Participant privacy notice (SR-LATN)

Napomena o privatnosti učesnika u istraživanju kompanije Cint

Datum stupanja na snagu: 28. februar 2018.
Poslednji put izmenjeno: 28. februar 2018.

Obaveštenje o privatnosti definiše kako Cint AB (“Cint”) koristi (prikuplja, čuva, koristi i otkriva i na drugi način koristi) Vaše lične podatke (“Lični podaci” koji takođe mogu da se nazivaju “Lične informacije koje mogu da se identifikuju” ili “PII”) i druge informacije opisane u ovoj napomeni o privatnosti bez obzira da li ste član panela (“Član panela”), panela u vlasništvu jednog od vlasnika naših panela (“Vlasnici panela”) ili ste učesnik (“Učesnik”) upućen na anketu ili drugi program istraživanja tržišta jednog od naših klijenata (“Klijenti) ili patnera (“Partneri”). Vaše učestvovanje može takođe da bude regulisano napomenom o privatnosti jednog od naših vlasnika panela.

Cint je osnovan u EU i informacije u ovoj napomeni o privatnosti se zasnivaju na Pravilniku o zaštiti opštih podataka Evropske Unije (2016/679) ili GDPR, koji pruža visok standard u smislu zaštite ličnih podataka. Ipak, u zavisnosti od toga gde živite, drugi zakoni i pravilnici o privatnosti mogu takođe da se primenjuju. Napomena o privatnosti se primenjuje na rezidente svake zemlje u svetu.

Cint će da ustanovi i održava poslovne procedure koje su usklađene sa ovom napomenom o privatnosti i učiniće da i njegove podružnice čine isto.

KO JE CINT?
Cint pruža globalno istraživanje na mreži i uvid u platformu koja povezuje vlasnike panela sa istraživačima tržišta, brendovima i članovima panela i učesnicima istraživanja za deljenje mišljena i podataka potrošača. Sa sedištem u Štokholmu, Švedskoj, Cint ima kancelarije u glavnim gradovima širom Evrope, Severne Amerike i Azijsko-pacifičkog regiona.

Pojedinci učestvuju u istraživanju tržišta na platformi kompanije Cint putem članstva u panelu jednog od vlasnika panela ili putem jednog od naših partnera koji upućuju učesnike na anketu ili drugi program istraživanja tržišta. Članovi panela i učesnici učestvuju u anketama ili drugim programima istraživanja tržišta zbog mogućnosti da dobijaju i povlače nagrade i podsticaje za njihovo učešće.

Vlasnici panela kompanije Cint i partneri koji upućuju učesnike na ankete i druge programe istraživanja tržišta su kontrolori podataka koji određuju svrhe i sredstva za obradu ličnih podataka. Cint će samo procesuirati Vaše lične podatke u funkciji procesora podataka, na zahtev kontrolora podataka.

Vaši lični podaci mogu da se koriste u različite svrhe koje su objašnjene u nastavku uz primere kategorija ličnih informacija za svaku namenu. Određeni detalji o upotrebi ličnih informacija mogu takođe da budu opisani dalje u istraživanju ili drugom programu istraživanja tržišta. Ako želite više informacija, uvek ste dobrodošli da nas kontaktirate kako je opisano u odeljku “KONTAKTIRAJTE NAS” u nastavku.

CINT ŠTITI VAŠU PRIVATNOST
Registracija i učešće u panelu u vlasništvu jednog od naših vlasnika panela podleže pravilima i uslovima kompanije Cint. Možete pronaći pravila i uslove kompanije Cint ovde.

Vaše učešće u anketi ili drugom programu istraživanja tržišta je potpuno dobrovoljno, a korišćenje Vaših ličnih podataka od strane kompanije Cint obavlja se uz Vašu saglasnost. Ankete i drugi programi istraživanja tržišta kojima upravljaju klijenti, partneri kompanije Cint ili druga treća lica i podaci prikupljeni u vezi sa tim anketama i drugim programima istraživanja tržišta nisu predmet ove napomene o privatnosti.

