Participant privacy notice (PL)

Informacje na temat prywatności uczestników Cint Research

Data wejścia w życie: 28 lutego 2018 r.
Ostatnia wersja: 28 lutego 2018 r.

Niniejsza informacja o prywatności określa, w jaki sposób Cint AB (“Cint”) wykorzystuje (gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i ujawnia oraz w inny sposób wykorzystuje) Państwa dane osobowe (“Dane Osobowe”, które mogą być również określane jako informacje osobowe lub “PII”) oraz inne informacje opisane w niniejszej Informacji o prywatności, niezależnie czy jesteście Państwo członkiem panelu (“Członek Panelu”) należącego do jednego z naszych Właścicieli Paneli (“Właściciele Paneli”), czy uczestnikiem (“Uczestnik”) skierowanym do ankiety lub innego programu badań rynkowych przez jednego z naszych klientów (“Klienci”) lub partnerów (“Partnerzy”). Państwa uczestnictwo może również podlegać polityce prywatności jednego z naszych Właścicieli Paneli.

Cint posiada siedzibę w UE, a informacje zawarte w niniejszej informacji na temat ochrony prywatności opierają się na Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Unii Europejskiej (2016/679) lub GDPR, które zapewnia wysoki standard w zakresie ochrony Danych Osobowych. Jednak w zależności od Państwa miejsca zamieszkania mogą obowiązywać inne przepisy i regulacje dotyczące prywatności. Niniejsza informacja dotycząca prywatności dotyczy mieszkańców wszystkich krajów na całym świecie.

Cint zobowiązuje się do wdrożenia i utrzymywania procedur biznesowych, które są zgodne z niniejszymi Informacjami na temat ochrony prywatności, a także zobowiązania swoich podmiotów zależnych do tego samego.

KIM JEST CINT?
Cint zapewnia globalną internetową platformę badań rynkowych oraz badań opinii, która łączy Właścicieli Paneli z badaczami rynku, markami i Członkami Paneli oraz Uczestnikami badań w celu dzielenia się opiniami i danymi konsumenckimi. Główna siedziba firmy mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a biura w dużych miastach w Europie, Ameryce Północnej i regionie Azji i Pacyfiku.

Osoby biorą udział w badaniu rynku na platformie Cint poprzez członkostwo w panelu jednego z naszych Właścicieli Paneli lub za pośrednictwem jednego z naszych Partnerów, którzy kierują uczestników do ankiety lub innego programu badań rynku. Członkowie Panelu i Uczestnicy biorący udział w ankietach lub innych programach badań rynkowych otrzymują i wymieniają nagrody oraz zachęty do uczestnictwa.

Właściciele Paneli oraz Partnerzy Cint, którzy kierują uczestników do ankiet lub innych programów badań rynkowych, to Administratorzy Danych, którzy określają cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych. Cint przetwarza Dane Osobowe działając wyłącznie jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie Administratora Danych Osobowych.

Państwa Dane Osobowe mogą być wykorzystywane do wielu celów, które wyjaśniono poniżej wraz z przykładami kategorii Danych Osobowych dla każdego celu. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania Danych Osobowych mogą być również szczegółowo opisane w ramach ankiety lub innego programu badań rynkowych. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób opisany w sekcji “SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI” poniżej.

CINT CHRONI PAŃSTWA PRYWATNOŚĆ
Rejestracja i udział w panelu należącym do jednego z naszych Właścicieli Paneli podlega Warunkom korzystania z usługi Cint. Warunki te można znaleźć tutaj .

Państwa udział w ankiecie lub innym programie badań rynkowych jest całkowicie dobrowolny, a wykorzystanie Państwa Danych Osobowych przez Cint odbywa się za Państwa zgodą. Ankiety i inne programy badań rynkowych zarządzane przez Klientów i Partnerów Cint oraz inne podmioty trzecie, a także dane zebrane w związku z tymi ankietami i innymi programami badań rynkowych nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

Cint zobowiązuje się do ochrony prywatności Danych Osobowych. Cint stara się dostosowywać swoje praktyki dotyczące prywatności do obowiązujących przepisów, kodeksów i regulacji oraz kodeksów norm obowiązujących stowarzyszeń badań rynku i opinii, w tym, bez ograniczeń, ESOMAR (www.esomar.org) oraz Insights Association (www.insightsassociation .org).

