Participant privacy notice (FI)

Cintin tutkimukseen osallistujan yksityisyysilmoitus
Voimaantulopäivä: 28. helmikuuta 2018

Muokattu viimeksi: 28. helmikuuta 2018

Tämä yksityisyysilmoitus kertoo, kuinka Cint AB (“Cint”) käyttää (kerää, tallentaa, julkaisee tai muutoin käyttää) henkilökohtaisia tietojasi (“Henkilökohtaiset tiedot”, joihin voidaan viitata myös termeillä “Henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot” tai “HTT”) ynnä muita tietoja, jotka on lueteltu tässä yksityisyysilmoituksessa, riippumatta siitä, kuulutko paneeliin (“Paneelin jäsen”) tai paneelin omistajan (“Paneelin omistajat”) omistamaan paneeliin, tai onko asiakkaamme (“Asiakkaat”) tai yhteistyökumppanimme (“Yhteistyökumppanit”) ohjannut sinut kyselyyn tai muuhun markkinointitutkimusohjelmaan. Osallistumisesi voi myös olla paneelin omistajan oman yksityisyysilmoituksen alainen.

Cint toimii EU:sta käsin ja tämän yksityisyysilmoituksen tiedot perustuvat Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679), eli GDPR:ään, joka tarjoaa korkeat standardit yksityisten tietojen suojaamiseen. Asuinpaikastasi riippuen myös muut yksityisyydensuojalait ja -asetukset saattavat olla voimassa. Tämä yksityisyysilmoitus pätee kaikkien maiden asukkaisiin.

Cint ja sen yhteistyökumpanit harjoittavat ja ylläpitävät liiketoimiaan tämän yksityisyysilmoituksen mukaisesti.

MIKÄ ON CINT?
Cint tarjoaa maailmanlaajuisen verkkotutkimus- ja näkemysalustan, jonka ansiosta paneelin omistajat voivat olla yhteydessä markkinointitutkijoihin, tuotemerkkeihin ja paneelien jäseniin kuluttajien mielipiteiden ja kuluttajatietojen jakamiseksi. Tukholmassa sijaitsevan päätoimiston lisäksi Cintillä on toimistoja myös Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Tyynenmeren Aasian suurkaupungeissa.

Yksittäiset henkilöt voivat osallistua markkinointitutkimuksiin Cintin alustalla joko kanssamme yhteistyötä tekevän paneelin omistajan paneelin jäsenyyden tai henkilön kyselyyn tai markkinatutkimusohjelmaan ohjanneen yhteistyökumppanimme kautta. Paneelin jäsenet ja osallistujat voivat ottaa osaa kyselyihin ja muihin markkinatutkimusohjelmiin saadakseen ja lunastaakseen osallistumisesta myönnettäviä palkintoja sekä kannustimia.

Cintin paneelin omistajat ja yhteistyökumppanit, jotka ohjaavat osallistujia kyselyihin ja muihin markkinatutkimusohjelmiin, ovat tiedon hallitsijoita, jotka määrittävät henkilökohtaisten tietojen käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät. Cint ainoastaan käsittelee henkilökohtaiset tietosi tiedonkäsittelijän roolissa tiedon hallitsijan pyynnöstä.

Henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää useista eri syistä, jotka on selitetty alla; selityksiin on liitetty esimerkkejä henkilökohtaisten tietojen eri kategorioista jokaisen syyn kohdalla. Henkilökohtaisten tietojen käyttöä voidaan myös selventää tarkemmin kyselyn tai muun markkinatutkimusohjelman yhteydessä. Jos tarvitset lisätietoja, niin voit aina ottaa meihin yhteyttä alla olevassa “OTA MEIHIN YHTEYTTÄ” -osiossa kuvatulla tavalla.

CINT SUOJAA YKSITYISYYTTÄSI
Cintin käyttöehdot pätevät paneelin omistajamme paneeliin rekisteröitymisen ja osallistumisen yhteydessä. Cintin käyttöehdot löytyvät täältä.

Osallistuminen kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan on täysin vapaaehtoista, ja Cint käyttää henkilökohtaisia tietojasi ilman erillistä suostumustasi. Tämä yksityisyysilmoitus pätee kaikkiin Cintin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden kolmansien osapuolien kyselyihin ja muihin markkinatutkimusohjelmiin sekä niiden yhteydessä kerättyihin tietoihin.