Cint je posvećen zaštiti privatnosti ličnih podataka. Cint nastoji da svoje postupke privatnosti uskladi sa važećim zakonima, kodeksima i propisima i kodeksima standarda primenljivih udruženja za istraživanje tržišta i mnjenja, uključujući, bez ograničenja, ESOMAR (www.esomar.org) i udruženja uvida (www.insightsassociation.org).

KAKO SE PRIKUPLJAJU VAŠI LIČNI PODACI?
Vaši lični podaci će se uvek prikupljati poštenim i zakonitim sredstvima, u određene svrhe. Na primer, Cint može prikupiti Vaše lične podatke kada se registrujete ili učestvujete u panelu jednog od naših vlasnika panela, popunite anketu, učestvujete u drugom programu istraživanja tržišta ili putem automatskih sredstava ili drugih metoda kako je opisano u odeljku “KAKVE INFORMACIJE SE PRIKUPLJAJU AUTOMATIZOVANIM TEHNOLOGIJAMA?” u nastavku.

Cint prikuplja lične podatke isključivo u svrhe marketinškog istraživanja.

KOJI LIČNI PODACI SE PRIKUPLJAJU I PROCESUIRAJU?
Lični podaci koji se obrađuju mogu uključivati Vaše ime, adresu, telefonski broj, elektronsku adresu, datum rođenja i druge slične informacije. Cint može da prikupi lične podatke direktno od Vas kada ih dobrovoljno dostavite kompaniji Cint ili Cint može dobiti lične podatke od naših vlasnika panela, klijenata ili firmi za istraživanje tržišta koje su dobili saglasnost učesnika. Za članove panela jednog od naših vlasnika panela, Cint će prikupljati podatke u skladu sa njihovim uputstvima.

Cint takođe može da dobije lične podatke od vlasnika baze podataka koji su nas uverili da njihove baze podataka sadrže samo osobe koje su pristale da budu uključene i koje pristaju da svoje lične podatke podele. Konačno, Cint može sakupljati i koristiti lične podatke dobijene iz javno dostupnih izvora, kao što su telefonski imenici.

S vremena na vreme Cint može da prikuplja osetljive lične podatke koji u zavisnosti od zemlje u kojoj živite mogu uključivati rasno ili etničko poreklo, zdravstvene beleške, finansijske informacije, politička mišljenja i verska ili filozofska uverenja. Ako kompanija Cint prikuplja Vaše osetljive lične podatke, ona mora uvek da dobije Vašu jasno izraženu saglasnost.

Vi takođe možete da podnesete, učitate ili prenesete sadržaj ili materijal, uključujući fotografije, video zapise i/ili bilo koji drugi sličan ili povezan sadržaj ili materijal koji može da uključi Vaše lične podatke, na primer, kada učestvujete u anketama ili drugim programima istraživanja tržišta. Takvi lični podaci mogu se koristiti i obelodaniti kako je opisano u ovoj napomeni o privatnosti i ne trebalo da uključuju audio zapise, video zapise, slike ili sličnost na bilo koga drugog osim Vas.

KAKO SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU LIČNI PODACI?
Cint može da prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke iz različith razloga, uključujući:

