată nouă de a colecta (o astfel de permisiune este considerată ca fiind acordată atunci când acceptați acești Termeni de utilizare ai Serviciului relevant) Conținut al utilizatorului în legătură cu Serviciile, ne acordați dreptul și autorizarea definitive, irevocabile, nelimitate, transferabile, concesionabile, în întreaga lume, fără drepturi de autor, de a edita, copia, transmite, publica, afișa, crea lucrări derivate, reproduce, modifica, distribui și utiliza altfel Conținutul dvs. de utilizator la discreția noastră. Nu veți primi nicio compensație pentru Conținutul dvs. de utilizator sau pentru utilizarea acestuia de către noi, cu excepția cazurilor în care acest lucru este prevăzut expres.

Sunteți singura persoană responsabilă de a vă asigura că acest Conținut al dvs. și utilizarea lui de către noi conform acestor Termeni nu încalcă niciun drept de proprietate intelectuală al terților. Nu revizuim și nu putem revizui tot Conținutul utilizatorului și nu acceptăm răspunderea de niciun fel pentru Conținutul dvs. de utilizator. Avem dreptul, dar nu obligația, de a șterge, elimina sau edita Conținutul dvs. de utilizator, despre care, la discreția noastră, considerăm că: (a) încalcă acești Termeni; (b) încalcă drepturile de proprietate intelectuală; sau (c) este abuziv, defăimător, obscen sau inacceptabil altfel.

10. Politica în ceea ce privește Programele de recompense bazate pe puncte
Dacă răspundeți la și finalizați cu succes un Sondaj, participați la un alt Program de cercetare sau alt Serviciu, aveți posibilitatea de a câștiga puncte, care pot fi răscumpărate pentru diferite recompense sau bani în programul nostru de recompense. Nu trebuie să achiziționați nimic pentru a primi puncte. Punctele pe care le-ați câștigat sunt personale și nu le puteți transfera altcuiva. Punctele dvs. vor fi valabile pentru și vor putea fi răscumpărate într-un interval de douăzeci și patru (24) de luni după ce contul dvs. devine inactiv. Orice puncte sau recompense nerăscumpărate de dvs. pot fi revocate de către noi.

La începutul unui Sondaj, a unui alt Program de cercetare sau a unui alt Serviciu, veți primi informații despre numărul de puncte pe care le puteți câștiga. Nu acceptăm să fim răspunzători sau responsabili în niciun mod pentru consecințele fiscale sau datoriile care ar putea apărea ca urmare a răscumpărării punctelor sau recompenselor acordate. Dacă încălcați Termenii, vă puteți pierde toate punctele sau recompensele pe care le-ați câștigat. Nu acceptăm nicio responsabilitate față de dvs. în legătură cu punctele pe care le-ați câștigat.

11. Actualizările profilului
Membrii de grup confirmă că sunt de acord să-și mențină profilele de membri actualizate. Un Membru de grup poate actualiza, corecta și/ sau șterge informații conținute în profilul său de membru prin: (a) accesarea contului său de membru de Grup; sau (b) prin trimiterea unui e-mail serviciilor corespunzătoare pentru Membrii grupului ale Grupului relevant.

12. Politica de refuz
Membrii grupului pot refuza utilizarea oricăror Servicii (inclusiv, dar nelimitându-se la primirea invitațiilor la Sondaj, a buletinelor informative și a comunicărilor) în orice moment, prin: (a) urmarea procedurilor de dezabonare descrise pe Site-ul relevant al grupului sau pe site-urile conexe sau conținute într-un e-mail primit de la noi; sau (b) prin trimiterea unui e-mail către echipa noastră de servicii a Membrilor de grup aici.

Vom depune toate eforturile rezonabile, după cum impune legea sau regulamentele, pentru a răspunde la fiecare solicitare prin e-mail într-un interval rezonabil de timp după primire. La întreruperea Serviciilor, informațiile de contact ale Membrului de grup vor fi șterse din toate comunicările sau listele de contact care au legătură cu Serviciul/-ile întrerupte. Vă rugăm să reţineţi că poate dura câteva zile pentru a finaliza ștergerea și că, în acest interval, puteți primi mesaje din partea noastră care au fost create sau alcătuite înainte de refuzul dvs.

