Participant privacy notice (NL)

Privacybeleid onderzoeksdeelnemers Cint

Ingangsdatum: 28 februari 2018
Laatste herziening: 28 februari 2018

Dit Privacybeleid bepaalt hoe Cint AB (“Cint”) gebruikmaakt (verzamelt, opslaat, gebruikt, bekendmaakt en anderszins gebruikt) van uw Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”, die ook kunnen worden aangeduid als Persoonlijk Identificeerbare Informatie of “PII”) en andere informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid, of u nu Panellid (“Panellid”) bent van een panel dat eigendom is van een van onze Paneleigenaars (“Paneleigenaars”) of een Deelnemer (“Deelnemer”) bent die wordt doorverwezen naar een enquête of ander marktonderzoeksprogramma door een van onze Klanten (“Klanten”) of Partners (“Partners”). Uw deelname kan ook onder het privacybeleid van een van onze Paneleigenaren vallen.

Cint is gevestigd in de EU en de informatie in dit Privacybeleid is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (2016/679) of AVG, die een hoge standaard biedt met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens. Afhankelijk van waar u woont, kunnen er echter ook andere privacywetten en -verordeningen gelden. Dit Privacybeleid is van toepassing op inwoners van elk land ter wereld.

Cint zal, en zal zijn gelieerde ondernemingen ertoe brengen, bedrijfsprocedures vast te stellen en te onderhouden die consistent zijn met dit Privacybeleid.

WIE IS CINT?
Cint levert een wereldwijd online onderzoeks- en inzichtplatform dat Paneleigenaren in contact brengt met marktonderzoekers, merken, Panelleden en Deelnemers aan onderzoeken voor het delen van meningen en gegevens van consumenten. Cint heeft zijn hoofdkantoor in Stockholm in Zweden en beschikt over kantoren in grote steden in Europa, Noord-Amerika, Azië en het Pacifisch gebied.

Mensen nemen deel aan marktonderzoek op het Cint-platform via lidmaatschap van een panel van een van onze Paneleigenaren of via een van onze Partners die Deelnemers naar een enquête of ander marktonderzoeksprogramma leiden. Panelleden en Deelnemers nemen deel aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s om beloningen en incentives voor hun deelname te ontvangen en in te wisselen.

Paneleigenaren en Partners van Cint die Deelnemers naar enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s leiden, zijn Gegevensbeheerders die de doeleinden en middelen voor het verwerken van Persoonsgegevens bepalen. Cint verwerkt uw Persoonsgegevens alleen in de hoedanigheid van Gegevensverwerker op verzoek van een Gegevensbeheerder.

Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor een aantal doeleinden die hieronder worden toegelicht, tezamen met voorbeelden van categorieën Persoonsgegevens voor elk doeleinde. Specifieke details over het gebruik van Persoonsgegevens kunnen ook nader worden beschreven binnen een enquête of ander marktonderzoeksprogramma. Als u meer informatie wilt, kunt u altijd contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte “CONTACT OPNEMEN” hieronder.

CINT BESCHERMT UW PRIVACY
Op registratie en deelname aan een panel dat eigendom is van onze Paneleigenaren zijn de Algemene voorwaarden van Cint toepassing. U vindt de Algemene voorwaarden van Cint hier.

Uw deelname aan een enquête of ander marktonderzoeksprogramma is volledig vrijwillig en het gebruik van uw Persoonsgegevens door Cint vindt plaats met uw toestemming. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma’s beheerd door Klanten of Partners van Cint of andere derde partijen en de gegevens die worden verzameld in verband met die onderzoeken en andere marktonderzoeksprogramma’s.

Cint zet zich in voor de bescherming van de privacy van Persoonsgegevens. Cint streeft ernaar zijn privacypraktijken in overeenstemming te brengen met toepasselijke wetten, codes en voorschriften, en de gedragscodes van toepasselijke markt- en opinieonderzoeksverenigingen, inclusief maar niet beperkt tot ESOMAR (www.esomar.org) en Insights Association (www.insightsassociation.org).