 • omogućavanje Vašeg učešća u panelu jednog od naših vlasnika panela;
 • prikupljanje informacija o Vašem profilu, tako da Cint može bolje da cilja na određene ankete i druge programe istraživanja tržišta za Vas;
 • pozivanje da učestvujete u anketama ili drugim programima istraživanja tržišta;
 • ažuriranje naših beležaka o Vašim ličnim podacima;
 • upravljanje našim programima podsticaja i ispunjavanje Vaših zahteva za takve podsticaje;
 • omogućavanje da učestvujete u klađenju (ako je dozvoljeno);
 • odgovaranje na bilo koje poruke ili zahteve koje nam možda pošaljete;
 • proveravanje Vaših podataka profila ili odgovora koje ste dostavili u anketi ili drugom programu istraživanja tržišta;
 • pružanje usluge i podrške Vama;
 • otkrivanje i sprečavanje kršenja naših pravila & uslova;
 • istragu sumljivih aktivnosti prevare ili kršenje prava drugih lica;
 • odgovaranje na propisno ovlašćene zahteve državnih organa o informacijama ili ako to propisuje zakon;
 • vezu sa prodajom, dodeljivanjem ili drugim prenosom našeg poslovanja, u kom slučaju će Cint učiniti komercijalno razumne napore da obezbedi da svaki takav kupac prihvati da postupa sa ličnim podacima u skladu sa ovom napomenom o privatnosti; ili
 • na drugi način koji Vi odobrite.

Molimo da imate u vidu da primanje elektronskih poruka može da bude zahtev za Vaše učešće u našim anketama ili drugim programima istraživanja tržišta. Možete da se povučete iz primanja ovih elektronskih poruka odjavljivanjem iz anketa ili drugih programa istraživanja tržišta.

Cint uvek osigurava da ima odobrenje da obrađuje Vaše lične podatke. Cint generalno ovo čini putem dobijanja Vašeg pristanka, ipak, u ograničenim slučajevima, Cint može da koristi zakonom propisan uslov za obradu ličnih podataka.

Ukoliko uslovi propisani zakonom dozvole kompaniji Cint da obrađuje Vaše lične podatke, a Vi povučete pristanak za obradu Vaših ličnih podataka, to ne mora nužno značiti da će Cint prestati da obrađuje Vaše lične podatke, jer može, na primer, biti pod zakonskom obavezom da nastavi obradu Vaših ličnih podatka u neke svrhe, npr. da zadrži kopije komercijalnih transakcija tokom najmanje sedam godina.

KOJE INFORMACIJE SE PRIKUPLJAJU AUTOMATIZOVANIM TEHNOLOGIJAMA?
Cint može da automatski prikuplja određene informacije. U zavisnosti od zemlje u kojoj živite, takve informacije mogu da se smatraju ličnim podacima. Takve informacije uključuju, ali se ne ograničavaju na informacije o Vašem uređaju i mogućnostima uređaja uključujući, ali bez ograničenja, operativni sistem uređaja, druge aplikacije na Vašem uređaju, informacije o kolačićima, IP adresu, provajdera mreže uređaja, vremensku zonu, status mreže, tip pretraživača, identifikator pretraživača, jedinstveni identifikacioni broj uređaja (kao što su identifikatori za analitiku ili reklamiranje), korisnički ID provajdera mreže (broj koji Vam provajder mreže jedinstveno dodeli), adresu kontrole pristupa medijima (MAC), identifikator za mobilno reklamiranje, lokaciju i druge informacije koje same ili u kombinaciji mogu da se koriste da jedinstveno identifikuju Vaš uređaj. Specifična tehnologija je navedena u nastavku:

Kolačići:

Kolačić je jednostavno mali tekstualni dokument koji sadrži informacije o korisniku koje se stavlja na internet sajt na korisničkom računaru ili uređaju. Cint postavlja kolačiće na Vaš računar ili uređaj zbog kontrole ankete i drugog programa istraživanja tržišta i u svrhe sprečavanja prevare.

Cint takođe može da koristi kolačiće za praćenje, oznake, skripte da prati određene informacije o Vama na osnovu Vaše aktivnosti na našem sajtu ili sajtovima trećeg lica. Cint može da koristi ove informacije da odredi da li ste videli, pritisli ili na drugi način imali interakciju sa reklamom na mreži ili promocijom na kojoj Cint radi da bi se pomoglo proceni za jednog od naših klijenata istraživanja. Pod uslovom Vašeg pristanka, Cint može da Vas izabere za anketu ili drugi program istraživanja tržišta u kojem će se koristiti kolačići da Vas izlože određenoj reklami ili promocijama pre ankete ili drugog programa istraživanja tržišta za procenu takve određene reklame ili promocija.