Cint pyrkii parhaansa mukaan turvaamaan henkilökohtaisten tietojesi yksityisyyden. Cint pyrkii noudattamaan yksityisyyskäytäntöjään kaikkien asianmukaisten lakien, sääntöjen ja asetusten sekä markkina- ja mielipidekyselyjen tutkimusyhdistyksen standardien mukaisesti, joihin lukeutuvat myös ESOMAR (www.esomar.org) sekä Insights Association (www.insightsassociation.org).

KUINKA HENKILÖKOHTAISIA TIETOJASI KERÄTÄÄN?
Henkilökohtaisten tietojesi keruu tapahtuu aina laillisin ja oikeaoppisten keinojen mukaisesti tiettyä käyttötarkoitusta varten. Cint voi esimerkiksi kerätä henkilökohtaisia tietojasi rekisteröityessäsi tai osallistuessasi paneelin omistajan ylläpitämään paneeliin, suorittaessasi kyselyä, osallistuessasi johonkin toiseen markkinointitutkimusohjelmaan tai käyttämällä muita automatisoituja keinoja, jotka on kuvailtu alla olevassa “MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN AUTOMATISOIDULLA TEKNOLOGIALLA?” -osiossa.

Cint kerää henkilökohtaisia tietoja ainoastaan markkinatutkimustarkoituksiin.

MITÄ HENKILÖKOHTAISIA TIETOJA KERÄTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN?
Käsiteltyihin henkilökohtaisiin tietoihin voivat lukeutua nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi ynnä muut vastaavat tiedot. Cint voi kerätä henkilökohtaisia tietoja joko suoraan sinulta antaessasi ne vapaaehtoisesti Cintille, tai ne voidaan myös saada paneelin omistajilta, asiakkailta tai markkinatutkimusyrityksiltä, jotka ovat saaneet siihen osallistujan luvan. Cint kerää paneelin omistajan omistaman paneelin jäsenten tietoja heidän ohjeistustensa mukaisesti.

Cint voi myös hankkia henkilökohtaisia tietoja tietokantojen omistajilta, jotka ovat vakuuttaneet meille, että heidän tietokantansa koostuvat ainoastaan henkilöistä, jotka ovat suostuneet ilmoittautumaan mukaan ja sallineet henkilökohtaisten tietojensa jakamisen. Cint voi myös kerätä ja käyttää henkilökohtaisia tietoja, jotka on hankittu puhelinluetteloiden kaltaisista julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

Cint voi toisinaan kerätä arkaluontoisia henkilökohtaisia tietojasi, jotka voivat asuinmaastasi riippuen sisältää tietoja etnisestä taustastasi, terveystietojasi, taloustietojasi, poliittisia mielipiteitäsi ja uskonnollisia tai filosofisia uskomuksiasi. Cint pyytää aina erikseen lupaasi kerätessään arkaluontoisia henkilökohtaisia tietoja.

Voit myös lähettää, ladata tai siirtää sisältöä tai materiaalia (esimerkiksi valokuvia, videoita ja/tai muuta vastaavaa sisältöä tai materiaalia, joka voi sisältää henkilökohtaisia tietojasi) esimerkiksi osallistuessasi kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan. Kyseisiä henkilökohtaisia tietoja voidaan käyttää ja julkaista tämän yksityisyysilmoituksen mukaisesti, eikä niiden tulisi tämän vuoksi sisältää ääni-, video- tai kuvamateriaalia muista kuin itsestäsi.

KUINKA HENKILÖKOHTAISIA TIETOJA KERÄTÄÄN JA KÄSITELLÄÄN?
Cint voi kerätä ja käsitellä henkilökohtaisia tietojasi useista eri syistä, joihin lukeutuvat muun muassa seuraavat:

 • niiden avulla voidaan mahdollistaa osallistumisesi paneelin omistajan paneeliin;
 • niiden avulla voidaan kerätä tietoja, joiden avulla Cint voi kohdistaa kyselyitä ja markkinatutkimusohjelmia sinulle tarkemmin;
 • niiden avulla voidaan kutsua sinut osallistumaan kyselyihin ynnä muihin markkinatutkimusohjelmiin;
 • niiden avulla voidaan päivittää tallennettuja henkilökohtaisia tietojasi;
 • niiden avulla voidaan hallinnoida kannustinohjelmia ja vastata niitä koskeviin pyyntöihisi;
 • niiden avulla voit osallistua arpajaisiin (jos sellaiset sallitaan);
 • niiden avulla voimme vastata lähettämiisi viesteihin tai pyyntöihin;
 • niiden avulla voimme vahvistaa kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan antamasi profilointitiedot tai vastaukset;
 • niiden avulla voimme tarjota sinulle palveluita ja käyttäjätukea;
 • niiden avulla voimme tunnistaa käyttöehtojen rikkomisen;
 • niiden avulla voimme tutkia oletettua petollista toimintaa tai toisen osapuolen oikeuksien loukkaamista;
 • niiden avulla voimme vastata viranomaisten valtuutettuihin tietopyyntöihin lain niin velvoittaessa;
 • myynnin, siirron tai muun liiketoiminnallisen muutoksen yhteydessä, jolloin Cint pyrkii kaupallisesti järkevissä rajoissa varmistamaan, että ostaja suostuu käsittelemään henkilökohtaisia tietoja tämän yksityisyysilmoituksen mukaisesti, tai
 • muulla valtuuttamallasi tavalla.

Otathan huomioon, että sähköpostiviestien vastaanottaminen voi olla vaatimus kyselyihimme ynnä muihin markkinatutkimusohjelmiin osallistumisessa. Voit halutessasi kieltäytyä vastaanottamasta kyseisiä sähköposteja kirjautumalla pois kyselyistä ynnä muista markkinatutkimusohjelmista.

Cint varmistaa aina, että sillä on valtuudet henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn. Cint varmistuu asiasta useimmiten hankkimalla suostumuksesi, mutta jossain tapauksessa Cint voi käyttää lakisääteisiä ehtoja oikeuttaakseen henkilökohtaisten tietojen käsittelyn.

Jos lakisääteiset ehdot sallivat Cintille henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn, mutta kiellät henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn, niin Cint voi siitäkin huolimatta joissain tapauksissa käsitellä henkilökohtaisia tietojasi, jos sillä on esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus käsitellä henkilökohtaisia tietojasi joitain tiettyä tarkoitusta varten, kuten esimerkiksi säilyttääkseen kopioita maksusiirroista vähintään seitsemän vuoden ajan.

MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN AUTOMATISOIDULLA TEKNOLOGIALLA?
Cint voi kerätä joitain tietoja automaattisesti. Asuinmaastasi riippuen kyseiset tiedot voidaan katsoa henkilökohtaisiksi tiedoiksi. Kyseisiin tietoihin voi sisältyä muun muassa tietoa laitteestasi tai laitteesi ominaisuuksista, joihin lukeutuvat muun muassa laitteesi käyttöjärjestelmä, laitteen muut sovellukset, evästetiedot, IP-osoite, laitteen verkkopalveluiden tarjoaja, laitteen tyyppi, aikavyöhyke, verkon tila, selaimen tyyppi, selaimen tunniste, laitteen oma tunnusnumero (esimerkiksi tunniste analytiikkaa tai mainoksia varten), verkkopalvelun tarjoajan käyttäjätunnus (verkkopalvelujen sinulle antama henkilökohtainen numero), MAC-osoite, mobiilimainonnan tunniste, sijainti sekä muita tietoja, jotka joko yksin tai yhdessä muiden tietojen kanssa voivat auttaa laitteesi tunnistamisessa. Teknologiat on määritelty alla:

Evästeet:

Eväste on pieni, käyttäjän tietoja sisältävä tekstitiedosto, jonka verkkosivusto asettaa käyttäjän tietokoneeseen tai laitteeseen. Cint asettaa evästeitä tietokoneeseesi tai laitteeseesi kyselyiden ynnä muiden markkinatutkimusohjelmien hallinnointia varten sekä petoksenestämistarkoituksissa.

Cint voi myös käyttää seurantaevästeitä, tunnisteita tai merkkijonoja kerätäkseen tietoja toiminnastasi sivustollamme tai kolmansien osapuolien sivustoilla. Cint voi näiden tietojen avulla määrittää oletko nähnyt, klikannut tai muutoin käsitellyt Cintin kohteena toimivaa verkkomainosta tai promootiota ja avustaa täten tutkimusasiakkaidemme arviointityötä. Cint voi myös suostumuksellasi valita sinut osallistumaan kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan, jossa evästeet mahdollistavat tiettyjen mainosten tai promootioiden lähettämisen sinulle ennen varsinaista kysely- tai markkinatutkimustoimintaa, jotta voisimme tarkemmin arvioida kyseisiä mainoksia tai promootioita.