13. Linkuri
În legătură cu utilizarea Serviciilor de către dvs., ați putea avea dreptul să accesați sau să vă conectați la Website-ul unei părți terțe. Vă rugăm să reţineţi că nu aprobăm niciun website sau produse, servicii și/ sau oportunități ale părților terțe promovate, oferite prin sau în legătură cu astfel de website-uri ale părților terțe. Vă rugăm să revizuiți cu atenție toate politicile și termenii aplicabili unor astfel de Website-uri ale părților terțe.

14. Comunicarea cu noi
Toate comunicările (cu excepția Datelor personale) și Conținutul utilizatorului trimise sau transmise nouă de către dvs., prin poștă electronică sau prin alte mijloace sau colectate altfel de către noi, vor fi tratate ca informații neconfidențiale și neprotejate de drepturi de autor, cu excepția cazului în care indicați specific altfel fie înainte de, fie în același timp cu transmiterea de către dvs. a acestora sau permisiunea ca noi să colectăm astfel de comunicări și Conținut al utilizatorului. Acceptați ca astfel de comunicări și Conținut al utilizatorului să poată fi utilizate de către noi la propria discreție.

15. Confidenţialitate
Atunci când aplicați pentru a deveni membru al unui Grup, pentru utilizarea unui Serviciu sau comunicați altfel cu noi sau un Proprietar de grup, pot fi procesate Date personale care vă aparțin. Pentru informații despre practicile Cint privind confidențialitatea și procesarea Datelor dvs. personale, vă rugăm să consultați Declarația de confidențialitate a participanților la cercetare aici.

16. Declaraţie de neasumare a responsabilității
Vă exprimați acordul expres că participarea dvs. la un Sondaj, alt Program de cercetare și utilizarea Serviciului, precum și vizitarea Site-ului nostru, a Site-ului unui sondaj, a Site-ului unui grup sau a Site-ului unui partener sunt riscul și responsabilitatea dvs. exclusive. În cea mai mare măsură permisă de lege, noi, Clienții noștri, Proprietarii de sondaj, Proprietarii de grup, Partenerii sau alte părți terțe, precum și directorii, funcționarii, angajații, reprezentanții, agenții, părțile terțe, furnizorii și licențiatorii de conținut ai noștri, respectiv ai lor, nu oferă nicio garanție, expresă, implicită sau statutară, inclusiv de vandabilitate sau conformitate cu un anumit scop, că participarea la un Sondaj sau utilizarea Serviciului, a Site-ului nostru, a Site-ului unui sondaj, a Site-ului unui grup sau a Site-ului unui partener vor fi neîntrerupte sau lipsite de erori. În cea mai mare măsură permisă de lege, noi, Clienții noștri, Proprietarii de sondaj, Proprietarii de grup, Partenerii sau alte părți terțe, precum și directorii, funcționarii, angajații, reprezentanții, agenții, părțile terțe, furnizorii și licențiatorii de conținut ai noștri, respectiv ai lor, nu oferă nicio garanție, expresă, implicită sau statutară, inclusiv de vandabilitate sau conformitate cu un anumit scop, în ceea ce privește exactitatea, siguranța, sau conținutul oricăror informații sau servicii oferite printr-un Sondaj sau Site-ul nostru, Site-ul unui sondaj, Site-ul unui grup sau Site-ul unui partener în alt mod decât cele stabilite expres prin acești Termeni.

17. Limitarea responsabilității
ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NOI, PROPRIETARII DE SONDAJ, PROPRIETARII DE GRUP SAU PARTENERII, ALTE PĂRȚI TERȚE SAU DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ACȚIONARII, ANGAJAȚII, REPREZENTANȚII, CONTRACTANȚII, SUCCESORII SAU ÎMPUTERNICIȚII NU VOM FI RESPONSABILI FAȚĂ DE DVS. ÎN NICIO PRIVINȚĂ, INCLUSIV, DAR NELIMITÂNDU-SE LA ORICE CHESTIUNE LEGATĂ DE ACEȘTI TERMENI, SERVICIUL, SITE-UL NOSTRU, UN SONDAJ, SITE-UL UNUI GRUP, SITE-UL UNUI PARTENER SAU PENTRU ORICE TRANSMITERE PE CARE O REALIZAȚI SAU PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, ACCIDENTALE, TANGENȚIALE, TIPICE SAU SUBSTANȚIALE, PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA ECONOMIILOR ESTIMATE SAU ALTE DAUNE INDIRECTE, FIE CĂ AM FOST SAU NU AM FOST INFORMAȚI DE PROBABILITATEA SAU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Limitarea responsabilității și Declarația de neasumare a responsabilității din acești Termeni se vor aplica indiferent de forma acțiunii, fie că este vorba de contract, garanție, delict, cvasi-delict, responsabilitate strictă, neglijență sau alt prejudiciu și vor rămâne intacte în cazul uneia sau al mai multor încălcări fundamentale sau în cazul eșecului scopului esențial al contractului sau al eșecului unei despăgubiri exclusive.