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
Uw Persoonsgegevens zullen altijd op eerlijke en wettige wijze worden verzameld voor specifieke doeleinden. Cint kan bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens verzamelen wanneer u zich registreert voor of deelneemt aan een panel van een van onze Paneleigenaren, een enquête invult, deelneemt aan een ander marktonderzoeksprogramma of via geautomatiseerde middelen of andere methoden zoals beschreven in het gedeelte “WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD DOOR GEAUTOMATISEERDE TECHNOLOGIEËN?” hieronder.

Cint verzamelt alleen Persoonsgegevens voor marktonderzoeksdoeleinden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?
De Persoonsgegevens die worden verwerkt, kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en andere vergelijkbare informatie bevatten. Cint kan Persoonsgegevens rechtstreeks via u verzamelen wanneer u deze vrijwillig aan Cint verstrekt of Cint kan Persoonsgegevens verkrijgen van onze Paneleigenaren, Klanten of marktonderzoekbureaus die toestemming van een deelnemer hebben verkregen. Voor Panelleden van een Panel van een van onze Paneleigenaren verzamelt Cint gegevens in overeenstemming met hun instructies.

Cint kan ook Persoonsgegevens verkrijgen van database-eigenaren die ons hebben verzekerd dat in hun databases alleen mensen zijn opgenomen die toestemming hebben gegeven om daarin te worden opgenomen en om hun Persoonsgegevens te delen. Ten slotte kan Cint Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die verkregen zijn uit openbare bronnen, zoals telefoongidsen.

Van tijd tot tijd kan Cint Gevoelige Persoonsgegevens verzamelen die, afhankelijk van het land waarin u woont, gegevens over etnische afkomst, medische gegevens, financiële informatie of informatie over politieke opvattingen en religieuze of filosofische overtuigingen kunnen bevatten. Als Cint uw Gevoelige Persoonsgegevens verzamelt, zal Cint altijd uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

U kunt ook inhoud of materialen indienen, uploaden of verzenden, zoals foto’s, video’s en/of andere soortgelijke of verwante inhoud of materialen die uw Persoonsgegevens kunnen bevatten, bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s. Dergelijke Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt en bekendgemaakt zoals beschreven in dit Privacybeleid en mogen geen audio, video, afbeeldingen of het portret van iemand anders dan u bevatten.

HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT?
Cint kan uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken om verschillende redenen, zoals:

 • uw deelname aan een panel van een van onze Paneleigenaren mogelijk maken;
 • profileringsinformatie over u verzamelen zodat Cint beter enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma’s specifiek op u kan afstemmen;
 • contact met u opnemen om u uit te nodigen voor deelname aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s;
 • onze administratie van uw Persoonsgegevens bijwerken;
 • onze incentiveprogramma’s beheren en voldoen aan uw verzoeken om dergelijke incentives;
 • u laten deelnemen aan sweepstakes (indien toegestaan);
 • reageren op berichten of verzoeken die u aan ons stuurt;
 • uw profileringsinformatie of antwoorden die u hebt gegeven in een enquête of ander marktonderzoeksprogramma valideren;
 • u service en ondersteuning bieden;
 • overtreding van onze Algemene voorwaarden detecteren en voorkomen;
 • verdenking van frauduleuze activiteit of schending van de rechten van een andere partij onderzoeken;
 • reageren op naar behoren gemachtigde informatieverzoeken van overheidsinstanties of indien wettelijk vereist;
 • in verband met de verkoop of andere overdracht van ons bedrijf, in welk geval Cint commercieel redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat een eventuele koper ermee instemt om Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid; of
 • zoals anders door u toegestaan.

Houd er rekening mee dat het ontvangen van e-mailcommunicatie een vereiste kan zijn voor uw deelname aan onze enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze e-mails door zich af te melden voor enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s.

Cint zorgt er altijd voor dat het toegestaan is om uw Persoonsgegevens te verwerken. Cint doet dit over het algemeen door uw toestemming te vragen, maar in beperkte gevallen kan Cint een wettelijke voorwaarde gebruiken om Persoonsgegevens te verwerken.