Cintin asiakkaat tai yhteistyökumppanit voivat myös luvallasi asettaa evästeitä tietokoneeseesi tai laitteeseesi ja käyttää kyseisiä evästeitä, tunnisteita ja komentosarjoja kerätäkseen tietoja toiminnastasi tietyillä verkkosivustoilla. Cintin asiakkaat ja yhteistyökumppanit voivat käyttää näitä tietoja erinäisiin markkinatutkimustoimiin.

Voit halutessasi kieltäytyä evästeistä tai olla hyväksymättä niitä valitsemalla selaimesi yksityisyysasetuksista vaihtoehdon, joka poistaa evästeet verkkosivustoilta poistumisen tai selaimen sulkemisen yhteydessä. Voit myös käskeä selaintasi estämään evästeet. Evästeistä kieltäytyminen sekä niiden estäminen tai poistaminen voi evätä osallistumisen joihinkin kyselyihin tai muihin markkinatutkimusohjelmiin, tai vaikuttaa haitallisesti käyttökokemukseesi. Lisätietoja evästeiden kieltämisestä löydät osiosta nimeltä ”KUINKA KIELTÄYDYN?”

Cint käyttää evästeitä aina omalla suostumuksellasi.

Lisätietoja Cintin käyttämistä evästeitä löydät napauttamalla tätä.

Mobiilimainonnan tunnisteet:

Mobiilimainonnan tunniste on sarja numeroita ja kirjaimia, jotka toimivat tunnuksena yksittäiselle älypuhelimelle tai tabletille. iOS:n tapauksessa mobiilimainonnan tunniste tunnetaan nimellä IDFA- tai IFA-tunniste (lyhenne sanoista “Identity For Advertisers”). Androidin laitteille mobiilimainonnan tunniste on nimeltään GPS ADID (lyhenne sanoista “Google Play Services ID for Android”). Cint voi kerätä mobiilimainonnan tunnisteita itse tai saada niitä yhteistyökumppaneiltaan. Cint voi käyttää mobiilimainonnan tunnisteita markkinatutkimusohjelmissamme tai jaka tietojasi asiakkaillemme tai yhteistyökumppaneillemme. Cint voi myös suostumuksellasi valita sinut kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan, jossa mobiilimainonnan tunnisteiden avulla sinulle lähetetään tiettyjä mainoksia tai promootioita ennen itse kyselyä tai markkinatutkimusohjelmaa, jotta kyseisiä mainoksia tai promootioita voitaisiin arvioida tarkemmin.

Cint kerää tai muutoin hankkii mobiilimainonnan tunnisteita ainoastaan sinun luvallasi.

Web bugit:

Web bug (jotka tunnetaan myös nimillä tunniste, clear gif tai 1×1-pikseli) koostuu lyhyestä koodinpätkästä, joka on upotettu verkkosivulle tai sähköpostiin. Ne saattavat olla näkyviä kuvia, jotka ovat yhdistettävissä kyseiseen web bugiin ja jotka on usein suunniteltu sulautumaan verkkosivun tai sähköpostin taustaa vasten.

Cint voi käyttää web bugeja sähköpostiviesteissämme määrittääkseen, mitkä viestimme avataan ja vahvistamaan sähköpostin, mainoksen tai verkkotutkimuksen linkin klikkaukset, jotta voisimme tietää onko osallistuja katsonut Cintin laskemat mainokset tai muun verkkosisällön. Cint ja valtuutetut agenttimme voivat linkittää henkilökohtaisia tietoja web bugeihin toiminnallisista ja tutkimuksellisista syistä.

Geosijaintitiedot:

Cint voi kerätä geosijaintitietoja tietokoneeltasi tai laitteeltasi. Cint voi käyttää geosijaintitietoja huijauksen estämiseen tai markkinatutkimustarkoituksiin, joihin sisältyvät muun muassa mainostutkimus sekä muu seurantaan pohjautuva markkinatutkimustoiminta. Cint kysyy aina lupaasi geosijaintitietojesi keräämiseen tai käyttämiseen.