W JAKI SPOSÓB SĄ GROMADZONE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Państwa Dane Osobowe będą zawsze gromadzone w uczciwy i zgodny z prawem sposób, w określonych celach. Na przykład, Cint może gromadzić Państwa Dane Osobowe podczas rejestracji lub udziału w panelu jednego z naszych Właścicieli Paneli, wypełniania ankiety, udziału w innym programie badań rynkowych lub za pomocą środków automatycznych lub innych metod opisanych w “JAKIE INFORMACJE SĄ GROMADZONE ZA POMOCĄ TECHNOLOGII AUTOMATYCZNYCH? “ poniżej.

Cint only collects Personal Data for market research purposes.

JAKIE DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE?
Przetwarzane Dane Osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia i inne podobne informacje. Cint może pobierać Dane Osobowe bezpośrednio od Państwa w momencie dobrowolnego ich podania, lub uzyskać je od Właścicieli Paneli, Klientów lub firm prowadzących badania rynkowe, którzy uzyskali zgodę Uczestnika. W przypadku Członków Paneli należących do jednego z naszych Właścicieli Paneli, Cint zbiera dane zgodnie z ich instrukcjami.

Cint może również uzyskać dane osobowe od właścicieli baz danych, którzy zapewniali nas, że ich bazy danych obejmują wyłącznie osoby, które wyraziły zgodę na przechowywanie i udostępnienie ich Danych Osobowych. Cint może wreszcie gromadzić i wykorzystywać Dane Osobowe uzyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak książki telefoniczne.

Od czasu do czasu Cint może gromadzić Wrażliwe Dane Osobowe, które w zależności od kraju zamieszkania mogą obejmować pochodzenie rasowe lub etniczne, dokumentację medyczną, informacje finansowe, opinie polityczne oraz przekonania religijne lub filozoficzne. W przypadku gromadzenia Państwa Wrażliwych Danych Osobowych, firma Cint za każdym razem poprosi o wyraźną zgodę.

Możecie również Państwo przesyłać, ładować lub transmitować zawartość lub materiał, w tym zdjęcia, filmy, i/lub podobne lub powiązane zawartości lub materiały zawierające Państwa Dane Osobowe, np. podczas udziału w ankietach lub programach badań rynkowych. Takie Dane Osobowe mogą być wykorzystywane i ujawniane w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności i nie powinny zawierać dźwięku, obrazu, obrazów ani podobieństwa osób innych niż Państwo.

W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ GROMADZONE I PRZETWARZANE?
Cint może gromadzić i przetwarzać dane osobowe z różnych powodów, w tym:

 • aby umożliwiać udział w panelu jednego z naszych Właścicieli Paneli;
 • aby gromadzić informacje o profilowaniu, dzięki czemu Cint może lepiej kierować do Państwa konkretne ankiety i inne programy badań rynkowych;
 • aby skontaktować się z Państwem w cely zaproszenia do udziału w ankietach lub innych programach badań rynkowych;
 • aby aktualizować Państwa Dane Osobowe;
 • aby zarządzać naszymi programami motywacyjnymi i spełniać Państwa prośby o takie elementy motawacyjne;
 • aby umożliwiać Państwu na udział w losowaniach (jeżeli są dozwolone);
 • aby odpowiadać na wszelkie przesyłane do nas wiadomości lub prośby;
 • aby potwierdzać informacje o profilowaniu lub odpowiedzi udzielone w ankiecie lub innym programie badania rynkowego;
 • aby zapewnić Państwu obsługę i wsparcie;
 • aby wykrywać i zapobiegać naruszeniom naszych Warunków;
 • aby badać podejrzenia oszustw lub naruszeń praw stron trzecich;
 • aby reagować na należycie upoważnione żądania udzielenia informacji od władz państwowych lub
 • w przypadkach wymaganych przez prawo;
  w związku ze sprzedażą, przepisaniem lub innym przekazaniem naszej działalności, w którym to przypadku Cint podejmie uzasadnione handlowo wysiłki w celu zapewnienia, że każdy nabywca wyrazi zgodę na traktowanie Danych Osobowych w zgodzie z niniejszą Informacją; lub
 • w inny sposób zgodny z Państwa upoważnieniem.

Należy pamiętać, że odbieranie wiadomości e-mail może być warunkiem uczestnictwa w naszych ankietach lub innych programach badań rynkowych. Z otrzymywania tych wiadomości można zrezygnować wypisując się z ankiet lub innych programów badań rynkowych.