Als een wettelijke voorwaarde van toepassing is die Cint toelaat uw Persoonsgegevens te verwerken en u de toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken intrekt, betekent dit niet noodzakelijk dat Cint uw Persoonsgegevens niet meer verwerkt, omdat het bijvoorbeeld wettelijk verplicht kan zijn uw Persoonsgegevens te blijven verwerken voor bepaalde doeleinden, bijvoorbeeld om kopieën van commerciële transacties gedurende minimaal zeven jaar te bewaren.

WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD DOOR GEAUTOMATISEERDE TECHNOLOGIEËN?
Cint kan bepaalde informatie automatisch verzamelen. Afhankelijk van het land waarin u woont, kan dergelijke informatie worden beschouwd als Persoonsgegevens. Dergelijke informatie is inclusief maar niet beperkt tot informatie over uw apparaat en de mogelijkheden van dat apparaat, inclusief maar niet beperkt tot het besturingssysteem van het apparaat, de andere toepassingen op uw apparaat, cookie-informatie, het IP-adres, de netwerkprovider van het apparaat, het apparaattype, de tijdzone, de netwerkstatus, het browsertype, de browser-ID, unieke apparaatidentificatienummers (zoals ID’s voor analyses of reclames), gebruikers-ID van de netwerkprovider (een uniek nummer dat uw netwerkprovider aan u heeft toegewezen), MAC-adres (Media Access Control), identificator voor mobiele advertenties, locatie en andere gegevens die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden gebruikt om uw apparaat op unieke wijze te identificeren. Specifieke technologieën worden hieronder gespecificeerd:

Cookies:

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker dat door een website op de computer of het apparaat van een gebruiker wordt geplaatst. Cint plaatst cookies op uw computer of apparaat voor het besturen van enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma’s en fraudepreventie.

Cint kan ook cookies, tags en scripts gebruiken om bepaalde informatie over u te volgen op basis van uw activiteit op onze site of sites van derden. Cint kan deze informatie gebruiken om te bepalen of u hebt gekeken naar, geklikt op of anderszins geïnteracteerd met een online advertentie of aanbieding waar Cint aan werkt om te helpen evalueren voor een van onze onderzoeksklanten. Met uw toestemming kan Cint u ook selecteren voor een enquête of ander marktonderzoeksprogramma waarbij cookies worden gebruikt om u specifieke advertenties of aanbiedingen te laten zien voorafgaand aan de activiteit van enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s om dergelijke specifieke advertenties of aanbiedingen te evalueren.

Met uw toestemming kunnen Klanten of Partners van Cint ook cookies op uw computer of apparaat plaatsen en deze cookies, tags en scripts gebruiken om bepaalde informatie over uw activiteit op bepaalde websites bij te houden. Klanten of Partners van Cint kunnen deze informatie gebruiken voor verschillende marktonderzoeksactiviteiten.

Als u wilt, kunt u ervoor kiezen geen toestemming te geven voor cookies of ervoor kiezen om geen cookies te accepteren door de privacy-instellingen van uw webbrowser zo te configureren dat cookies worden verwijderd bij het verlaten van websites of het afsluiten van uw browser. U kunt uw browser ook zo configureren dat cookies worden geblokkeerd. Geen toestemming geven of het verwijderen of blokkeren van cookies kan u uitsluiten van deelname aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s of een negatieve invloed hebben op uw gebruikerservaring. Zie voor informatie over hoe u zich kunt afmelden voor cookies het gedeelte ”HOE KAN IK ME AFMELDEN?”

Cint gebruikt cookies altijd alleen met uw toestemming.

Als u meer wilt weten over cookies die door Cint worden gebruikt, klikt u hier.