Digitaaliset sormenjäljet:

Cint voi käyttää digitaalisia sormenjälkiä hyödyntävää teknologiaa kerätäkseen tietoja sinusta ja/tai tietokoneestasi tai laitteestasi. Kyseiset tiedot saattavat sisältää IP-osoitteen kaltaisia henkilökohtaisia tietoja sekä tietokoneen käyttöjärjestelmän tai selaimen verisonumeron kaltaisia ei-henkilökohtaisia tietoja. Tämä teknologia luo yksilöllisen tietokonetunnisteen, jota voidaan käyttää huijauksen estämiseen, seuraamaan osallistumistasi kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan sekä rajoittamaan osallistumistasi kyselyiden tai markkinatutkimusohjelmien vaatimusten mukaisesti.

Sosiaalisen median tiedot:

Sinulle voidaan tarjota tilaisuuksia osallistua kyselyihin tai muihin markkinatutkimusohjelmiin sosiaalisen median alustojen kautta tai niiden avulla. Jos suostut osallistumaan kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan sosiaalisen median alustan kautta tai sen avulla, niin Cint voi luvallasi kerätä sosiaalisen median alustan käyttäjätilillesi tallennettuja profiilitietoja.

Kirjautumistiedostot:

Cint kerää ja tallentaa tiettyjä tietoja automaattisesti kyselyihin ja muihin markkinatutkimusohjelmiin osallistumisen aikana. Palvelimemme tallentavat automaattisesti tietoja, jotka selaimesi lähettää aina vieraillessasi verkkosivustolla. Nämä palvelinkirjaukset voivat sisältää verkkopyyntöjesi, IP-osoitteesi, selaintyyppisi, selaimesi kielen, pyyntösi ajan sekä yhden tai useamman selaimesi tunnistamiseen käytetyn evästeen kaltaisia tietoja. Nämä tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin osana normaaleja ylläpitotoimenpiteitämme.

Tiedot, jotka Cint kerää kolmansilta osapuolilta:

Cint voi hankkia henkilökohtaisia tai käyttäytymiseen ja/tai demografiaan liittyviä tietoja kolmansilta osapuolilta, joihin lukeutuvat muun muassa tiedonhallinnointialustat, mainosverkostot, tietopalveluvirastot, muut markkinatutkimusten tarjoajat ja/tai sosiaalisen median alustat. Cint voi käyttää kolmansilta osapuolilta hankittuja henkilökohtaisia tietoja sekä käyttäytymiseen ja/tai demografiaan liittyviä tietoja useisiin eri tarkoituksiin, joihin lukeutuvat muun muassa tietojen vahvistaminen, tietojen lisääminen loppuun, markkinanäkemysten kehittäminen ja huijausten estäminen.

KEILLE CINT JAKAA HENKILÖKOHTAISIA TIETOJA?
Cint ei jaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille ilman lupaa, ellei laki velvoita meitä siihen alla mainituilla tavoilla.

Jos kyselyyn, muuhun markkinatutkimusohjelmaan tai muuhun toimintaan sisältyy henkilökohtaisten tietojen jakaminen kolmannelle osapuolelle, niin Cint jakaa henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan luvallasi. Jos kerättyjä tietoja käytetään tilastomallinnuksessa, jonka tarkoituksena on ymmärtää paremmin tiettyjen ryhmien tai yleisöjen kiinnostuksia tai trendejä, niin vain tiettyjä osia henkilökohtaisista tiedoista käytetään markkinatutkimustarkoituksiin, ja tällöinkin ainoastaan luvallasi.