Cint zawsze upewnia się, że posiada zgodę na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych. Cint zazwyczaj robi to uzyskując zgodę, jednak w ograniczonych przypadkach Cint może skorzystać z ustawowego warunku przetwarzania danych osobowych.

Jeżeli zastosowanie ma warunek ustawowy pozwalający Cint na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych i wycofacie Państwo swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, nie będzie to koniecznie oznaczało zakończenia przetwarzania Danych Osobowych przez Cint, ponieważ firma może mieć np. ustawowy obowiązek przetwarzania Danych Osobowych w określonym celu, np. w celu zachowania kopii transkacji handlowhch przez minimum siedem lat.

JAKIE DANE SĄ GROMADZONE ZA POMOCĄ TECHNOLOGII AUTOMATYCZNYCH?
Cint może automatycznie gromadzić określone dane. W zależności od Państwa kraju zamieszkania, dane takie mogą być uznawane za Dane Osobowe. Dane takie obejmują między innymi informacje o urządzeniu i możliwościach urządzenia, w tym, bez ograniczeń, system operacyjny urządzenia, inne aplikacje w urządzeniu, informacje o ciasteczkach, adres IP, dostawcę sieci urządzenia, typ urządzenia, strefę czasową, status sieci, typ przeglądarki, identyfikator przeglądarki, unikalny numer identyfikacyjny urządzenia (np. identyfikatory do analityki lub reklamy), identyfikator użytkownika dostawcy sieci (numer przydzielony w sposób unikalny przez operatora sieci), adres MAC (Media Access Control), identyfikator dla reklam mobilnych, lokalizację i inne informacje, które same lub w połączeniu mogą być używane do jednoznacznego identyfikowania urządzenia. Szczegóły technologii są określone poniżej:

Ciasteczka:

Plik ciasteczka (cookie) to po prostu mały plik tekstowy zawierający informacje o użytkowniku, który jest umieszczany przez witrynę internetową na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Cint umieszcza pliki cookie na Państwa komputerze lub urządzeniu w celach kontroli ankiet i innych programów badań rynkowych, a także w celu zapobiegania oszystwom.

Cint może również wykorzystywać śledzące pliki cookie, tagi i skrypty służące śledzeniu określonych informacji o Państwie na podstawie Państwa aktywności na naszej stronie lub stronach trzecich. Firma Cint może wykorzystać te informacje, aby ustalić, czy Państwo widzieliście, kliknęliście lub w inny sposób weszliście w interakcję z reklamą internetową lub promocją przy której pracuje Cint w celu przeprowadzenia oceny na rzecz jednego z naszych Klientów. Zależnie od Państwa zgody, Cint może również wybrać Państwa do ankiety lub innego programu badań rynkowych, w których pliki cookie będą służyły przedstawieniu Państwu określonych reklam przed rozpoczęciem ankiety lub innego programu badań rynkowych w celu przerowadzenia oceny takich reklam lub promocji.

Za Państwa zgodą, klienci lub partnerzy firmy Cint mogą również umieszczać pliki cookie na Państwa komputerze lub urządzeniu i wykorzystywać te pliki, tagi i skrypty do śledzenia określonych informacji o Państwa aktywności na niektórych stronach internetowych. Klienci lub Partnerzy Cint mogą wykorzystywać te informacje do różnych działań związanych z badaniem rynku.

Możliwa jest odmowa udzielenia zgody na korzystanie z plików cookie lub włączenie w ustawieniach prywatności przeglądarki internetowej opcji kasowania plików cookie przy opuszczaniu strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki. Można także skonfigurować przeglądarkę, aby blokowała pliki cookie. Brak zgody, usuwanie plików cookie lub blokowanie plików cookie może uniemożliwić udział w ankietach lub innych badaniach rynkowych lub negatywnie wpłynąć na korzystanie. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z plików cookie, proszę zapoznać się z częścia “JAK MOGĘ SIĘ WYPISAĆ?”

Wykorzystanie plików cookie przez firmę Cint zawsze odbywa się za Państwa zgodą.

Więcej o plikach cookie używanych przez Cint można dowiedzieć się tutaj.