18. Compensație
Acceptați să despăgubiți total și efectiv, să ne apărați și să ne exonerați pe noi, proprietarii de sondaj, proprietarii de grup sau partenerii, precum și alte părți terțe sau directori, funcționari, acționari, angajați, reprezentanți, contractanți, succesori sau împuterniciți și să ne protejați împotriva oricăror tipuri de daune, cheltuieli, responsabilități și pierderi de orice tip, inclusiv taxe legale, care apar, fie direct sau indirect, dintr-o încălcare a Termenilor de către dvs.

19. Modificări
Prin urmare, ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a aduce modificări acestor Termeni. Vă sfătuim să revizuiți acești Termeni periodic. Vom solicita consimțământul dvs. înainte de modificări de așa natură încât este necesar sau obligatoriu consimțământul dvs. Pentru modificări care nu necesită consimțământul dvs., continuarea utilizării, a accesării și/ sau a participării de către dvs. la Servicii constituie și va constitui acceptarea acestor Termeni de către dvs., așa cum au fost modificați.

20. Conformitatea cu Legea aplicabilă
Confirmați și acceptați că vă veți conforma tot timpul cu Legea aplicabilă atunci când răspundeți la un Sondaj, participați la un alt Program de cercetare sau utilizați Serviciul în alt mod.

21. Suspendarea, întreruperea și dezactivarea
Pe lângă oricare și toate celelalte despăgubiri disponibile, putem, fără notificare prealabilă, suspenda și/ sau întrerupe utilizarea de către dvs. și accesul la Serviciu sau apartenența dvs. la un Grup, dacă încălcați acești Termeni sau în eventualitatea în care utilizați Serviciul într-un mod ilegal sau acționați într-un mod care este, la discreția noastră, inacceptabil pentru noi, un Proprietar de sondaj, un Proprietar de grup sau un Partener. Dacă întrerupem dreptul dvs. de a utiliza Serviciul și/ sau dacă apartenența dvs. la un grup este întreruptă: (a) renunțați la toate drepturile, titlurile și interesul dvs. față de toate recompensele, stimulentele și/ sau premiile nerăscumpărate la momentul întreruperii; (b) apartenența dvs. la Grup va fi anulată imediat; (c) accesul dvs. la Serviciu și utilizarea acestuia vor înceta imediat; și (d) nu veți avea permisiunea de a participa la Sondaje ulterioare oferite prin Serviciu.

Mai mult, ne rezervăm dreptul de a vă dezactiva contul de membru al Grupului: (a) dacă nu mai sunteți un Membru activ; (b) dacă primim un e-mail de returnare sau o notificare de eșuare a transmiterii comunicării noastre prin e-mail cu contul dvs. de e-mail; sau (c) dacă primim un răspuns de „căsuță poștală plină” de trei (3) ori în timpul comunicării noastre prin e-mail cu contul dvs. de e-mail.

În cazul dezactivării, întreruperii de către dvs. sau al întreruperii de către noi, renunțați la orice recompense pe care le-ați câștigat.

22. Separabilitate și atribuire
Dacă, din orice motive, orice termen sau prevedere a acestor Termeni este considerată lacunară sau neexecutorie, acest termen sau prevedere va fi considerat separabil de restul Termenilor, iar restul Termenilor vor fi analizați și interpretați fără referință la termenul neexecutoriu.

Nu puteți atribui acești Termeni fără consimțământul nostru prealabil scris, care ar putea fi refuzat la discreția noastră. Acceptați că noi putem atribui acești Termeni oricând, oricui.

23. Legislația aplicabilă, jurisdicție și cadrul teritorial
Orice dispute care apar din sau în legătură cu acești Termeni, inclusiv orice întrebări legate de existența, valabilitatea sau întreruperea acestora, vor fi adresate instanțelor din Stockholm (Sw. Stockholms tingsrätt) și vor fi reglementate și analizate în conformitate cu legislația Suediei, fără posibilitatea de a alege între diferite legislații alternative (fie cele ale Suediei sau ale unei alte jurisdicții) care ar putea presupune aplicarea unor legi ale unei jurisdicții diferite.