Cint voi luovuttaa henkilökohtaisia tietojasi, profilointitietoja tai muita tutkimustietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Markkinatutkimuspalveluiden (kannustinohjelmamme mukaan lukien) yhteydessä agenteillemme, urakoitsijoillemme tai yhteistyökumppaneillemme, jotka mahdollistavat kyseiset palvelut, jos kyseiset osapuolet saavat käyttää henkilökohtaisia tietojasi ainoastaan tarjotakseen palveluitaan Cintille
 • Cintin agenteille, urakoitsijoille tai yhteistyökumppaneille heidän Cintille tarjoamiensa palveluiden yhteydessä. Kyseisillä agenteilla, urakoitsijoilla ja yhteistyökumppaneilla on lupa käyttää kyseisiä tietoja ainoastaan tarjotakseen palveluitaan Cintille. Cint voi esimerkiksi luovuttaa henkilökohtaisia tietoja agenteille, urakoitsijoille tai yhteistyökumppaneille, jotta he voisivat ylläpitää kyselyiden verkkosivustoja, kerätä tietoja, käsitellä palveluita tai lähettää sinulle pyytämiäsi tietoja, mutta kyseisillä osapuolilla ei ole oikeutta käyttää henkilökohtaisia tietojasi omiin tarkoituksiinsa meille tekemänsä työn ulkopuolella
 • Cintin asiakkaille, mutta tässä näissä tapauksissa henkilökohtaiset tietosi jaetaan asiakkaille ainoastaan:
  i) sinun luvallasi, tai ii) luvallisiin tutkimustarkoituksiin Insights Associationin tai ESOMARin standardien mukaisesti
 • Viranomaisten pyynnöstä tai vaatimuksesta kansallisen turvallisuuden tai lain toimeenpanon vuoksi.
 • Juridisen käsittelyn mukaisesti tietoja laillisesti vaativalle osapuolelle
 • Cintin olettaessa, että tietojen jakaminen on pakollista ja soveliasta fyysisten vammojen tai taloudellisten tappioiden estämiseksi, tai oletetun tai todistetun laittoman toiminnan estämiseksi
 • Cintin myynnin, siirtämisen tai muun liiketoimintaan liittyvän siirron yhteydessä, jolloin Cint vaatii kyseistä ostajaa käsittelemään henkilökohtaisia tietoja tämän yksityisyysilmoituksen mukaisesti. Jos Cintiä ei myynnin, siirtämisen tai muun liiketoimintaan liittyvän siirron yhteydessä yhdistetä ostajaansa, niin Cint vaatii kolmatta osapuolta olemaan käyttämättä tai jakamatta sitä millän tavoin, sekä pyyhkimään saman, tai
 • muulla valtuuttamallasi tavalla.

Cint voi antaa kolmansille osapuolille (esim. tiedonkerääjät, tiedonryhmittäjät) luvan käyttää tiettyjä, rajattuja osia henkilökohtaisista tiedoista markkinatutkimustarkoituksiin, joihin lukeutuvat muun muassa yksilötason ja/tai ryhmitetyn tason tietojen lisensointi (esim. tuotteiden ja/tai palveluiden osto- tai kulutustoiminta, verkkosivuston vierailutiedot, Internetin hakuhistoria) yleisönäkemysten ja/tai näköismallien kehitäminen, kyseisten tietojen myyminen kolmannen osapuolen asiakkaille analytiikan ja markkinatietojen tarjoamista varten. Näitä tietoja voidaan jakaa evästeiden (evästetunnus), mobiilimainonnan tunnisteiden, sähköpostiosoitteen tai muun välineen avulla. Henkilökohtaiset tiedot poistetaan näköismallinnuksen tai tietojen ryhmittämisen jälkeen.

Tämän lisäksi automatisoidusti kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, joihin lukeutuvat muun muassa asiakkaat, yhteistyökumppanit, agentit ja/tai myyjät uuden yhteydenoton vaativien kyselyjen tai viestinnän vastaajien tunnistamista, huijausten havaitsemista ja/tai estämistä, tietokantojen yhdistämistä, tietojen vahvistamista, tietojen lisäämistä loppuun, koodausta, tietojen segmentointia sekä palkintoihin, kannustimiin ja/tai arvontoihin liittyviä tapauksia varten.

Cint voi säilyttää henkilökohtaisia tai koneella tunnistettavia tietoja vastatakseen pyyntöihisi ja/tai Cintin liiketoiminnan vaatimuksiin. Cint voi esimerkiksi säilyttää joistain palvelusta kieltäytyneiden osallistujien sähköpostiosoitteet varmistaakseen, että Cint kykenee noudattamaan heidän toiveitaan. Henkilökohtaisten tietojen säilyttäminen tapahtuu aina kaikkien asianmukaisten lakien ja asetusten mukaisesti.

Cint ei tässäkään tapauksessa jaa henkilökohtaisia tietojasi ilman lupaasi.

KERÄÄKÖ CINT TIETOJA LAPSILTA?
Cint ei tietoisesti kerää henkilökohtaisesti tietoja lapsilta, joiden tietojen keräämiseen vaaditaan vanhempien suostumus. Jos Cintin tietoon tulee tapaus, jossa Cint on tahtomattaaan kerännyt henkilökohtaisia tietoja lapselta, jonka tietojen keräämiseen vaaditaan vanhemman suostumus, niin Cint poistaa kyseiset henkilökohtaiset tiedot tietokannastamme.