Identyfikatory reklam mobilnych:

Identyfikator reklam mobilnych to ciąg cyfr i liter identyfikujący określony smartfon lub tablet. W systemie iOS identyfikator reklam mobilnych nosi nazwę “Tożsamość dla reklamodawców” (w skrócie: IDFA lub IFA). W Androidzie identyfikator reklam mobilnych to GPS ADID (lub Google Play Services ID for Android). Cint może gromadzuć identyfikatory reklam mobilnych lub pozyskiwać je od Partnera. Cint może wykorzystywać identyfikatory reklam mobilnych w naszych programach badań rynkowych, albo udostępniać dane Klientom lub Partnerom. Zależnie od Państwa zgody, Cint może również wybrać Państwa do ankiety lub innego programu badań rynkowych, w których identyfikatory reklam mobilnych będą służyły przedstawieniu Państwu określonych reklam przed rozpoczęciem ankiety lub innego programu badań rynkowych w celu przeprowadzenia oceny takich reklam lub promocji.

Cint będzie gromadzić lub pozyskiwać identyfikatory reklam mobilnych wyłącznie za Państwa zgodą.

Sygnały nawigacyjne w sieci Web:

Sygnał nawigacyjny (znany również jako tag, pusty gif lub piksel 1×1) zawiera krótki ciąg kodu osadzany na stronie internetowej lub w mailu. Sygnały mogą mieć postać widocznego lub niewidocznego obrazu powiązanego z sygnałem nawigacyjnym. Obrazy te często są projektowane w taki sposób, by zlewały się z tłem strony lub wiadomości e-mail.

Cint może wykorzystywać sygnały nawigacyjne w naszych wiadomościach e-mail, aby określić, czy nasze wiadomości są otwierane, i weryfikować wszelkie kliknięcia odnośników w wiadomości e-mail, lub w reklamie lub badaniu strony internetowej, aby ustalić, czy Uczestnik obejrzał reklamy lub inne treści internetowe, które Cint mierzy. Cint i nasi autoryzowani agenci mogą łączyć Dane Osobowe z sygnałami nawigacyjnymi do celów operacyjnych i badawczych.

Dane geolokalizacyjne:

Cint może gromadzić dane geolokalizacyjne z komputera lub urządzenia. Cint może wykorzystywać Państwa dane geolokalizacyjne do zapobiegania oszustwom lub do celów badań rynkowych, w tym między innymi do badań reklam lub innych działań związanych z badaniem rynku opartym na śledzeniu. W przypadku gromadzenia danych geolokalizacyjnych Clint zobowiązuje się do uzyskania Państwa zgody.

Cyfrowe odciski palców:

Firma Cint może korzystać z technologii gromadzenia cyfrowych odcisków palców w celu zgromadzenia określonych danych na temat Państwa i/lub Państwa komputera lub urządzenia. Dane te mogą obejmować Dane Osobowe, takie jak adres IP, a także dane nieosobowe, takie jak komputerowy system operacyjny lub numer wersji przeglądarki. Technologia ta tworzy unikalny identyfikator komputera, który może być wykorzystywany do zapobiegania oszustwom lub do identyfikacji i śledzenia Państwa udziału w ankiecie lub innym programie badań rynkowych oraz ograniczania uczestnictwa zgodnie z wymaganiami konkretnej ankiety lub innego programu badań rynkowych.

Informacje o mediach społecznościowych:

Mogą Państwo również otrzymać możliwość udziału w ankietach i innych programach badań rynkowych za pośrednictwem platform społecznościowych lub we współpracy z nimi. Jeśli zdecydujecie się Państwo wziąć udział w ankietach lub innych programach badań rynkowych za pośrednictwem platform społecznościowych lub we współpracy z nimi, Cint może, za Państwa zgodą, zebrać określone informacje profilowe przechowywane na koncie platformy społecznościowej.

Pliki dzienników:

Cint automatycznie gromadzi i przechowuje określone informacje podczas udziału w ankiecie i innych badaniach rynkowych. Nasze serwery automatycznie rejestrują informacje wysyłane przez przeglądarkę przy każdym wejściu na stronę internetową. Te dzienniki serwera mogą zawierać informacje, takie jak żądanie sieciowe, adres IP (Internet Protocol), typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę. Informacje te są okresowo usuwane w ramach zwykłych procedur konserwacji.