Identificators voor mobiele advertenties:

Een identificator voor mobiele advertenties is een reeks cijfers en letters die een individuele smartphone of tablet identificeert. In iOS wordt de identificator voor mobiele advertenties ‘Identity For Advertisers’ (IDFA of kortweg IFA) genoemd. In Android wordt de identificator voor mobiele advertenties GPS ADID (Google Play Services ID voor Android) genoemd. Cint kan identificators voor mobiele advertenties verzamelen of van een Partner verkrijgen. Cint kan identificators voor mobiele advertenties gebruiken in onze marktonderzoeksprogramma’s of om uw gegevens te delen met Klanten of Partners. Met uw toestemming kan Cint u ook selecteren voor een enquête of ander marktonderzoeksprogramma waarbij identificators voor mobiele advertenties worden gebruikt om u specifieke advertenties of aanbiedingen te laten zien voorafgaand aan de activiteit van enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s om dergelijke specifieke advertenties of aanbiedingen te evalueren.

Cint verzamelt of verkrijgt alleen identificators voor mobiele advertenties met uw toestemming.

Webbakens:

Een webbaken (ook bekend als een tag, doorzichtige gif of 1×1-pixel) bestaat uit een korte code die is ingesloten in een webpagina of e-mailbericht. Er kan al dan niet een zichtbare grafische afbeelding aan het webbaken zijn gekoppeld, en vaak is de afbeelding zo ontworpen dat die in de achtergrond van een webpagina of e-mailbericht opgaat.

Cint kan webbakens gebruiken in onze e-mailberichten om te bepalen of onze berichten worden geopend en om te controleren of er wordt geklikt op links in het e-mailbericht of in onderzoek naar advertenties of websites om te bepalen of een deelnemer heeft gekeken naar advertenties of andere online inhoud die Cint aan het meten is. Cint en onze geautoriseerde agenten kunnen Persoonsgegevens koppelen aan webbakens voor operationele en onderzoeksdoeleinden.

Locatiegegevens:

Cint kan locatiegegevens van uw computer of apparaat verzamelen. Cint kan uw locatiegegevens gebruiken voor fraudepreventie of voor marktonderzoeksdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot advertentieonderzoek of andere op tracking gebaseerde marktonderzoeksactiviteiten. Cint vraagt uw toestemming als Cint uw locatiegegevens verzamelt of gebruikt.

Digitale vingerafdrukken:

Cint kan technologie voor digitale vingerafdrukken gebruiken om bepaalde gegevens over u en/of uw computer of apparaat te verzamelen. Zo’n digitale vingerafdruk kan Persoonsgegevens zoals een IP-adres bevatten, maar ook niet-persoonlijke gegevens zoals het besturingssysteem van een computer of het versienummer van een browser. Deze technologie creëert een unieke computer-ID die kan worden gebruikt voor fraudepreventie of voor het identificeren en volgen van uw deelname aan een enquête of ander marktonderzoeksprogramma en de deelname beperken in overeenstemming met de vereisten van een specifieke enquête of ander marktonderzoeksprogramma.

Gegevens van sociale media:

U kan ook de mogelijkheid worden geboden om deel te nemen aan enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma’s via of met socialemediaplatforms. Als u ervoor kiest deel te nemen aan enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s via of met socialemediaplatforms, kan Cint, met uw toestemming, bepaalde profielinformatie verzamelen die is opgeslagen in uw account van het socialemediaplatform.

Logboekbestanden:

Cint verzamelt en bewaart automatisch bepaalde informatie tijdens deelname aan enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma’s. Onze servers registreren automatisch informatie die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogboekbestanden kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, IP-adres (Internet Protocol), type en taal van uw browser, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies die uw browser mogelijk individueel kunnen identificeren. Deze informatie wordt periodiek verwijderd als onderdeel van normale onderhoudsroutines.

Informatie die Cint van derden verzamelt:

Cint kan Persoonsgegevens, gedrags- en/of demografische informatie van derden verkrijgen, waaronder, maar niet beperkt tot, gegevensbeheerplatforms, advertentienetwerken, informatieservicebureaus, andere marktonderzoeksleveranciers en/of socialemediaplatforms. Cint kan de Persoonsgegevens, gedrags- en/of demografische gegevens die worden ontvangen van deze derden gebruiken voor verschillende doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot gegevensvalidatie, het toevoegen van gegevens, de ontwikkeling van marketinginzichten en fraudedetectie.