Uz Vaš pristanak, klijenti ili partneri kompanije Cint mogu takođe da postavljaju kolačiće na Vaš kompjuter ili uređaj i da koriste kolačiće, oznake i skripte da prate određene informacije o Vašoj aktivnosti na određenim internet sajtovima. Klijenti ili partneri kompanije Cint mogu da koriste ove informacije za različite aktivnosti istraživanja tržišta.

Ako želite, možete da izaberete da ne date saglasnost za kolačiće ili da izaberete da ne prihvatate kolačiće prilagođavanjem svojih podešavanja privatnosti na pretraživaču interneta da izbišete kolačiće nakon izlaska sa internet sajtova ili kada zatvorite svoj pretraživač. Takođe možete da konfigurišete svoj pretraživač da blokirate kolačiće. Nedavanje pristanka, brisanje kolačića ili blokiranje kolačića može da Vas isključi iz učešća u anketama ili drugim programima istraživanja tržišta ili da negativno utiče na Vaše korisničko iskustvo. Za informacije o tome kako da povučete kolačiće, molimo da pogledate odeljak pod nazivom “KAKO DA SE POVUČEM?”

Korišćenje kolačića od strane kompanije Cint je uvek uz Vašu saglasnost.

Ako želite da saznate više o kolačićima koje koristi Cint, molimo da pritisnete ovde.

Identifikatori mobilnog reklamiranja:

Identifikator mobilnog reklamiranja je niz brojeva i slova koji identifikuje pametni telefon ili tablet pojedinca. Na iOS-u, identifikator mobilnog reklamiranja se naziva “Identitet za oglašivače” (IDFA ili skraćeno IFA). Na Androidu, identifikator mobilnog reklamiranja je GPS ADID (ili Google Play ID usluga za Android). Cint može da prikuplja identifikatore mobilnog reklamiranja ili da ih dobije od partnera. Cint može da koristi identifikatore mobilnog reklamiranja u našim programima istraživanja tržišta ili da deli Vaše podatke sa klijentima ili partnerima. Pod uslovom Vašeg pristanka, Cint takođe može da Vas izabere za anketu ili drugi program istraživanja tržišta u kome će se identifikatori mobilnog reklamiranja koristiti da Vas izlože određenoj reklami ili promocijama pre ankete ili drugim aktivnostima programa istraživanja tržišta takvih određenih reklama ili promocija.

Cint će samo da prikuplja ili dobije identifikatore mobilnog reklamiranja uz Vaš pristanak.

Beacons mreže:

Beacon mreže (takođe poznat kao oznaka, čisti gif ili 1×1 piksel) se sastoji od malog niza koda koji je ugrađen u okviru internet stranice ili elektronske poruke. To mogu ali ne moraju da budu vidljive slike sa beacon-om mreže i često je slika dizajnirana da se prelije u pozadinu internet stranice ili elektronske poruke.

Cint može da koristi internet beacons u našim elektronskim porukama da pomogne u određivanju toga da li se naše poruke otvaraju i da proveri bilo kakve pritiske na linkove u okviru elektronske pošte ili u istraživanju reklamiranja ili internet sajta da odredi da li je učesnik pogledao reklame ili drugi sadržaj na mreži koji Cint meri. Cint i naši ovlašćeni agenti mogu da povezuju lične podatke na beacons na mreži u operativne i istraživačke svrhe.

Podaci o geolokaciji:

Cint može da prikuplja informacije o geolokaciji sa Vašeg računara ili uređaja. Cint može da koristi podatke Vaše geolokacije za sprečavanje prevara ili u svrhe istraživanja tržišta, uključujući ali ne ograničavajući se na istraživanje reklamiranja ili druge aktivnosti istraživanja tržišta na osnovu praćenja. Cint će dobiti Vaš pristanak ako prikuplja ili koristi informacije o o Vašoj geolokaciji.

