Participant privacy notice (SE)

Cint Integritetspolicy för undersökningsdeltagare

Ikraftträdandedatum: 28 februari 2018
Senast reviderat: 28 februari 2018

Denna Integritetspolicy beskriver hur Cint AB (“Cint”) använder (samlar in, lagrar, använder och överför) dina personuppgifter (“Personuppgifter” som även kallas personligt identifierbar information eller “PII”) och annan information som beskrivs i denna Integritetspolicy, oavsett om du är medlem i en Panel (“Panelmedlem”) som ägs av våra Panelägare (“Panelägare”) eller en deltagare (“deltagare”) som hänvisats till en enkät eller någon annan marknadsundersökning av någon av våra Uppdragsgivare (“Uppdragsgivare”) eller Partners (“Partners”). Ditt deltagande omfattas eventuellt också av en Integritetspolicy från någon av våra Panelägare.

Cint är verksamt inom EU och informationen i denna Integritetspolicy är baserat på dataskyddsförordningen för den europeiska unionen (2016/679) eller GDPR, som sätter en hög standard vad gäller skydd av personuppgifter. Beroende på var du bor kan det även finnas andra tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter. Denna Integritetspolicy gäller personer bosatta i alla länder i hela världen.

Cint kommer att etablera och upprätthålla affärsrelationer som är förenliga med Cints Integritetspolicy, och kommer att begära att företag anslutna gör detsamma.

VEM ÄR CINT?
Cint tillhandahåller en global internetbaserad attitydundersöknings- och studieplattform som kopplar Panelägare till marknadsundersökare, Panelmedlemmar och varumärken i avsikt att dela konsumentattityder och information. Cint har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt kontor i större städer i Europa, Nordamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Enskilda personer deltar i marknadsundersökningar på Cints plattform, antingen via medlemskap i en Panel tillhörande någon av våra Panelägare eller via någon av våra Partners som hänvisar deltagare till en enkät och andra typer av marknadsundersökningar. Panelmedlemmar och deltagare deltar i enkäter eller andra marknadsundersökningar för att erhålla och lösa in belöningar som tack för att de deltar.

Cints Panelägare och Partners som hänvisar deltagare till enkäter eller andra marknadsundersökningar är Personuppgiftsansvariga som bestämmer syfte och metod för behandling av personuppgifter. Cint kommer enbart att behandla dina personuppgifter i egenskap av Personuppgiftsbiträde, på begäran av Personuppgiftsansvarig.

Dina personuppgifter kan användas för ett antal olika ändamål som beskrivs nedan, med exempel på kategorier av personuppgifter som används för varje ändamål. Särskilda uppgifter om användning av personuppgifter kan även ges som del av en enkät eller annat marknadsundersökningar. Om du önskar ytterligare information är du alltid välkommen att kontakta oss enligt vad som beskrivs i avsnittet “KONTAKTA OSS” nedan.

CINT SKYDDAR DIN INTEGRITET
Cints användarvillkor gäller vid registrering och deltagande i en Panel ägd av någon av våra Panelägare. Du hittar Cints användarvillkor här.

Ditt deltagande i en enkät eller annan marknadsundersökning är helt frivilligt och Cints användning av dina personuppgifter sker med ditt medgivande. Enkäter och andra marknadsundersökningar som hanteras av Cints Uppdragsgivare, Partners eller annan tredje part, samt den information som samlas in i samband med sådana enkäter och andra marknadsundersökningar, omfattas inte av denna Integritetspolicy.

Cint har ett åtagande att skydda integriteten hos personuppgifter. Cint strävar efter att anpassa sina tillvägagångssätt i gällande integritet till tillämplig lagstiftning, regler och förordningar, samt till uppförandekoderna från tillämpliga marknads- och opinionsundersökningsorganisationer, inklusive, men inte enbart, ESOMAR (www.esomar.org) och Insights Association (www.insightsassociation.org).

HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?
Dina personuppgifter kommer alltid att samlas in på befogade och lagliga sätt, för specifika ändamål. Exempelvis kan Cint inhämta dina personuppgifter när du registrerar dig för att delta i en Panel som ägs av någon av våra Panelägare, besvarar en enkät, deltar i någon annan marknadsundersökning, eller via automatiska program eller andra metoder som beskrivs i avsnittet “VILKEN INFORMATION SAMLAS IN MED AUTOMATISERAD TEKNIK?” nedan.

Cint samlar endast in personuppgifter för marknadsundersökningsändamål.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN OCH BEHANDLAS?
De personuppgifter som behandlas kan inkludera namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum och annan liknande information. Cint kommer eventuellt att samla in personuppgifter direkt från dig, i samband med att du frivilligt lämnar dem till Cint, eller så kan Cint samla in personuppgifter från våra Panelägare, Uppdragsgivare eller marknadsundersökningsföretag som har inhämtat en deltagares samtycke. När det gäller Panelmedlemmar i Paneler som tillhör våra Panelägare kommer Cint att samla in information i enlighet med deras instruktioner.

Cint hämtar eventuellt också personuppgifter från databasägare som har försäkrat oss om att deras databaser endast innehåller individer som har gett sitt samtycke till att finnas med och att deras personuppgifter delas. Avslutningsvis kan Cint även samla in och använda personuppgifter från offentliga källor, såsom telefonkataloger.

Från tid till annan kan det hända att Cint samlar in känsliga personuppgifter som, beroende på vilket land du bor i, kan innefatta ras eller etnisk bakgrund, medicinsk information, ekonomisk information, politiska åsikter och religiös eller filosofisk tro. Om Cint samlar in känsliga personuppgifter om dig, kommer företaget alltid att inhämta ditt uttryckliga medgivande till denna.

Du kan även skicka in, ladda upp eller överföra innehåll och material, inklusive foton, videor och/eller liknande eller tillhörande innehåll eller material, som eventuellt inkluderar dina personuppgifter, till exempel när du deltar i enkäter eller andra marknadsundersökningar. Sådan personlig information kan komma att användas och avslöjas enligt vad som beskrivs i denna Integritetspolicy, och bör inte innehålla ljud, video, bilder eller avbildningar av någon annan än dig själv.

HUR SAMLAS PERSONUPPGIFTER IN OCH BEHANDLAS?
Cint kan samla in och behandla dina personuppgifter av ett antal olika skäl, inklusive:

 • för att ge dig möjlighet att delta i en Panel som tillhör någon av våra Panelägare;
 • för att samla in profilerande information om dig, så att Cint får ökad möjlighet att rikta utvalda enkäter och andra marknadsundersökningar till dig;
 • for att kontakta dig för att bjuda in dig att delta i enkäter eller andra marknadsundersökningar;
 • för att uppdatera de personuppgifter vi har i våra register;
 • för att administrera vårt belöningsprogram och uppfylla dina utbetalningar som ingår i denna;
 • för att göra det möjligt för dig att delta i utlottningar (om tillåtet);
 • för att besvara meddelande eller förfrågningar som du skickar till oss;
 • för att validera din profileringsinformation eller de svar du har gett på en enkät eller annat marknadsundersökningar;
 • för att ge dig service och stöd;
 • för att upptäcka och förebygga överträdelser av våra Villkor;
 • för att utreda misstänkt bedrägligt beteende eller brott mot någon annan parts rättigheter;
 • för att besvara vederbörligen godkända begäranden om information från myndigheter eller där detta krävs enligt lag;
 • i samband med försäljning, tilldelning eller annan överföring av vår verksamhet. Skulle en sådan situation uppstå kommer Cint att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att se till att köparen samtycker till att behandla personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy;
 • eller på andra sätt som godkänts av dig.

Observera att mottagande av e-postmeddelanden kan vara ett krav för att du ska kunna delta i våra enkäter eller andra marknadsundersökningsprogam. Du kan avanmäla dig från dessa e-postmeddelanden genom att sluta prenumerera på enkäter eller andra marknadsundersökningar.