MET WIE DEELT CINT PERSOONSGEGEVENS?
Cint stelt uw Persoonsgegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is, zoals hieronder nader wordt beschreven.

Als voor een enquête of ander marktonderzoeksprogramma of andere activiteit uw Persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, deelt Cint uw Persoonsgegevens alleen met uw toestemming. Als de verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische modellen om meer inzicht te bieden in trends en voorkeuren bij specifieke groepen of doelgroepen binnen de algemene populatie, dan worden alleen beperkte Persoonsgegevens gedeeld, alleen voor marktonderzoeksdoeleinden en weer alleen met uw toestemming.

Cint kan uw Persoonsgegevens, profileringsgegevens of andere onderzoeksgegevens als volgt aan derden bekendmaken:

 • in verband met marktonderzoeksdiensten (inclusief onze incentiveprogramma’s) aan onze agenten, leveranciers of Partners die dergelijke diensten faciliteren, op voorwaarde dat dergelijke partijen uw Persoonsgegevens alleen mogen gebruiken om diensten aan Cint te leveren;
 • aan agenten, leveranciers of Partners van Cint in verband met diensten die deze personen of instellingen voor of met Cint uitvoeren. Deze agenten, leveranciers of Partners mogen deze informatie alleen gebruiken om diensten te leveren voor Cint. Cint kan bijvoorbeeld Persoonsgegevens verstrekken aan agenten, leveranciers of Partners voor het hosten van onze enquêtewebsites, voor het verzamelen of verwerken van gegevens of om u informatie te sturen waar u om heeft gevraagd, maar die partijen mogen uw Persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen doeleinden die geen verband houden met het werk dat ze voor ons doen;
 • met Klanten van Cint, maar in die gevallen worden uw Persoonsgegevens alleen met Klanten gedeeld:
  i) met uw toestemming, of ii) voor toegestane onderzoeksdoeleinden in overeenstemming met de gedragscode van Insights Association en ESOMAR.
 • in verband met het verzoek of vereiste van een wettig verzoek van overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten;
 • op grond van een vereiste juridische procedure van de betreffende eisende partij;
 • wanneer Cint van mening is dat openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysiek letsel of financiële schade te voorkomen of in verband met vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten;
 • in verband met de verkoop of andere overdracht van Cint, in welk geval Cint zal eisen dat een dergelijke koper ermee instemt om Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid. In het geval dat een verkoop of andere overdracht van Cint aan een potentiële koper niet doorgaat, zal Cint van de derde partij eisen dat deze uw Persoonsgegevens op geen enkele manier gebruikt of bekendmaakt en deze volledig wist; of
 • zoals anders door u toegestaan.

Cint kan bepaalde beperkte Persoonsgegevens licentiëren aan derden (bijv. datahandelaren, dataverzamelaars enz.) voor marktonderzoeksdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het licentiëren van gegevens op individueel en/of geaggregeerd niveau (bijvoorbeeld aankoop van producten en/of diensten, gegevens over websitebezoek, zoekgeschiedenis op internet enz.) voor het ontwikkelen van inzichten in doelgroepen en/of vergelijkende modellen, ten behoeve van de verkoop van dergelijke gegevens aan de klanten van de derde partij om analyses uit te voeren en marketinginformatie te leveren. Deze informatie kan worden gedeeld via een cookie (cookie-ID), een identificator voor mobiele advertenties, een e-mailadres of een andere methode. Nadat het vergelijkende model of de aggregatie is uitgevoerd, worden de Persoonsgegevens verwijderd.