Informacje gromadzone przez Cint od stron trzecich:

Cint może pozyskiwać dane osobowe, informacje behawioralne i/lub demograficzne od stron trzecich, w tym między innymi od platform zarządzania danymi, sieci reklamowych, biur usług informacyjnych, innych dostawców badań rynkowych i/lub platform mediów społecznościowych. Cint może wykorzystywać Dane Osobowe, dane behawioralne i/lub demograficzne otrzymane od tych stron trzecich do różnych celów, w tym między innymi do sprawdzania poprawności danych, poszerzania danych, opracowywania informacji marketingowych, wykrywania oszustw.

KOMU CINT UDOSTĘPNIA DANE OSOBOWE?
Cint nie udostępni Państwa Danych Osobowych żadnym stronom trzecim bez Państwa zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo, zgodnie z poniższym opisem.

Jeśli ankieta lub inny program badań rynkowych lub jakiekolwiek inne działania obejmują udostępnianie Danych Osobowych stronie trzeciej, Cint udostępni takie Dane Osobowe wyłącznie za Państwa zgodą. Jeżeli zgromadzone dane są wykorzystywane do modelowania statystycznego w celu lepszego zrozumienia trendów i preferencji w określonych grupach lub wśród określonych odbiorców w populacji ogólnej, ograniczone udostępnione Dane Osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów badania rynku, ponownie wyłącznie za Państwa zgodą.

Cint może ujawnić Państwa Dane Osobowe, dane profilowe lub inne dane badawcze stronom trzecim w następujący sposób:

 • w związku z usługami badania rynku (w tym z naszymi programami motywacyjnymi) – naszym
 • agentom, kontrahentom lub partnerom, którzy oferują takie usługi; pod warunkiem jednak, że takie strony nie będą używać Państwa Danych Osobowych w żaden inny sposób niż do świadczenia usług na rzecz Cint;
  agentom, kontrahentom lub Partnerom Cint w związku z usługami, które te osoby lub podmioty wykonują dla lub z Cint. Agenci, wykonawcy lub Partnerzy nie mogą wykorzystywać tych informacji w inny sposób niż w celu świadczenia usług na rzecz Cint. Cint może na przykład przekazywać Dane Osobowe agentom, kontrahentom lub Partnerom w celu hostingu naszych stron internetowych z ankietami, w celu świadczenia usług gromadzenia lub przetwarzania danych, lub w celu przesyłania żądanych informacji, jednak te strony nie mogą wykorzystywać Danych Osobowych do własnych celów niezwiązanych z zadaniami wykonywanymi dla nas.
 • Klientom Cint, jednak w takich przypadkach Państwa Dane Osobowe będą udostępniane Klientom:
  i) za Państwa zgodą, lub ii) w celach prowadzenia badań dozwolonych w ramach kodeksów Insight Association oraz ESOMAR.
 • w związku ze zgodnym z prawem wnioskiem lub wymogiem władz publicznych, w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego;
 • zgodnie z wymaganym procesem prawnym, wyłącznie na rzecz strony wymagającej;
 • gdy Cint uważa, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia fizycznym szkodom lub stratom finansowym, lub w związku z podejrzaną lub faktyczną nielegalną działalnością;
 • W związku ze sprzedażą, przepisaniem lub innym przekazaniem firmy Cint, w którym to przypadku Cint zapewni, że każdy nabywca wyrazi zgodę na traktowanie Danych Osobowych w zgodzie z niniejszą Informacją. W przypadku, gdy sprzedaż, cesja lub inne przeniesienie firmy Cint nie zostanie sfinalizowane z potencjalnym nabywcą, Cint zażąda od strony trzeciej, by ta nie ujawniała Państwa Danych Osobowych w żaden sposób oraz całkowicie je usunęła; lub
 • w inny sposób zgodny z Państwa upoważnieniem.

Cint może udzielać licencji na niektóre ograniczone Dane Osobowe stronom trzecim (np. brokerom danych, agregatorom danych itp.) do celów badania rynku, w tym bez ograniczenia, udzielać licencji na dane na poziomie osobowym i/lub dane zagregowane (np. działania związane z zakupem lub używaniem produktu i/lub usługi, dane odwiedzin strony internetowej, historia wyszukiwania, itp.) w celu opracowania informacji o odbiorcach i/lub modeli podobieństw, w celu sprzedaży takich danych klientom zewnętrznym dla celów przeprowadzania analityki i dostarczania informacji marketingowych. Informacje te mogą być udostępniane za pośrednictwem pliku cookie (identyfikator pliku cookie), identyfikatora reklam mobilnych, adresu e-mail lub innej metody. Po przeprowadzeniu modelowania typu look-alike lub agregacji danych, Dane Osobowe są usuwane.