MITÄ KEINOJA CINT KÄYTTÄÄ VARMISTAAKSEEN HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJESI TURVALLISUUDEN?
Henkilökohtaisten tietojesi turvallisuus on meille erittäin tärkeää. Tämän vuoksi Cint käyttääkin vaadittuja teknisiä, fyysisiä ja hallinnollisia turvakeinoja suojatakseeen keräämänsä tiedot. Tietojesi käyttövaltuudet on vain niillä henkilöillä, joiden on käsiteltävä niitä työnsä puolesta.

Cintin varokeinoista huolimatta Internetin ja/tai mobiiliverkon kautta lähetetyt tiedot eivät koskaan ole täysin turvassa, minkä vuoksi Cint ei takaa verkon kautta tehtyjen lähetysten turvallisuutta. Cint ei ole vastuussa Cintille henkilökohtaisia tietoja lähettäneiden henkilöiden virheistä.

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN
Cint säilyttää henkilökohtaisia tietojasi vain niin kauan kuin niitä tarvitaan käsittelytoimenpiteisiin tai kuin sallit niitä säilytettävän. Säilytyksen kesto voi myös perustua Cintin tai paneelin omistajamme tai yhteistyökumppanimme sopimusvelvotteisiin sinua kohtaan, mahdollisiin vaateiden tuomiseen vaadittuun aikaan tai kyseisessä tilanteessa sovellettaviin lakeihin.

OMAT OIKEUTESI
Sinulla on oikeus arvioida, korjata tai poistaa henkilökohtaisia tietojasi asianmukaisten lakien ja asetusten mukaisesti. Tarkennetut oikeutesi:

 • Pääsyoikeus — Sinulla on oikeus vaatia vahvistusta ja tietoja henkilökohtaisten tietojesi käsittelystä
 • Korjausoikeus — Sinulla on oikeus vaatia, että henkilökohtaisista tiedoistasi löytyvät virheet korjataan
 • Poistamisoikeus — Sinulla on oikeus vaatia, että henkilökohtaiset tietosi poistetaan (tämä oikeus rajoittuu tietoihin, joita voidaan lain mukaan käsitellä ainoastaan suostumuksellasi, olettaen, että kiellät oikeuden käsitellä niitä)
 • Tietojen käsittelyn rajoitusoikeus — Sinulla on oikeus vaatia, että henkilökohtaisten tietojesi käsittely on rajattua (Cintin käyttöoikeus henkilökohtaisiin tietoihisi on rajattu pyyntösi kunnioittamista koskevan tutkimuksen ajan)
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen — Sinulla on oikeus siirtää tietosi toiselle osapuolelle (tämä oikeus rajoittuu itse antamiisi tietoihin)

Jos tahdot hyödyntää oikeuksiasi, niin voit ottaa meihin yhteyttä

alla olevan “OTA MEIHIN YHTEYTTÄ” -osion kautta.

Pyynnön saadessaan Cint pyrkii toimittamaan pyydetyt tiedot 30 päivän sisällä, olettaen, että kyseiseen pyyntöön voidaan kohtuuden vaatimissa rajoissa vastata kyseisen ajan sisällä. Jos lisää aikaa tarvitaan, niin Cint ilmoittaa sinulle asiasta kolmenkymmenen päivän sisällä.

Joissain tapauksissa Cint ei kykene myöntämään pääsyoikeutta joihinkin henkilökohtaisiin tietoihin. Tämä voi johtua seuraavista syistä:

 • pääsyoikeuden myöntäminen henkilökohtaisiin tietoihin todennäköisesti paljastaisi kolmannen osapuolen henkilökohtaisia tietoja:
 • tietojen jakaminen paljastaisi luotttamuksellisia liiketoimintatietoja, tai
 • tiedot on kerätty juridista tutkimusta varten.

Jos Cint kieltäytyy henkilön pyynnöstä muodostaa yhteys henkilökohtaisiin tietoihinsa, niin Cint kertoo kyseiselle henkilölle kieltäytymisen syystä.

KUINKA KIELTÄYDYN?
Kunnioitamme aina toiveitasi osallistua kyselyyn tai muuhun markkinatutkimukseen, vastata tiettyyn kyselyn kysymykseen tai antaa henkilökohtaisia tietoja, arkaluontoiset henkilökohtaiset tiedot mukaan lukien.

Voit päättää itse haluatko osallistua kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan, kieltäytyä vastaamasta johonkin kysymykseen tai keskeyttää osallistumisen milloin tahansa. Joidenkin tietojen antamatta jättäminen tai kyselyn kaikkiin kysymyksiin vastaamatta jättäminen voi johtaa siihen, että sinulle ei myönnetä kannustimia tai et voi ottaa joihinkin tutkimuksiin osaa jatkossa. Saat lisätietoja kannustimista Cintin käyttöehdoista, jotka avautuvat napauttamalla tätä.

Jos paneelin omistajan paneelin jäsen ei enää tahdo osallistua kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan tai olla automatisoitujen teknologioiden tai muiden toimenpiteiden – evästeet mukaan lukien – kohteena, niin hän voi kieltäytyä osallistumasta niihin kyseisen paneelin jäsenportaalin yksityisyysasetusten kautta. Yksityisyysasetussivulle pääsee myös kyselykutsusta löytyvää kieltäytymislinkkiä napauttamalla. Tämän lisäksi paneelin jäsenet ja osallistuja voivat ottaa meihin yhteyttä alla olevasta “OTA MEIHIN YHTEYTTÄ” -osiosta löytyvien yhteystietojen kautta.

KANSAINVÄLISET KÄYTÄNNÖT
Cint tallentaa tietoja Euroopan unioniin (EU) ja Euroopan talousalueelle (EEA). Cint on tästä huolimatta maailmanlaajuinen organisaatio, joten Cintin yhteistyökumppanit tai muut palveluntarjoajat voivat kerätä, käsitellä, säilyttää tai siirtää henkilökohtaisia tietojasi alkuperäismaasi ulkopuolelle.

Euroopan unioni (EU) ja Euroopan talousalue (EEA):

Cintin EU:n ja EEA:n ulkopuolella sijaitseva oikeushenkilöt ovat solmineet yritystenvälisen tiedonsuojasopimuksen, jonka standardiehdot ovat Euroopan komission laatimia. Cintillä on sopimuksia palveluntarjoajien ynnä muiden liikekumppanien kanssa, ja kyseiset sopimukset velvoittavat niiden solmijia kunnioittamaan henkilökohtaisten tietojesi yksityisyyttä sekä käsittelemään eurooppalaisten henkilökohtaisia tietoja Euroopan tietosuojalakien mukaisesti.

Venäjän federaatio:

Venäjän tietosuojalakien mukaisesti Cint kerää, käsittelee ja säilyttää Venäjän kansalaisten tietoja Venäjän sisällä ja vasta sen jälkeen siirtää ne EU:n tai EEA:n alueelle.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VERKKOSIVUSTOILLE
Yksityisyysilmoitus pätee vain ja ainoastaan kyselyihimme sekä muihin markkinatutkimusohjelmiimme, eikä sitä tule soveltaa muihin tuotteisiin tai palveluihin. Kyselymme ja muut markkinatutkimusohjelmamme voivat sisältää linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoille, joiden Cint uskoo tarjoavan mahdollisesti hyödyllistä tietoa. Tässä ilmoituksessa määritellyt käytännöt ja menetelmät eivät päde kyseisillä verkkosivustoilla. Cint suositteleekin siksi, että tutustut huolellisesti jokaisen vierailemasi sivuston yksityisyysilmoituksiin ja -käytäntöihin ja selvität heidän yksityisyys-, turvallisuus-, tiedonkeruu- ja jakelumenetelmänsä. Osallistumalla kyselyihimme, muihin markkinatutkimusohjelmiimme tai verkkosivustomme toimintaan yksityisyysilmoitukseen tehtyjen muutosten jälkeen ilmaiset myöntäväsi meille luvan kerätä, käyttää, siirtää ja jakaa henkilökohtaisia tietojasi senhetkisen yksityisyysilmoituksen mukaisesti.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
Cint arvostaa kovasti mielipidettäsi ja palautettasi. Jos tahdot tarkistaa, korjata tai poistaa henkilökohtaisia tietojasi tai sinulla on meille kysymyksiä, kommentteja tai ehdotuksia, tai jos haluat kieltäytyä osallistumasta kyselyyn tai muuhun markkinatutkimusohjelmaan, tai jos sinulla on henkilkohtaisiin tietoihisi liittyviä kysymyksiä, niin voit ottaa meihin yhteyttä:

Sähköpostitse osoitteessa: privacy@cint.com

Postin kautta osoitteessa:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sweden

HUOMIO: yksityisyyssääntöjen vastaava