Bovendien kan identificeerbare informatie en informatie die op geautomatiseerde wijze wordt verzameld, worden verstrekt aan derden, inclusief maar niet beperkt tot Klanten, Partners, agenten en/of leveranciers ten behoeve van het identificeren van respondenten voor vervolgenquêtes of -communicatie, fraudedetectie en/of -preventie, databasematching, gegevensvalidatie, het toevoegen van gegevens, codering, gegevenssegmentatie en diensten met betrekking tot beloningen, incentives en/of sweepstakes of aanbiedingen.

Cint kan Persoonsgegevens of computerherkenbare informatie bewaren om aan uw verzoeken en/of de zakelijke vereisten van Cint te voldoen. Cint kan bijvoorbeeld het e-mailadres bewaren van Deelnemers die zich afgemeld hebben om ervoor te zorgen dat Cint zich aan een dergelijke wens houdt. Het eventueel bewaren van Persoonsgegevens geschiedt altijd in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Nogmaals, Cint deelt uw persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming.

VERZAMELT CINT INFORMATIE VAN KINDEREN?
Cint verzamelt niet bewust Persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan de leeftijd waarvoor toestemming van de ouders is vereist. Als Cint merkt dat Cint per ongeluk Persoonsgegevens heeft verzameld van een kind dat jonger is dan de leeftijd waarop toestemming van de ouders vereist is, zal Cint dergelijke Persoonsgegevens uit onze database verwijderen.

WELKE MAATREGELEN HEEFT CINT GENOMEN OM DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN?
De veiligheid van uw Persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig heeft Cint redelijke technische, fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen voor het beschermen van de informatie die Cint verzamelt. Alleen die werknemers die toegang nodig hebben tot uw informatie om hun taken uit te voeren, zijn gemachtigd om toegang te hebben tot uw Persoonsgegevens.

Ondanks de beveiligingsmaatregelen die Cint heeft genomen, zijn transmissies via internet en/of mobiele netwerken niet volledig veilig en Cint garandeert de veiligheid van online transmissies niet. Cint is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van personen bij het verstrekken van Persoonsgegevens aan Cint.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Cint bewaart Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerkingsactiviteit of zoals door u geautoriseerd. Deze periode kan ook zijn gebaseerd op contractuele verplichtingen van Cint of een van onze Paneleigenaren of Partners jegens u, op toepasselijke verjaringstermijnen (voor het indienen van claims) of op toepasselijke wetgeving.

UW RECHTEN
U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van uw Persoonsgegevens, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving. Concreet:

 • Recht op toegang: u hebt het recht om bevestiging en informatie te verkrijgen over de verwerking van uw Persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om onjuistheden in verband met uw Persoonsgegevens te laten corrigeren
 • Recht op verwijdering: u hebt het recht om uw Persoonsgegevens te laten verwijderen (dit recht is beperkt tot gegevens die volgens wet- en regelgeving alleen met uw toestemming mogen worden verwerkt, wanneer u uw toestemming voor verwerking intrekt)
 • Recht op beperking van gegevensverwerking: u hebt het recht om te eisen dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt (tijdens een eventueel onderzoek naar het honoreren van uw verzoek is de toegang van Cint tot uw Persoonsgegevens beperkt)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht om uw Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere partij (dit recht is beperkt tot gegevens die door u zijn verstrekt)

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u voor dat verzoek contact met ons opnemen via

de contactgegevens in het gedeelte “CONTACT OPNEMEN” hieronder.

Na ontvangst van een verzoek van iemand probeert Cint de gevraagde informatie binnen 30 dagen te leveren, op voorwaarde dat het verzoek zodanig is dat er redelijkerwijs op kan worden gereageerd binnen die termijn. Als er meer tijd nodig is, zal Cint u dat binnen dertig dagen laten weten.

In bepaalde situaties kan Cint echter mogelijk geen toegang bieden tot bepaalde Persoonsgegevens. Dit kan gebeuren als:

 • toegang bieden tot Persoonsgegevens waarschijnlijk zou leiden tot openbaarmaking van Persoonsgegevens over een derde partij;
 • het verstrekken van de informatie zou leiden tot openbaarmaking van vertrouwelijke commerciële informatie; of
 • de informatie is verzameld ten behoeve van een juridisch onderzoek.

Als Cint iemands verzoek om toegang tot zijn of haar Persoonsgegevens weigert, zal Cint hem of haar informeren over de reden voor de weigering.

HOE KAN IK ME AFMELDEN?
Uw beslissing om deel te nemen aan een enquête of ander marktonderzoeksprogramma, om te antwoorden op een specifieke enquêtevraag of om Persoonsgegevens, waaronder Gevoelige Persoonsgegevens, te verstrekken, zal altijd worden gerespecteerd.

U kunt kiezen om al dan niet deel te nemen aan een bepaald onderzoek of ander marktonderzoeksprogramma, weigeren om bepaalde vragen te beantwoorden of de deelname op elk gewenst moment beëindigen. Maar als u bepaalde informatie niet verstrekt of niet volledig deelneemt aan een bepaalde enquête, kan dit betekenen dat u geen incentive ontvangt of wordt uitgesloten van deelname aan bepaalde toekomstige onderzoeken. Zie voor meer informatie over incentives de Algemene voorwaarden van Cint door hier te klikken.

Panelleden van een panel van een van onze Paneleigenaren die niet meer willen deelnemen aan enquêtes, andere marktonderzoeksprogramma’s of het gebruik van geautomatiseerde technologieën of andere activiteiten, waaronder cookies, kunnen zich afmelden op de pagina Privacyinstellingen van de ledenportal voor het panel waar u lid van bent. De pagina Privacyinstellingen is ook te bereiken door te klikken op de afmeldlink in uitnodigingen voor enquêtes. Tot slot kunnen Panelleden en Deelnemers contact met ons opnemen via de contactgegevens in het gedeelte “CONTACT OPNEMEN” hieronder.

GRENSOVERSCHRIJDINGSBELEID
Cint slaat gegevens op in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Maar als wereldwijde organisatie kan een aan Cint gelieerde onderneming of niet-gelieerde dienstverlener uw Persoonsgegevens buiten uw land van herkomst verzamelen, opslaan of overdragen.

De Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER):

Rechtspersonen van Cint buiten de EU en de EER zijn interne gegevensbeschermingsovereenkomsten aangegaan op basis van standaardcontractbepalingen die zijn opgesteld door de Europese Commissie. Cint heeft contracten afgesloten met dienstverleners en andere zakelijke leveranciers die van de contractpartijen eisen dat ze de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens respecteren en dat ze Europese Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Europese gegevensbeschermingsverordeningen.

Russische Federatie:

Cint verzamelt, verwerkt en bewaart Persoonsgegevens van burgers van de Russische Federatie in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Russische Federatie in de Russische Federatie en verzendt deze gegevens vervolgens alleen naar de EU of de EER.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op onze enquêtes en andere marktonderzoeksprogramma’s, en niet op andere producten of diensten. Onze enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s kunnen links bevatten naar een aantal websites van derden die volgens Cint nuttige informatie kunnen bieden. Het beleid en de procedures die Cint hier beschrijft, zijn niet van toepassing op die websites. Cint raadt u aan het Privacybeleid van sites die u bezoekt zorgvuldig door te lezen, met name de informatie over hun privacy-, beveiligings-, gegevensverzamelings- en distributiebeleid. Door na een eventuele wijziging in het Privacybeleid deel te nemen aan een van onze enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s of een van onze websites te bezoeken, geeft u ons vrijwillig en specifiek toestemming om uw Persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, over te dragen en openbaar te maken op de manier zoals beschreven in het op dat moment actuele Privacybeleid.

CONTACT OPNEMEN
Cint hecht veel waarde aan uw mening en uw feedback. Als u uw Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, als u opmerkingen of suggesties hebt, als u zich wilt afmelden voor onze enquêtes of andere marktonderzoeksprogramma’s of als u vragen hebt over uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Via e-mail op: privacy@cint.com

Of per post op het volgende adres:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Zweden

ATTN: Privacy Compliance Officer