Ponadto, informacje identyfikujące i informacje gromadzone w sposób automatyczny mogą być udostępniane stronom trzecim, w tym Klientom, Partnerom, agentom i/lub sprzedawcom w celu identyfikowania respondentów ankiet ponownych lub komunikacji, wykrywania i/lub zwalczania oszustw, łączenia danych w bazach, weryfikacji danych, dołączania danych, kodowania, segmentacji danych, a także usług związanych z nagrodami, zachętami i/lub loteriami lub promocjami.

Firma Cint może przechowywać Dane osobowe lub dane umożliwiające identyfikację komputera w celu spełnienia wymagań Klienta i/lub wymagań biznesowych Cint. Na przykład, Cint może zachować adresy e-mail Uczestników, którzy zdecydowali się na wypisanie z pewnych usług w celu zapewnienia zgodności z takim życzeniem. Wszelkie przechowywanie Danych Osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

Cint udostępni Państwa Dane Osobowe wyłącznie za Państwa zgodą.

CZY CINT GROMADZI INFORMACJE OD DZIECI?
Cint nie gromadzi w sposób świadomy Danych Osobowych dzieci w wieku, w którym wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. W przypadku gdy firma Cint zda sobie sprawę, że nieświadomie zgromadziła Dane Osobowe dziecka poniżej takiego wieku, Cint zobowiązuje się o usunięcia takich danych z naszej bazy.

JAKIE ŚRODKI ZOSTAŁY WPROWADZONE W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest dla nas bardzo ważne. W związku z tym Cint wprowadził rozsądne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i administracyjne w celu ochrony informacji gromadzonych przez Cint. Dostęp do Państwa Danych Osobowych posiadają wyłącznie pracownicy, którzy wymagają takiego dostępu w celu wykonywania swoich obowiązków.

Pomimo zabezpieczeń wprowadzonych przez Cint, przesyłanie danych w internecie i/lub sieci mobilnej nie jest w pełni bezpieczne, w związku z czym Cint nie może zagwarantować bezpieczeństwa takiej transmisji. Cint nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy osób fizycznych podczas przesyłania Danych Osobowych do Cint.

RETENCJA DANYCH OSOBOWYCH
Cint będzie przechowywać Dane Osobowe nie dłużej niż to konieczne do celów przetwarzania lub zgodnie z Państwa upoważenieniem. Okres ten może również opierać się na zobowiązaniach umownych Cint lub zobowiązaniach Właściciela Panelu lub Partnera wobec Państwa, obowiązujących terminach przedawnień (w celu dochodzenia roszczeń) lub być zgodny z obowiązującym prawem.

PAŃSTWA PRAWA
Posiadacie Państwo prawo do przeglądania, poprawiania lub usuwania swoich Danych Osobowych, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów i regulacji. W szczególności:

 • Prawo dostępu – prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych
 • Prawo do sprostowania – prawo do poprawienia wszelkich nieścisłości dotyczących Państwa Danych Osobowych
 • Prawo do usunięcia – prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych (prawo to jest ograniczone do danych, które zgodnie z prawem i przepisami mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą, w przypadku wycofania zgody na ich przetwarzanie)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo do wymagania ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych (w trakcie jakiegokolwiek postępowania związanego ze spełnieniem takiego wniosku, dostęp Cint do Państwa Danych Osobowych będzie ograniczony)
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo do przekazania swoich Danych Osobowych innej osobie (prawo to jest ograniczone do danych dostarczonych przez Państwa)

W przypadku chęci skorzystania z któregoś z powyższych praw, prosimy o kontakt za pomocą

danych kontaktowych podanych w części “KONTAKT” poniżej.

Po otrzymaniu prośby, Cint podejmie próbę dostarczenia żądanych informacji w ciągu 30 dni, pod warunkiem, że żądanie jest na tyle rozsądne, że można na nie odpowiedzieć w tym czasie. Jeśli potrzeba więcej czasu, Cint prześle taką informację w ciagu trzydziestu dni.

W niektórych sytuacjach Cint może jednak nie być w stanie zapewnić dostępu do niektórych Danych Osobowych. Może się to zdarzyć, gdy:

 • zapewnienie dostępu do Danych Osobowych może ujawnić dane osobowe osoby trzeciej;
 • ujawnienie informacji spowoduje ujawnienie poufnych informacji handlowych; lub
 • informacje zostały zebrane do celów dochodzenia sądowego.