Cint kontrollerar alltid att det finns tillstånd att behandla dina personuppgifter. Cint gör generellt denna genom att inhämta ditt samtycke, men i vissa fall kan Cint istället använda tillstånd föreskrivna genom lag för att behandla personuppgifter.

Om det finns tillstånd föreskrivna genom lag som ger Cint rätt att behandla dina personuppgifter och du återkallar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter, betyder denna inte nödvändigtvis att Cint kommer att sluta behandla dina personuppgifter, eftersom det eventuellt har en lagstadgad skyldighet att fortsätta behandla dina personuppgifter för något ändamål, till exempel för att spara kopior på kommersiella transaktioner i minst sju år.

VILKEN INFORMATION SAMLAS IN MED AUTOMATISERAD TEKNIK?
Cint samlar eventuellt in vissa uppgifter automatiskt. Beroende på vilket land du är bosatt i kan sådana uppgifter betraktas som personuppgifter. Dessa uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till, information om din enhet och enhetens kapacitet, inklusive, men inte begränsat till, dess operativsystem, vilka andra applikationer som finns på din enhet, Cookie-information, IP-adress, enhetens nätverksoperatör, enhetstyp, tidszon, nätverksstatus, webbläsartyp, webbläsaridentifierare, enhetens unika ID-nummer (t.ex. identifierare för analys eller reklam), nätverksoperatörens användar-ID (ett unikt nummer som din nätverksoperatör tilldelat dig), Media Access Control (MAC)-adress, mobilannonserings-ID, platsinformation och andra uppgifter som ensamma eller tillsammans kan användas för att identifiera just din enhet. Den specifika teknik som används anges nedan:

Cookies:

En Cookie är helt enkelt en liten textfil med information om användaren som en webbplats placerar på användarens dator eller enhet. Cint placerar Cookies på din dator eller enhet för kontroll av enkäter och andra marknadsundersökningar, samt för att förebygga bedrägeri.

Cint kan även använda spårnings-Cookies, taggar och skript för att spåra viss information om dig, baserat på din användning av vår webbplats eller webbplatser från tredje part. Cint kan använda denna information för att avgöra om du har sett, klickat på, eller på något annat sätt interagerat med en internetbaserad annons eller kampanj som Cint arbetar med, för att hjälpa oss att utvärdera den för någon av våra Uppdragsgivare. Cint kan även komma att välja ut dig för en enkät eller annat marknadsundersökningar där Cookies kommer att användas för att exponera dig för särskilda annonser eller kampanjer innan du genomför enkäten eller marknadsundersökningen, för att utvärdera dessa särskilda annonser eller kampanjer,

Med ditt medgivande kan Cints Uppdragsgivare eller Partners också placera Cookies på din dator eller enhet och använda dessa Cookies, taggar och skript för att spåra utvald information om din användning av vissa webbplatser. Cints Uppdragsgivare eller Partners kommer eventuellt att använda sådan information för olika marknadsundersökningsaktiviteter.

Om så önskas kan du välja att inte samtycka till Cookies eller inte tillåta dem genom att ändra din webbläsares sekretessinställningar så att Cookies raderas när du lämnar en webbplats eller stänger din webbläsare. Du kan även konfigurera din webbläsare så att den blockerar Cookies. Om du väljer att inte samtycka till, radera eller blockera Cookies kan denna betyda att du inte kan delta i enkäter eller andra marknadsundersökningar eller ha en negativ inverkan på din användarupplevelse. För information om hur du kan slippa Cookies, se avsnittet med rubriken ”HUR AVANMÄLER JAG MIG?”

Cints användning av cookies sker alltid med ditt medgivande.

Om du vill läsa mer om hur Cint använder cookies, klicka här.

Mobila reklamidentifierare:

En mobil reklamidentifierare är en uppsättning siffror och bokstäver som identifierar en enskild pekskärmsmobil eller surfplatta. På iOS kallas den mobila reklamidentifieraren “Identity for Advertisers” (IDFA, även förkortat IFA). På Android heter den mobila reklamidentifieraren GPS ADID (eller Google Play Services ID for Android). Cint kan samla in mobila reklamidentifierare eller erhålla dem från en Partner. Cint kan komma att använda mobila reklamidentifierare i våra marknadsundersökningar eller för att dela dina uppgifter med Uppdragsgivare eller Partners. Om du samtycker till denna kan Cint också välja ut dig för en enkät eller annat marknadsundersökningar där mobila reklamidentifierare används för att exponera dig för utvalda annonser eller kampanjer före enkäten eller marknadsundersökningsaktiviteten, för att utvärdera just dessa annonser eller kampanjer.

Cint kommer endast att samla in eller ta emot mobila reklamidentifierare med ditt samtycke.

Webb-beacon:

En webb-beacon (även kallad tagg, clear gif eller 1×1-pixel) består av en liten kodsträng som bäddats in i en webbsida eller ett e-postmeddelande. Synliga grafiska bilder kan, men måste inte, vara knutna till en webb-beacon, och sådana bilder är ofta utformade för att smälta in i bakgrunden på webbplatsen eller e-postmeddelandet.

Cint kan komma att använda webb-beacons i våra e-postmeddelanden för att hjälpa oss att avgöra om våra meddelanden har öppnats eller inte, och för att verifiera eventuella klick på länkar inuti meddelanden eller i annonser eller webbplatsundersökningar, för att avgöra om en deltagare har visat annonser eller annat internetbaserat innehåll som Cint analyserar. Cint och våra auktoriserade ombud kan komma att länka personuppgifter till webb-beacons för operationella och undersökningsmässiga ändamål.

Geolokaliseringsdata:

Cint kommer eventuellt att samla in geolokaliseringsdata från din dator eller enhet. Cint kan använda dessa data för förebyggande av bedrägliga aktiviteter eller för marknadsundersökningsändamål, inklusive, men inte begränsat till, reklamundersökningar eller andra spårningsbaserade marknadsundersökningsaktiviteter. Cint kommer att inhämta ditt medgivande innan geolokaliseringsdata samlas in eller används.

Digitala fingeravtryck:

Cint kommer eventuellt att använda digital fingeravtrycksteknik för att samla in vissa uppgifter om dig och/eller din dator eller enhet. Denna kan inkludera personuppgifter, som IP-adress, såväl som icke-personlig information, som datorns operativsystem eller webbläsarens versionsnummer. Den här tekniken skapar ett unikt dator-ID som kan användas för att förhindra bedrägliga aktiviteter eller för att identifiera och spåra ditt deltagande i en enkät eller annan marknadsundersökningar, likväl som begränsa din möjlighet att delta i enlighet med kraven för en enskild enkät eller annat marknadsundersökningar.

Information från sociala medier:

Du kommer eventuellt att erbjudas möjlighet att delta i enkäter och andra marknadsundersökningar via eller på sociala medier. Om du väljer att delta i enkäter eller marknadsundersökningar via eller på sociala medieplattformar kan Cint, med ditt samtycke, samla in viss profilinformation som finns lagrad i ditt sociala media-konto.

Loggfiler:

Cint samlar automatiskt in och lagrar vissa uppgifter under deltagande i enkäter och andra marknadsundersökningar. Våra servrar registrerar automatiskt information som din webbläsare skickar varje gång du besöker en webbplats. Dessa serverloggar kan innehålla information som din webbegäran, Internet Protocol (IP)-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran, samt flera Cookies som kan identifiera just din webbläsare. Denna information raderas med regelbundna mellanrum, som del av våra ordinarie underhållsrutiner.

Information som Cint samlar in från tredje part:

Cint kan erhålla personuppgifter, beteendemässig och/eller demografisk information från tredje part, inklusive, men inte begränsat till, datahanteringsplattformar, annonsnätverk, informationsbyråer, andra marknadsundersökningsleverantörer och/eller sociala medieplattformar. Cint kan använda de personuppgifter och den beteendemässiga och/eller demografiska information som erhållits från tredje part för olika ändamål, inklusive, men inte begränsat till, datavalidering, datatillägg, marknadsföringsanalys, bedrägeridetektering.

VEM DELAR CINT PERSONUPPGIFTER MED?
Cint kommer inte att tillgängliggöra dina personuppgifter för någon tredje part utan ditt medgivande, försåvitt denna inte krävs enligt lag, enligt förtydligande nedan.

Om en enkät, annan marknadsundersökning eller annan aktivitet innebär att personuppgifter görs tillgängliga för någon tredje part kommer Cint endast att dela dina personuppgifter om du samtycker till denna. Om den information som samlas in används för statistisk modellering, för att ge en ökad insikt om trender och preferenser bland vissa grupper eller segment av allmänheten kommer endast vissa delar av personuppgifterna att avslöjas, enbart för marknadsundersökningsändamål, och återigen, endast om du samtycker till denna.

Cint kan avslöja dina personuppgifter, profileringsinformation eller annan undersökningsdata för tredje part enligt följande:

 • i samband med marknadsundersökningstjänster (inklusive vårt belöningsprogram), till våra ombud, underleverantörer eller Partners som underlättar sådana tjänster; dock under förutsättning att dessa parter förhindras att använda dina personuppgifter på något annat sätt än för att tillhandahålla tjänster åt Cint;
 • med ombud, underleverantörer eller Partners till Cint, i samband med tjänster som dessa individer eller entiteter utför åt, eller med, Cint. Dessa ombud, underleverantörer eller Partners har inte rätt att använda informationen på något annat sätt än för att tillhandahålla tjänster åt Cint. Cint kan, till exempel, tillhandahålla personuppgifter till ombud, underleverantörer eller Partners för att de ska kunna erbjuda värdskap för våra enkätwebbplatser, för datainsamlings eller -behandlingstjänster, eller för att skicka dig information som du har begärt. Dessa parter får dock inte använda dina personuppgifter för sina egna ändamål, som inte har samband med det arbete de utför för oss;
 • med Cints Uppdragsgivare, men där denna är aktuellt kommer dina personuppgifter endast att delas med Uppdragsgivare:
  i) med ditt samtycke, eller ii) för undersökningsändamål som är tillåtna enligt uppförandekoderna från Insights Association och ESOMAR.
 • i samband med begäran eller lagenligt krav från myndigheter, för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningsbehov;
 • i enlighet med nödvändiga rättsliga processer, till den berörda krävande parten;
 • när Cint anser att uppgifterna måste eller bör avslöjas för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust, eller i samband med misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet;
 • i samband med försäljning, tilldelning eller annan överföring av Cint. Skulle en sådan situation uppstå kommer Cint att kräva att den aktuella köparen samtycker till att behandla personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om en försäljning, tilldelning eller annan överföring av Cint till en presumtiv köpare inte genomförs kommer Cint att begära att den tredje parten varken använder eller avslöjar dina personuppgifter på något sätt överhuvudtaget och att den raderas fullständigt; eller
 • eller på andra sätt som godkänts av dig.

Cint kommer eventuellt att tillgängliggöra en begränsad mängd personuppgifter för tredje part (t.ex. datamäklare, datasammanställare osv.) för marknadsundersökningsändamål, inklusive, men inte

begränsat till, licensiering av data på individ- och/eller sammanställd nivå (t.ex. data om köp- eller användningsaktivitet för produkter och/eller tjänster, information om webbplatsbesök, sökhistorik på internet, osv.) för framtagandet av publikinsikter och/eller lookalike-modeller, i syfte

att sälja sådan information till den tredje partens kunder, som underlag för analys och framtagande av marknadsintelligens. Denna information kan delas via en Cookie (Cookie-ID), en mobil reklamidentifierare, en e-postadress eller någon annan metod. När lookalike-modelleringen eller sammanställningen har genomförts kommer personuppgifterna att raderas.

Dessutom kan identifierande information och information som samlats in via automatiserade metoder tillgängliggöras för tredje part, inklusive, men inte begränsat till, Uppdragsgivare, Partners,

ombud och/eller leverantörer, i syfte att identifiera respondenter för återkontaktsstudier eller kommunikation, upptäckt och/eller förebyggande av bedrägerier, databasmatchning, datavalidering, datatillägg, kodning, datasegmentering, samt belöningar, och/eller utlottningar eller kampanjrelaterade tjänster.

Cint kommer eventuellt att behålla personuppgifter eller maskinidentifierande information för att kunna uppfylla dina begäranden och/eller möta Cints affärsbehov. Som exempel kan Cint spara e-postadresser till deltagare som avanmält sig för att se till att Cint uppfyller deras önskemål. Närhelst personuppgifter behålls sker denna i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Återigen kommer Cint endast att dela dina personuppgifter om du samtycker till denna.

SAMLAR CINT IN INFORMATION FRÅN BARN?
Cint samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under den ålder då förälders medgivande krävs. Om Cint får reda på att man oavsiktligt har samlat in personuppgifter från ett barn under den ålder då förälders medgivande krävs, kommer Cint att radera dessa personuppgifter från vår databas.

VILKA SÄKERHETSÅTGÄRDER HAR CINT VIDTAGIT FÖR ATT BIDRA TILL SÄKERHETEN HOS DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifters säkerhet är väldigt viktig för oss. Av denna orsak har Cint infört rimliga tekniska, fysiska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda den information som samlas in. Bara medarbetare som behöver åtkomst till dina uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har behörighet att komma åt dina personuppgifter.

Trots de olika säkerhetsåtgärder som Cint har infört är överföringar över internet och/eller mobila nätverk aldrig helt säkra och Cint garanterar inte säkerheten hos överföringar online. Cint ansvarar inte för några fel som begås av enskilda personer i samband med att personuppgifter skickas in till Cint.

BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER
Cint lagrar inte personuppgifter längre än vad som krävs för att kunna utföra den aktuella behandlingsaktiviteten eller enligt vad som godkänts av dig. Hur länge de lagras kan även bero av Cints eller någon av våra Panelägares eller Partners avtalsförpliktelser gentemot dig, gällande preskriptionstider (för att kräva ersättning) eller tillämplig lagstiftning.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att granska, korrigera eller radera dina personuppgifter, i enlighet med gällande lagar och förordningar. Specifikt:

 • Rätt till åtkomst — Du har rätt att få bekräftelse och information om behandlingen av dina personuppgifter
 • Rätt till rättelse — Du har rätt att få eventuella felaktigheter i dina personuppgifter korrigerade
 • Rätt till borttagande — Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas (denna rättighet är begränsad till uppgifter som enligt lagstiftning och förordningar endast får behandlas med ditt samtycke, om du återkallar ditt samtycke till behandling)
 • Rätt att begränsa databehandlingen — Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (medan utredning om utförande av din begäran pågår kommer Cints att ha begränsad åtkomst till dina personuppgifter)
 • Rätt till flytt av data — Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan aktör (denna rättighet är begränsad till data som har tillhandahållits av dig)

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss och begära detta via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet “KONTAKTA OSS” nedan.

Vid mottagande av en begäran från en enskild person kommer Cint att försöka tillhandahålla den begärda informationen inom 30 dagar, förutsatt att begäran är av sådan art att den rimligen kan besvaras inom denna tidsperiod. Om längre tid krävs kommer Cint att meddela dig denna inom trettio dagar.

I vissa situationer kan det hända att Cint inte kan ge åtkomst till vissa personuppgifter. Detta kan inträffa när:

 • tillhandahållande av åtkomst till personuppgifter sannolikt skulle avslöja personuppgifter om en utomstående part;
 • tillgängliggörande av informationen skulle avslöja konfidentiell affärsinformation; eller
 • informationen har samlats in för att användas i samband med en rättslig utredning.

Om Cint avslår en enskild persons begäran om åtkomst till sina personuppgifter, kommer Cint att informera personen om orsaken till detta avslag.

HUR AVANMÄLER JAG MIG?
Ditt beslut om att delta i en viss enkät eller annat marknadsundersökningar, besvara en viss fråga i en enkät eller tillhandahålla personuppgifter, inklusive känslig personlig information, kommer alltid att respekteras.

Du har rätt att välja om du vill delta i en enkät eller en marknadsundersökning, vägra att besvara vissa frågor eller när som helst avbryta ditt deltagande. Om du väljer att inte tillhandahålla viss information eller delta i en viss enkät kan denna dock medföra att du inte får tillgång till vissa belöningar, eller att du inte kan delta i vissa framtida undersökningsstudier. För ytterligare information om belöningar, se Cints Villkor som du hittar genom att klicka här.

Medlemmar i en Panel som ägs av någon av våra Panelägare som inte längre vill delta i enkäter, andra marknadsundersökningar eller utsättas för automatiserade tekniker eller andra aktiviteter, inklusive Cookies, kan avanmäla sig genom att besöka sekretessinställningssidan i medlemsportalen som de tillhör. Sekretessinställningssidan nås även genom att klicka på avanmälningslänken i enkätinbjudningar. Avslutningsvis kan Panelmedlemmar och deltagare kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet “KONTAKTA OSS” nedan.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE POLICY
Cint lagrar data inom den europeiska unionen (EU) och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men eftersom Cint är en global organisation kan det hända att ett företag anknutet till Cint, eller en icke-ansluten tjänsteoperatör, kan samla in, behandla, lagra eller överföra dina personuppgifter utanför det land du kommer från.

EU och det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES):

Cints juridiska personer utanför EU och EES har ingått företagsöverskridande avtal om dataskydd, baserat på standardavtalsklausuler framtagna av Europakommissionen. Cint har ingått avtal med tjänsteoperatörer och andra verksamheter, där det krävs att avtalsparten i fråga respekterar konfidentialiteten av dina personuppgifter och att alla europeiska personuppgifter måste behandlas i enlighet med europeisk dataskyddslagstiftning.

Ryska federationen:

I enlighet med dataskyddslagstiftningen i den Ryska federationen, samlar Cint in, behandlar och lagrar personuppgifter för medborgare i den Ryska federationen inom den Ryska federationen. Uppgifterna överförs till EU eller EES först efter behandling.

LÄNKAR TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER
Denna Integritetspolicy omfattar endast våra enkäter och andra marknadsundersökningar och inga andra produkter eller tjänster. Våra enkäter och andra marknadsundersökningar kan eventuellt innehålla länkar till ett antal tredjepartswebbplatser som Cint anser kan erbjuda användbar information. De policyer och rutiner som Cint beskriver här omfattar inte dessa webbplatser. Cint rekommenderar att du noggrant läser Integritetspolicyn eller -policyerna för varje webbplats som du besöker, för information om deras sekretess-, säkerhets-, datainsamlings- och datadistribueringspolicyer. Genom att delta i någon av våra enkäter eller andra marknadsundersökningar efter ändringar i denna Integritetspolicy ger, frivilligt och specifikt, ditt samtycke till att vi samlar in, använder, överför och avslöjar dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i den då aktuella Integritetspolicyn.

KONTAKTA OSS
Cint värdesätter verkligen dina åsikter och din feedback. Om du vill granska, korrigera eller radera dina personuppgifter, eller har frågor, kommentarer eller förslag, eller om du vill avanmäla dig från våra enkäter eller andra marknadsundersökningprogram, eller om du har frågor som rör dina personuppgifter, kan du kontakta oss:

Via e-post till: privacy@cint.com

Eller via brev till:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm

Att: Dataskyddsansvarig