Digitalno otiskivanje prsta:

Cint može da koristi tehnologiju digitalnog otiskivanja prsta da prikuplja podatke o Vama i/ili Vašem računaru ili uređaju. Ovi podaci mogu da uključuju lične podatke kao što je IP adresa, zatim nelični podaci kao što je operativni sistem računara ili broj verzije pretraživača. Ova tehnologija kreira jedinstveni kompjuterski identifikator koji može da se koristi za sprečavanje prevare ili da identifikuje i prati Vaše učešće u anketi ili drugom programu istraživanja tržišta i ograniči učešće u skladu sa zahtevima određene ankete ili drugog programa istraživanja tržišta.

Informacije o društevnim medijima:

Takođe možete da dobijete ponudu da učestvujete u anketama i drugim programima istraživanja tržišta kroz ili preko platformi društvenih medija. Ako izaberete da učestvujete u anketama ili drugim programima istraživanja tržišta kroz ili preko platformi društvenih mreža, Cint može, uz Vašu saglasnost, da prikuplja određene informacije profila koje se čuvaju na Vašem nalogu platforme društvenog medija.

Dokumenti prijave:

Cint automatski prikuplja i čuva određene informacije tokom istraživanja i drugog učestvovanja u programima istraživanja tržišta. Naši serveri automatski zapisuju informacije koje Vaš pretraživač šalje kad god posetite internet sajt. Ove prijave na server mogu da uključuju informaciju kao što je Vaš internet zahtev, adresa internet protokola (IP), tip, jezik pretraživača, datum i vreme Vašeg zahteva i jedan ili više kolačića koji mogu jedinstveno da identifikuju Vaš pretraživač. Ova informacija se periodično briše kao deo redovnih rutina održavanja.

Informacije koje Cint prikuplja od trećih lica:

Cint može da dobija lične podatke, demografske informacije od trećih lica, uključujući, bez ograničenja, platforme upravljanja podacima, mrežama reklama, uslužne biroe za informacije, druge dobavljače istraživanja tržišta i/ili platforme društvenih medija. Cint može da koristi lične podatke, podatke o ponašanju i/ili demografske podatke dobijene od ovih trećih lica za različite svrhe, uključujući, ali bez ograničenja, proveru podataka, dodavanje podataka, razvoj marketinških uvida, svrhe otkrivanja prevara.

SA KIM CINT DELI LIČNE PODATKE?
Cint neće obelodaniti Vaše lične podatke bilo kom trećem licu bez Vašeg pristanka, osim ako to ne zahteva zakon, kako je dalje određeno u nastavku.

Ako anketa ili drugi program istraživanja tržišta ili druga aktivnost uključuje stavljanje ličnih podataka dostupnim za treće lice, Cint će deliti Vaše lične podatke samo uz Vašu saglasnost. Ako se prikupljeni podaci koriste za statističko modeliranje da se bolje razumeju trendovi i preference među određenim grupama ili publikom u opštoj populaciji, samo ograničeni podeljeni lični podaci će biti korišćeni isključivo u svrhe istraživanja tržišta i ponovo samo uz Vaš pristanak.

Cint može da otkriva Vaše lične podatke, profilisanjem podataka ili drugih podataka istraživanja trećim licima na sledeći način:

 • u vezi sa uslugama istraživanja tržišta (uključujući i naše programe podsticaja), našim agentima, izvođačima ili partnerima koji obezbeđuju takve usluge; pod uslovom, ipak, da takva lica ne mogu da upotrebljavaju Vaše lične podatke na bilo koji način osim pružanja usluga kompaniji Cint;
 • sa agentima, ugovaračima ili partnerima kompanije Cint u vezi sa uslugama koje ove osobe ili entiteti obavljaju za ili sa kompanijom Cint. Ovi agenti, izvođači ili partneri su ograničeni od korišćenja ovih informacija na bilo koji drugi način osim pružanja usluga za kompaniju Cint. Cint može, na primer, da dostavi lične podatke agentima, izvođačima ili partnerima za hostovanje naših mrežnih lokacija za istraživanje, za usluge prikupljanja ili obrade podataka ili za slanje Vama informacija koje ste tražili, ali ta lica ne mogu da koriste Vaše lične podatke za svoj lične potrebe nepovezane sa radom koji obavljaju za nas;
 • sa klijentima kompanije Cint, ali u ovim slučajevima Vaši lični podaci će se deliti samo sa klijentima:
  i) uz Vaš pristanak, ili ii) za dozvoljene istraživačke svrhe u skladu sa kodovima za Udruženje uvida i ESOMAR.
 • u vezi sa prijavom ili zahtevom bilo kog zakonitog zahteva javnih organa, da se ispune zahtevi nacionalne bezbednosti ili primene zakona;
 • u skladu sa zahtevanim pravnim postupkom povezanom prinudnom licu;
 • kada Cint veruje da je obelodanjivanje nužno ili odgovarajuće za sprečavanje fizičke štete ili finansijskog gubitka ili u vezi sa sumnjivim ili stvarnim ilegalnim aktivnostima;
 • U vezi sa prodajom, dodeljivanjem ili drugim prenosom kompanije Cint, u kom slučaju će Cint tražiti da bilo kakav takav kupac prihvati da raspolaže ličnim podacima u skladu sa napomenom o privatnosti. U slučaju da se prodaja, dodeljivanje ili drugi prenos kompanije Cint ne završi sa potencijalnim kupcem, Cint će zahtevati od trećeg lica da ne koristi ili da ne obelodani Vaše lične podatke na bilo koji način i da ih potpuno izbriše; ili
 • na drugi način koji Vi odobrite.

Cint može da licencira određene ograničene lične podatke trećim licima (npr. posrednicima podataka, skupljačima podataka itd.) za potrebe istraživanja tržišta, uključujući, ali bez

ograničenje, licenciranje podataka na pojedinačnom nivou i/ili združenom nivou (npr. aktivnost kupovine ili upotrebe proizvoda i/ ili usluga, podaci o posećivanju internet sajta, istoriji pretraživanja interneta itd.) za razvoj uvida publike i/ili slični modeli, za

svrhe prodaje takvih podataka klijentima trećeg lica radi vršenja analitike i pružanja marketinške obaveštajnosti. Ove informacije se mogu deliti putem kolačića (ID kolačića), identifikatora mobilnog reklamiranja, elektronske adrese ili drugog načina. Nakon izvršenog sličnog modeliranja ili združivanja, lični podaci se brišu.

Pored toga, identifikacija informacija i informacija prikupljenih automatskim sredstvima može se pružiti trećim licima, uključujući, bez ograničenja, klijente, partnere,

agente i/ili dobavljače u cilju identifikovanja ispitanika za ponovljene ankete ili komunikacije, otkrivanje i/ili prevenciju prevare, podudaranje baze podataka, proveru podataka, dodavanje podataka, kodiranje, odvajanje podataka i nagradu, podsticaje i/ili klađenje ili usluge vezane za promociju.

Cint može da održava lične podatke ili informacije koje se mašinski mogu prepoznati kako bi zadovoljile Vaše zahteve i/ili poslovne zahteve kompanije Cint. Na primer, Cint može zadržati elektronsku adresu učesnika koji su se odlučili da osiguraju da se Cint prilagodi bilo kakvoj takvoj želji. Svako zadržavanje ličnih podataka vrši se u skladu sa važećim zakonima i propisima.

Opet, Cint će podeliti Vaše lične podatke samo uz Vaš pristanak.

DA LI CINT SKUPLJA INFORMACIJE OD DECE?
Cint svesno ne prikuplja lične podatke od dece ispod uzrasta za koji je potrebna roditeljski pristanak. Ako Cint postane svestan da je Cint nehotično sakupio lične podatke od deteta mlađeg uzrasta u kojem je potrebna roditeljska saglasnost, Cint će obrisati takve lične podatke iz naše baze podataka.

KOJU ZAŠTITU CINT PRIMENJUJE KAO POMOĆ ZA OSIGURANJE SIGURNOSTI VAŠIH LIČNIH PODATAKA?
Sigurnost Vaših ličnih podataka je veoma važna za nas. U skladu sa tim, Cint je uspostavio odgovorne tehničke, fizičke i administrativne zaštitne mere kako bi zaštitio informacije koje Cint prikuplja. Samo su oni zaposleni kojima je potreban pristup Vašim informacijama za obavljanje svojih dužnosti ovlašćeni da pristupaju Vašim ličnim podacima.

Uprkos zaštitnim merama koje Cint primenjuje, prenosi preko Interneta i/ili mobilne mreže nisu potpuno sigurni i Cint ne garantuje sigurnost prenosa preko mreže. Cint nije odgovoran za bilo koje greške pojedinaca u podnošenju ličnih podataka kompaniji Cint.

ZADRŽAVANJE LIČNIH PODATAKA
Cint će sačuvati lične podatke ne više nego što je neophodno u svrhu aktivnosti obrade ili kako ste Vi odobrili. Ovaj period se takođe može zasnivati na ugovornoj obavezi kompanije Cint ili ugovornoj obavezi jednog od naših vlasnika panela ili partnera prema Vama, važećim periodima ograničenja (za podnošenje reklamacija) ili prema važećem zakonu.

VAŠA PRAVA
Imate pravo da pregledate, ispravite ili izbrišete Vaše lične podatke, u skladu sa važećim zakonima i propisima. Konkretno:

 • Pravo pristupa — Imate pravo da dobijete potvrdu i informacije o obradi Vaših ličnih podataka
 • Pravo na ispravke — Imate pravo da ispravite nepravilnosti u vezi sa korekcijom Vaših ličnih podataka
 • Pravo na brisanje — Imate pravo da obrišete Vaše lične podatke (ovo pravo je ograničeno na podatke koji se prema zakonu i propisima mogu obrađivati samo uz Vaš pristanak, ako povučete svoj pristanak za obradu)
 • Pravo na ograničavanje obrade podataka — Imate pravo da zahtevate da se obrada Vaših ličnih podataka ograniči (u toku bilo koje istrage o poštovanju Vašeg zahteva, pristup kompanije Cint Vašim ličnim podacima će biti ograničen)
 • Pravo na prenosivost podataka — Imate pravo da Vaše lične podatke prenesete na drugo lice (ovo pravo je ograničeno na podatke koje ste Vi obezbedili)

Ako želite da ostvarite neka od Vaših prava, možete nas kontaktirati sa takvim zahtevom korišćenjem

detalja kontakta koji su navedeni u odeljku “KONTAKTIRAJTE NAS” u nastavku.

Po prijemu zahteva pojedinca, Cint će pokušati da obezbedi tražene informacije u roku od 30 dana, pod uslovom da je zahtev takav da se može razumno odgovoriti u tom vremenskom okviru. Ako je potrebno više vremena, Cint će Vas obavestiti u roku od trideset dana.

U određenim situacijama, ipak, Cint možda neće moći da obezbedi pristup nekim ličnim podacima. Ovo se može desiti kada:

 • omogućavanje pristupa ličnim podacima verovatno će otkriti lične podatke o trećem licu;
 • bi otkrivanje informacija otkrilo poverljive komercijalne informacije; ili
 • informacije su prikupljene u svrhu zakonske istrage.

Ako Cint odbije individualni zahtev’ za pristup njihovim ličnim podacima, Cint će objasniti pojedincu razlog odbijanja.

KAKO DA SE POVUČEM?
Vaša odluka da učestvujete u anketi ili drugom programu istraživanja tržišta, da odgovorite na bilo koje određeno pitanje ankete ili pružite lične podatke, uključujući osetljive lične podatke, će se uvek poštovati.

Možete odabrati da li želite ili ne želite da učestvujete u određenim anketama ili drugom programu istraživanja tržišta, da odbijete da odgovorite na određena pitanja ili da prekinete učešće u bilo kom trenutku. Ipak, nepružanje određenih informacija ili nepotpuno učešće u određenoj anketi može onemogućiti da primate stimulativne kompenzacije ili učešće u budućim određenim istraživačkim studijama. Za više informacija o podsticajima, molimo da pogledate pravila i uslove kompanije Cint pritiskom na ovde.

Članovi panela jednog od naših vlasnika panela koji više ne žele da učestvuju u anketama, drugim programima istraživanja tržišta ili da budu predmet korišćenja automatizovanih tehnologija ili drugih aktivnosti, uključujući i kolačiće, mogu da se povuku tako što će posetiti stranicu sa podešavanjima privatnosti članova portala za panel kojem pripadate. Do stranice sa podešavanjima privatnosti takođe može da se dođe tako što ćete kliknuti na opcije za povlačenje na pozivima na anketu. Konačno, članovi i učesnici panela mogu nas kontaktirati koristeći podatke o kontaktu koji su navedeni u odeljku “KONTAKTIRAJTE NAS” u nastavku.

PREKOGRANIČNA POLITIKA
Cint čuva podatke u Evropskoj Uniji (EU) i Evropskom ekonomskom prostoru (EEA). Ipak, kao globalna organizacija, podružnica kompanije Cint ili nezavisni provajder usluge može da sakuplja, obrađuje, čuva ili prenosi Vaše lične podatke izvan Vaše zemlje porekla.

(EU) i Evropski ekonomski prostor (EEA):

Pravna lica kompanije Cint izvan EU i EEA zaključila su ugovore o zaštiti podataka unutar preduzeća koristeći standardne ugovorne klauzule koje je pripremila Evropska komisija. Cint ima ugovore sa pružaocima usluga i drugim pružaocima poslovanja koji zahtevaju od ugovornih strana da poštuju poverljivost Vaših ličnih podataka i da se bave evropskim ličnim podacima u skladu sa važećim evropskim zakonima o zaštiti podataka.

Ruska Federacija:

U skladu sa zakonima o zaštiti podataka Ruske Federacije, Cint prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke državljana Ruske Federacije u Ruskoj Federaciji i tek kasnije prenosi ove podatke u EU ili EEA.

POVEZIVANJA SA MREŽAMA TREĆEG LICA
Ova napomena o privatnosti odnosi se isključivo na naše ankete i druge programe istraživanja tržišta, a ne na bilo koji drugi proizvod ili uslugu. Naše ankete ili drugi programi istraživanja tržišta mogu sadržati veze sa brojnim sajtovima trećih lica za koje Cint veruje da mogu pružiti korisne informacije. Politika i procedure koje opisuje Cint ovde ne primenjuju se na ove internet stranice. Cint preporučuje da pažljivo pročitate napomene o privatnosti ili smernice svakog sajta koji posetite radi informisanja o njihovoj politici privatnosti, sigurnosti, prikupljanja podataka i distribucije. Učestvujući u bilo kojoj od naših anketa ili u drugim programima istraživanja tržišta ili na bilo kojim od naših veb lokacija, nakon svake promene napomene o privatnosti, Vi nam slobodno i određeno dajete svoj pristanak da prikupljamo, koristimo, prenosimo i objavljujemo Vaše lične podatke na način naveden u takvoj tadašnjoj verziji napomene o privatnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS
Cint veoma ceni Vaše mišljenje i povratne informacije. Ako želite da pregledate, ispravljate ili izbrišete Vaše lične podatke ili imate pitanja, komentare ili sugestije, ili ako želite da se povučete iz naših anketa ili drugih programa istraživanja tržišta ili imate pitanja o Vašim ličnim podacima, molimo da nas kontaktirate:

Putem elektronske pošte na: privacy@cint.com

Ili putem pošte na:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Švedska

PAŽNJA: Službenik za usklađivanje privatnosti