W przypadku odmowy prośby o dostęp do Danych Osobowych, Cint poinformuje osobę, której dotyczy odmowa o jej powodach.

W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZREZYGNOWAĆ?
Państwa decyzja o udziale w ankiecie lub innym programie badań rynkowych, udzieleniu odpowiedzi na pytanie dotyczące konkretnej ankiety lub podanie Danych Osobowych, w tym Danych Wrażliwych, będzie zawsze respektowana.

Możecie Państwo w dowolnym momencie zdecydować, czy wziąć udział w określonej ankiecie lub innym programie badań rynkowych, odmówić odpowiedzi na określone pytania lub zrezygnować z uczestnictwa. Jednak brak podania pewnych informacji lub pełnego uczestnictwa w konkretnym badaniu może uniemożliwić otrzymanie rekompensaty motywacyjnej lub udział w przyszłych badaniach. Aby uzyskać więcej informacji na temat zachęt do udziału, proszę zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi Cint, klikając tutaj .

Członkowie Panelu jednego z naszych Właścicieli Panelu, którzy nie chcą już uczestniczyć w ankietach, innych programach badań rynkowych lub podlegać wykorzystaniu zautomatyzowanych technologii lub innych działań, w tym plików cookie, mogą zrezygnować, odwiedzając stronę Ustawień Prywatności portalu członków panelu, do którego należą. Strona Ustawień Prywatności otwiera się również po kliknięciu odnośników rezygnacji w zaproszeniu do ankiety. Członkowie paneli i Uczestnicy mogą się z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji “KONTAKT” poniżej.

POLITYKA TRANSGRANICZNA
Cint przechowuje dane w Unii Europejskiej (UE) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Jednakże, jako organizacja globalna, firma stowarzyszona z Cint lub niepowiązany dostawca usług może gromadzić, przetwarzać, przechowywać lub przesyłać Dane Osobowe poza Państwa krajem pochodzenia.

Unia Europejska (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG):

Podmioty prawne Cint spoza UE i EOG zawarły wewnątrzfirmowe umowy o ochronie danych na podstawie standardowych klauzul umownych przygotowanych przez Komisję Europejską. Cint posiada umowy z dostawcami usług i innymi podmiotami gospodarczymi, które wymagają, aby umawiające się strony przestrzegały poufności danych osobowych i obsługi europejskich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Federacja Rosyjska:

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych w Federacji Rosyjskiej Cint gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe obywateli Federacji Rosyjskiej w Federacji Rosyjskiej, a dopiero później przekazuje te dane do UE lub EOG.

ODNOŚNIKI DO STRON INTERNETOWYCH STRON TRZECICH
Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności odnosi się wyłącznie do naszych ankiet i innych programów badań rynkowych, a nie do jakiegokolwiek innego produktu lub usługi. Nasze ankiety lub inne programy badań rynkowych mogą zawierać odnośniki do stron internetowych stron trzecich, które zdaniem Cint mogą zawierać przydatne informacje. Zasady i procedury opisane w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do takich stron. Firma Cint zaleca uważne zapoznanie się z informacjami o prywatności i politykami każdej odwiedzanej witryny w celu uzyskania informacji na temat zasad dotyczących prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i dystrybucji danych. Biorąc udział w naszych ankietach lub innych programach badań rynkowych lub korzystając z naszych stron internetowych po jakiejkolwiek zmianie Polityki Prywatności dobrowolnie i szczególnie udzielacie Państwo zgody na gromadzenie, wykorzystanie, transfer i ujawnianie Państwa Danych Osobowych w sposób określony w aktualnej wersji Polityki Prywatności.

KONTAKT
Cint bardzo ceni Państwa zdanie i opinie. W przypadku chęci skontrolowania, poprawienia lub usunięcia Danych Osobowych, a także pytań, uwag lub sugestii, lub w przypadku chęci rezygnacji z naszych ankiet lub innych programów badań rynkowych lub pytań dotyczących Danych Osobowych, prosimy o kontakt:

Przez e-mail pod adresem: privacy@cint.com

Lub pocztą na adres:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Sztokholm, Szwecja

DO WIADOMOŚCI: Specjalista ds. zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności